Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen

lid raad van bestuur

De heer Johan de Graaf wordt per 1 april lid van de raad van bestuur van ZorgSaam. Hij zal onder andere de portefeuilles ziekenhuis en kwaliteit op zich nemen binnen de raad van bestuur van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen.

Momenteel is de heer De Graaf medisch wetenschappelijk manager en voorzitter van de Divisie Heelkundige Specialismen van het UMC Utrecht. Hij heeft veel ervaring in bestuurlijke functies in de zorg. Zijn carrière startte bij het ministerie van Defensie waar hij, onder andere als arts, veel ervaring heeft opgebouwd in de breedte van de zorg, samenwerking met buitenlandse partners en de kanteling van gezondheidszorg naar zorg voor gezondheid en inzetbaarheid. De heer De Graaf staat bekend als een verbinder en hij heeft als bestuurder van het Centraal Militair Hospitaal de samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Calamiteitenhospitaal verder uitgebouwd.

De heer De Graaf over zijn nieuwe werkomgeving: “De dynamiek en uitdagingen in en voor de zorg zijn groot. Specifieke uitdagingen in Zeeland vragen om innovatieve netwerkoplossingen. Ik wil mij inzetten voor uitstekende zorg, onder andere door ‘samen zorgen in sterke verbinding met de regio’.”

De raad van toezicht en bestuurders van ZorgSaam en de diverse geledingen die bij de sollicitatieprocedure betrokken waren, zijn verheugd dat de heer De Graaf voor ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen kiest.