Zorgpartners Friesland

Lid Raad van Toezicht

Oud wethouder Thea Koster van Leeuwarden is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht (RvT) van Zorgpartners Friesland (ZPF). Ze is daarmee tevens commissaris van de Raad van Commissarissen van Medisch Centrum Leeuwarden, Tjongerschans, Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land, allen BV’s onder ZPF. Thea Koster vervangt Alex Bonnema van wie de termijn is verstreken.

Binnen de RvT zal Thea Koster deel uit maken van de auditcommissies. Sinds 2016 is Thea Koster voorzitter van het College van Bestuur van het Deltion College in Zwolle. Dit is een ROC waar 18000 studenten worden opgeleid, waarvan een paar duizend per jaar voor de zorgsector. 

Daarvoor was ze zes jaar wethouder in Leeuwarden met onder meer jeugdzorg in portefeuille. Vanuit die rol was ze voorzitter van de Friese stuurgroep transitie jeugdzorg en provinciale inkoop en was ze verantwoordelijk voor de invoering van het nieuwe stelsel in 24 gemeenten. Verder had ze onderwijs, infrastructuur en bedrijfsvoering onder haar beheer. Daarvoor werkte ze onder meer bij de Provincie Fryslân en het Europees Parlement.

De persoonlijke motivatie van Thea Koster om te kiezen voor ZPF is: ‘‘Een goede en kwalitatief hoogwaardige zorginfrastructuur is essentieel voor de aankomende decennia met een vergrijzende bevolking en tegelijk een grote krapte op de arbeidsmarkt. Goed samenwerken binnen de gehele zorgketen is van groot belang. Dit zie je heel mooi terug bij ZPF dat daarmee een unieke positie heeft.”