2024


Gemeente Hollands Kroon

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Hans van der Woude per 1 oktober 2024 benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur bij Gemeente Hollands Kroon


HagaZiekenhuis

Lid Raad van Bestuur Financiën en Bedrijfsvoering

Vincent van Rijswijk wordt per 1 oktober 2024 lid van de raad van bestuur van het HagaZiekenhuis. Als CFO is hij verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën en bedrijfsvoering.


Pluryn

Bestuurder

Met groot enthousiasme verwelkomt Pluryn André Brand als nieuwe bestuurder. Hij start zijn werkzaamheden per 1 september.


Avans Hogeschool

Voorzitter College van Bestuur

Marjan Hammersma is door de Raad van Toezicht (RvT) van Avans Hogeschool benoemd tot nieuwe voorzitter van het College van Bestuur.


Universiteit van Amsterdam

Decaan Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen

Prof. dr. Christa Boer is door het College van Bestuur benoemd tot decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) van de UvA.


Technische Universiteit Eindhoven

Vice-decaan faculteit mathematics & computer science

Prof.dr J.N. (Joost) Kok start per 15 mei 2024 als nieuwe vice-decaan bij de faculteit Mathematics & Computer Science.


Npuls

programmaregisseur

Gerdinand Bosch start per 16 mei als programmaregisseur bij Npuls


Triade Vitree

Lid Raad van Toezicht

Rein Souwerbren is benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht per 1 april 2024


Triade Vitree

Voorzitter Raad van Toezicht

Per 1 maart 2024 is Erik Dannenberg benoemd tot voorzitter van de Raad van toezicht van Triade Vitree.


HagaZiekenhuis

Lid Raad van Bestuur

Ilse van Stijn wordt per 1 april 2024 lid van de raad van bestuur van het HagaZiekenhuis.


Pleyade

Bestuurder

Esther van het Erve zal per 1 april 2024 starten als tweede bestuurder bij Pleyade

2023


Pro Persona

Directeuren

Na een uitgebreide wervingprocedure zijn er twee mooie nieuwe benoemingen bij Pro Persona


Alliade

Lid Raad van Bestuur

Loes Kater versterkt raad van bestuur Alliade per februari 2024


Nederlands Huisartsen Genootschap

Voorzitter Raad van Bestuur

Raymond Wetzels is benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap.


Delta Climate Center

Board of directorsNTR

Voorzitter Raad van Toezicht

Roos Vermeij is door de raad van toezicht van de NTR per 1 september 2023 benoemd tot nieuwe voorzitter.


Pleyade

Bestuurder

John Olde Olthof start in januari 2024 als bestuurder van Pleyade.


Radboud Universiteit

Lid Raad van Toezicht

Professor Vanessa Evers is toegetreden tot de Raad van Toezicht van Radboud Universiteit


Atria

Directeur-bestuurder

Karin van der Heiden start per 1 november als nieuwe directeur-bestuurder Atria.


Ziekenhuis Gelderse Vallei

Leden Raad van Toezicht

Trudy Onland, Dirk de Kruif en Merlijn Smits zijn benoemd tot leden van de raad van toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei.


De Hoogstraat Revalidatie

Voorzitter Raad van Bestuur

Yvette van Horn is met ingang van 1 januari 2024 benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur van De Hoogstraat Revalidatie.


Hogeschool IPABO

Voorzitter College van Bestuur

Sonja Hoogendoorn is benoemd tot voorzitter College van Bestuur van Hogeschool IPABO.


WO2NET

Lid Raad van Toezicht

John Sijmonsbergen is per 30 mei gestart als lid Raad van Toezicht bij WO2NET.


WO2NET

Lid Raad van Toezicht

Josien Paulides is per 30 mei gestart als lid Raad van Toezicht bij WO2NET.


WO2NET

Directeur-bestuurder

Ellen van der Waerden start per 1 september als directeur-bestuurder van WO2NET.


Triade Vitree

Bestuurder

Louise Voorhorst start per 1 september 2023 als tweede bestuurder bij Triade Vitree.


Gemeente Amsterdam

Directeur GGD Amsterdam / Directeur Publieke Gezondheid Amsterdam

Anna van der Hulst start per 15 juli 2023 als DPG en directeur van GGD Amsterdam.


Sius

Bestuurder

Patricia Jaeger wordt per 14 augustus de nieuwe bestuurder van Sius.


Rijksuniversiteit Groningen

Rector Magnificus

De Raad van Toezicht (RvT) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft prof. dr. ir. J.M.A. (Jacquelien) Scherpen (1966) benoemd tot rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de RUG.


HagaZiekenhuis

Voorzitter Raad van Bestuur

Peter van der Meer is per 1 september de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van het HagaZiekenhuis.


Dimence Groep

Lid Raad van Toezicht, Auditcommissie

Friso de Roos (1979) is per 1 april benoemd als nieuw lid raad van toezicht en als lid van de Auditcommissie van de Dimence Groep.


Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Twee leden raad van toezicht

Henk Pijlman en Wilma de Koning zijn op 14 maart 2023 benoemd tot lid van de raad van toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK).


Stichting Syndion

Bestuurder

Arina Kruithof is benoemd tot nieuwe bestuurder bij Stichting Syndion.


ROC Mondriaan

Lid College van Bestuur

Per 1 juni 2023 treedt Rianne van der Meij toe als lid van het College van Bestuur van ROC Mondriaan.


Provincie Noord-Holland

Provinciesecretaris/Algemeen Directeur

Miriam van Kuijk wordt per 1 juni 2023 de nieuwe provinciesecretaris en algemeen directeur van de provincie Noord-Holland.


VISTA College

Lid College van Bestuur

Jordi Aelmans is benoemd als lid van College van Bestuur van VISTA college per 1 april 2023.


Voedingscentrum

Directeur

dr. ir. Petra Verhoef (1966) is per 15 mei 2023 benoemd tot directeur van het Voedingscentrum.


Espria

Lid Raad van Bestuur

Per 1 april 2023 is Grietje van Buiten benoemd als lid van de Raad van Bestuur van Espria.


Nivel

Lid Raad van Bestuur

Petra Baarendse wordt per 1 april 2023 lid van de raad van bestuur bij het Nivel.


De Haagse Scholen

Lid College van Bestuur

De Haagse Scholen heeft dr. Karen Peters benoemd als lid van het college van bestuur per 15 mei 2023.


Zonnehuisgroep Vlaardingen

Voorzitter Raad van Toezicht

Ineke Strijp is per 1 januari 2023 benoemd als Voorzitter Raad van Toezicht bij Zonnehuisgroep Vlaardingen.


VISTA College

Lid College van Bestuur

Menno Pistorius is benoemd als lid College van Bestuur van VISTA college per 1 april 2023.

2022


Nidos

Lid Raad van Toezicht (op voordracht OR)

Nidos Jeugdbescherming voor Vluchtelingen heeft Hayde Zarkeshan benoemd als nieuw lid raad van toezicht.


Vrije Universiteit (VU)

Lid Raad van Toezicht

Prof. mr. dr. J.E. (Janne) Nijman is per 1 januari 2023 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van stichting VU.


De Hoogstraat Revalidatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Per 1 januari 2023 treedt mr. Rosa Jansen toe als voorzitter tot de raad van toezicht van De Hoogstraat Revalidatie.


Alzheimer Nederland

Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Per 1 januari 2023 is Ank Bijleveld-Schouten de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) en treedt Michel van de Coevering toe als lid van de RvT en de Financiële Commissie bij Alzheimer Nederland


Zorgpartners Friesland

Lid Raad van Toezicht

Met ingang van 1 januari 2023 is Thea Koster benoemd tot lid van de Raad van Toezicht bij Zogrpartners Friesland.


Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Lid College van Bestuur

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft David van Traa per 1 april 2023 benoemd tot lid van het College van Bestuur.


Federatie Medisch Specialisten

Voorzitter

De Federatie Medisch Specialisten heeft per 1 januari 2023 Piet-Hein Buiting benoemd tot voorzitter.


Hogeschool Van Hall Larenstein

Lid van het College van Bestuur

Hogeschool Van Hall Larenstein heeft per 1 december 2022 Anneke Luijten – Lub benoemd tot lid van het College van Bestuur.


Gemeente Den Haag

Directeur Nationaal Programma Den Haag Zuidwest

Op 1 januari start Chris Schaapman als directeur Nationaal Programma Den Haag Zuidwest. Dat heeft de gemeente Den Haag vandaag bekend gemaakt.


Eye Filmmuseum

Directeur

Bregtje van der Haak per 1 april 2023 benoemd als nieuwe directeur van Eye Filmmuseum.


Carintreggeland

Leden van de Raad van Toezicht

Carintreggeland heeft de heer Job Eijsink per 1 november 2022 en mevrouw Jacqueline Joppe per 1 maart 2023 benoemd tot leden van de Raad van Toezicht van Carintreggeland.


Ambulance Amsterdam

Directeur-Bestuurder

Marleen van de Kerkhof is per 1 maart 2023 benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van Ambulance Amsterdam.


Ommelander Ziekenhuis Groningen

Lid Raad van Commissarissen

Het Ommelander Ziekenhuis heeft per 1 december 2022 Audrey Antuma benoemd als nieuw lid van de raad van commissarissen.


Alzheimer Nederland

Tweede directeur-bestuurder

Alzheimer Nederland heeft per 1 december Patricia Kerckhoff benoemd als tweede directeur-bestuurder.


Koninklijk Conservatorium Den Haag

Directeur

Lies Colman start per 1 februari 2023 als directeur van het Koninklijk Conservatorium Den Haag.


Pro Persona

Lid Raad van Bestuur

Rob Storms start 1 januari 2023 als 3e lid van de Raad van Bestuur van Pro Persona.


Pro Persona

Lid Raad van Bestuur

Rob Storms start 1 januari 2023 als 3e lid van de Raad van Bestuur van Pro Persona.


Stichting Joods Maatschappelijk Werk

Lid en vicevoorzitter raad van toezicht

De Raad van Toezicht van JMW heeft mevrouw Simone Kukenheim benoemd tot lid en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.


Tilburg University

Decaan Tilburg School of Economics and Management

Het College van Bestuur van Tilburg University benoemt prof. dr. Marike Knoef tot decaan voor de Tilburg School of Economics and Management.


Tilburg University

Lid Stichtingsbestuur

Evangelia Demerouti mag zich het nieuwe lid van het Stichtingsbestuur van Tilburg University noemen.


Pieter van Foreest

Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Pieter van Foreest heeft per 10 oktober 2022 Mirjam de Bruin als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht benoemd en Stannie Driessen als lid van de Raad van Toezicht.


Stichting Espria

Lid Raad van Commissarissen

Op 1 januari is Heleen Post toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Espria.


SENA

Voorzitter Raad Van Toezicht

Met ingang van 1 januari 2022 is de heer Hendrik-Jan de Mooij (1958) benoemd tot onafhankelijk Voorzitter van de Raad van Toezicht van Sena.


WoonInvest

Lid van de Raad van Commissarissen

Per 1 januari 2022 wordt Yvonne Roghair lid van de Raad van Commissarissen van WoonInvest.


WoonInvest

Voorzitter Raad van Commissarissen

Per 1 juni 2022 wordt Ron de Haas voorzitter van de Raad van Commissarissen van WoonInvest.


Sevagram

Voorzitter Raad Van Toezicht

Steph Feijen is per 1 januari 2022 de nieuwe Voorzitter Raad Van Toezicht bij Sevagram.


Zorgpartners Friesland

Twee leden Raad van Toezicht

Sophia de Rooij en Jorrit Volkers zijn benoemd tot lid van de raad van toezicht van Zorgpartners Friesland.


AMSTA

Lid Raad Van Toezicht

Rob Jaspers is per 2 mei toegetreden tot de raad van toezicht van Amsta.


St. Antonius Ziekenhuis

CFO

Marc Koster treedt begin januari aan als CFO bij het St. Antonius Ziekenhuis.


Stadgenoot

Twee leden raad van commissarissen

Woningcorporatie Stadgenoot maakt bekend dat Mieke van den Berg en Bart Douw per 1 oktober 2022 zijn toegetreden tot de Raad van Commissarissen.


Eigen Haard

Leden raad van commissarissen

Rutger Koopmans en Cis Marring zijn op 1 oktober 2022 toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Woningstichting Eigen Haard


Zorggroep Elde Maasduinen

Voorzitter Raad van Bestuur

Miranda de Vries treedt per 1 januari 2023 aan als voorzitter raad van bestuur bij Zorggroep Elde Maasduinen


Maasstad Ziekenhuis

Bestuurder

Per 1 januari 2023 treedt Sander Dekker aan als nieuwe bestuurder bij het Maasstad Ziekenhuis.


Eigen Haard

Lid Raad van Bestuur

Op 1 januari 2023 treedt Anke Huntjens aan als bestuurder van Eigen Haard.


Gemeente Arnhem

concerndirecteur

Per 15 oktober 2022 start Caner Duman als nieuwe concerndirecteur binnen de gemeente Arnhem.


Stichting Espria

Directeur Zorg bij de Trans

Stichting Espria heeft per 1 juli 2022 Geert Bos benoemd in de functie van directeur Zorg voor de Trans.


GGz Centraal

voorzitter raad van toezicht

Tamara van Ark wordt de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van GGz Centraal. Zij volgt per 1 september Sjoerd Vegter op omdat zijn zittingstermijn is verstreken.


mbo Rijnland

vier leden raad van toezicht

Per 1 september zijn vier nieuwe leden benoemd voor de Raad van Toezicht van mboRijnland


Hogeschool der Kunsten Den Haag

Voorzitter van het College van Bestuur

De Raad van Toezicht is verheugd te kunnen melden dat Huug de Deugd per 1 september a.s. start als nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.


NVAO

voorzitter

Het Comité van Ministers heeft op voordracht van minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dr. Arnold Jonk benoemd tot voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)


ROC Da Vinci College

voorzitter college van bestuur

Op 15 augustus 2022 start Henrik Stevens als nieuwe voorzitter van het college van bestuur van het Da Vinci College.


SIDN

voorzitter raad van toezicht

Per 1 september 2022 volgt Marjet van Zuijlen Paul Schnabel op als voorzitter van onze raad van toezicht.


ERTMS Programmadirectie ProRail

programmadirecteur

Gerard Scheffrahn start op 1 september aanstaande als toekomstig directeur Programmadirectie ERTMS


Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)

Lid College van Bestuur

Met de komst van Edwin Jacobs per 1 september als nieuw lid is het College van Bestuur van HKU compleet.


VISTA college

voorzitter College van Bestuur

De Raad van Toezicht van VISTA college kan met het grootste genoegen melden dat Jeanette Oostijen per 1 augustus 2022 wordt benoemd als voorzitter van het College van Bestuur van VISTA college.


SVRZ

Bestuurder

De raad van bestuur van zorgorganisatie SVRZ gaat per 1 september uitbreiden. Er komt een tweekoppig bestuur met naast huidige bestuurder Angela Bras ook Dennis de Rijke.


Betaalvereniging Nederland

voorzitter

Tijdens de algemene ledenvergadering van Betaalvereniging Nederland op 19 mei 2022 is Gottfried Leibbrandt benoemd tot haar nieuwe onafhankelijke voorzitter.


ZonMw

voorzitter

Arfan Ikram start per 1 augustus 2022 als voorzitter van ZonMw.


Het Noordbrabants Museum

directeur-bestuurder

De raad van toezicht van Het Noordbrabants Museum heeft Jacqueline Grandjean benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van Het Noordbrabants Museum.


gemeente Arnhem

gemeentesecretaris / algemeen directeur

Per 1 juni 2022 heeft de gemeente Arnhem een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur: Jan Herman de Baas (1961).


Bernhoven

algemeen directeur

Freek Korver is per 1 juni 2022 benoemd als algemeen directeur van Bernhoven.


Esprit Scholen

Voorzitter College van Bestuur

De Raad van Toezicht van Esprit Scholen heeft besloten om Ariëlle de Ruijter te benoemen tot voorzitter College van Bestuur.


Qualicor Europe

lid raad van toezicht

Met ingang van 1 april 2022 is Henk Gerla (1964) toegetreden tot de Raad van Toezicht van Qualicor Europe.


Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

directeur

Per 1 juni begint Ranti Tjan als nieuwe directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.


Arkin

Voorzitter Raad van Toezicht

Cees van Boven is per 24 maart 2022 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Arkin.


WoonInvest

Voorzitter raad van commissarissen

Per 1 juni 2022 wordt Ron de Haas voorzitter van de raad van commissarissen van WoonInvest.


Nijestee

Algemeen directeur-bestuurder

Esseline Schieven is per 1 juni 2022 benoemd tot nieuwe algemeen directeur/ bestuurder van woningcorporatie Nijestee in Groningen.


University College Roosevelt

Two members Board of Trustees

UCR is pleased to announce that two new members have joined the Board of Trustees as per January 1, 2022.


Thebe

Voorzitter raad van bestuur

Hans Huizer is per 14 maart 2022 benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van Thebe.


PCOU Willibrord

Lid raad van bestuur

Andries Mulder is per 1 april 2022 benoemd als lid van het college van bestuur van de Stichting PCOU Willibrord.


Alzheimer Nederland

Twee leden raad van toezicht

Judith Coster en Shequita Kalloe zijn per 1 januari 2022 toegetreden tot de Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland.


Dijklander Ziekenhuis

lid raad van bestuur / CFO

De raad van commissarissen van het Dijklander Ziekenhuis heeft Lot Winkel per 1 mei 2022 benoemd als lid van de raad van bestuur/ CFO.


Raad van State

Staatsraad in de Afdeling advisering

Prof. dr. S.J.C. (Sigrid) Hemels wordt per 1 juni 2022 staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State.


University College Roosevelt

Managing director

University College Roosevelt is delighted to announce that Etienne de Jager will be the new Managing Director and member of the Executive Board of University College Roosevelt as per February 1, 2022


Mijzo

lid raad van toezicht

Jane Murray Cramm treedt toe tot de raad van toezicht van Mijzo, een vvt-organisatie in West- en Midden-Brabant.


Convergence

directeur

Floris Italianer wordt met ingang van 1 mei 2022 de nieuwe directeur Convergence, de strategische samenwerking tussen Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft en het Erasmus MC, die op dit moment volop in ontwikkeling is.


ROC Da Vinci College

voorzitter van het College van Bestuur

Op 15 augustus 2022 start Henrik Stevens als nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Regionaal Opleidingencentrum Zuid Holland Zuid en daarmee van het ROC Da Vinci College.

2021


ROC Mondriaan

lid raad van toezicht

ROC Mondriaan heeft Hanneke Reuling per 1 januari 2022 als nieuw lid raad van toezicht benoemd.


Platform31-IVO

directeur-bestuurder

Platform31-IVO benoemt Victor Everhardt als directeur-bestuurder per 18 februari 2022.


Amsta

voorzitter raad van bestuur

Monique Cremers wordt met ingang van 15 maart 2022 voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgorganisatie Amsta.


University of Twente

decaan van de faculteit Behavioural Management and Social Sciences

Prof.dr. Tanya Bondarouk is per 1 april 2022 door het college van bestuur van Universiteit Twente benoemd als decaan van de faculteit Behavioural Management and Social Sciences (BMS).


Amsta

lid raad van toezicht

Vanaf 1 januari 2022 treedt Annemiek Stoopendaal toe tot de Raad van Toezicht van Amsta.


Erasmus Universiteit Rotterdam

decaan Erasmus School of Law (ESL)

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft prof. mr. dr. Harriët Schelhaas (1971) per 1 januari 2022 benoemd als decaan van Erasmus School of Law (ESL).


Provincie Overijssel

Hoofd Eenheid Natuur en Milieu

Nicole Olland wordt per 7 maart 2022 het nieuwe Hoofd Eenheid Natuur en Milieu van de Provincie Overijssel.


Provincie Overijssel

Hoofd Eenheid Bestuurs- & Concernzaken

Josée Woertman wordt per 7 februari 2022 het nieuwe Hoofd Eenheid Bestuurs- & Concernzaken (BC) van de Provincie Overijssel.


ActiZ

voorzitter

Op voordracht van het bestuur van ActiZ wordt Anneke Westerlaken per 1 januari 2022 benoemd tot voorzitter van de brancheverenging ActiZ.


Radboud Universiteit Nijmegen

lid college van bestuur

Agnes Muskens wordt per 1 januari 2022 benoemd tot lid van het college van bestuur van de Radboud Universiteit.


Vrije Universiteit Amsterdam

rector

Vrije Universiteit Amsterdam benoemt per januari 2022 Jeroen Geurts als nieuwe rector.


Finabank

Hoofd Business Banking

Tom Borghols is per 1 november 2021 benoemd als Hoofd Business Banking bij de Finabank in Suriname.


GGD GHOR Nederland

directeur

Ton Coenen wordt per 1 januari 2022 de nieuwe directeur van GGD GHOR Nederland.


Amsterdam UMC

Lid raad van toezicht en voorzitter van de Audit- en Huisvestingscommissie

Amsterdam UMC heeft per Guillaume Jetten is per 1 november jl. benoemd tot toezichthouder en voorzitter van de Audit- en Huisvestingscommissie.


Stichting Koninklijke Defensiemusea

algemeen directeur

Stichting Koninklijke Defensiemusea heeft per 1 januari 2022 John Sijmonsbergen aangesteld als algemeen directeur


Universiteit van Amsterdam

decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen

UvA heeft per 1 maart 2022 Marieke de Goede benoemd tot decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen


Reinier Haga Groep

Lid raad van bestuur en directievoorzitter a.i. LangeLand Ziekenhuis

Reinier Haga Groep heeft per 1 oktober 2021 Pier Eringa benoemd tot lid raad van bestuur en directievoorzitter a.i. van het LangeLand Ziekenhuis.


Aveleijn

Twee leden raad van toezicht

Aveleijn heeft per 1 oktober Jetske van Oosten en Gerrit van Munster benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.


Gemeente Zaanstad

gemeentesecretaris / algemeen directeur

Gerda Blom is per 1 januari 2022 de nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur van gemeente Zaanstad


Triade Vitree

lid raad van bestuur

Triade Vitree heeft per 1 januari Norma van Burgsteden benoemd als lid raad van bestuur.


Kifid

lid geschillencommissie en lid commissie van beroep

Kifid verwelkomt per 1 november 2021 de heren Gerard van Laarhoven en Piet Mallekoote als nieuwe leden van de Geschillencommissie. De heer Willem Steenhoven treedt toe als lid van de Commissie van Beroep. Per 1 januari zal mevrouw Annemarie van den Berg ook toetreden als lid van de Geschillencommissie


Tivoli Vredenburg

Voorzitter raad van toezicht

TivoliVredenburg verwelkomt Maarten Schurink per 1 januari 2022 als voorzitter raad van toezicht.


Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en het Wereldmuseum

algemeen directeur

Marieke van Bommel is per 1 januari 2022 benoemd tot algemeen directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en het Wereldmuseum.


instituut verbeeten

voorzitter raad van toezicht

Ziekenhuisbestuurder Peter Langenbach is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Instituut Verbeeten, aanbieder van radiotherapie en nucleaire geneeskunde.


Amerpoort

bestuurder

Jan-Henk Janssen is per 15 oktober benoemd als bestuurder bij gehandicaptenzorgaanbieder Amerpoort.


Siza

Twee leden raad van toezicht

Tanja Enninga en Gertrude van den Brink zijn per 1 september benoemd tot leden van de raad van toezicht bij zorgorganisatie Siza.


Woonstad Rotterdam

bestuursvoorzitter

Miriam Hoekstra-van der Deen is per 1 november 2021 de nieuwe bestuursvoorzitter van Woonstad Rotterdam.


gemeente den haag

algemeen directeur dienst ocw

Korrie Louwes is per 1 oktober 2021 benoemd als algemeen directeur voor de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn.


mediant geestelijke gezondheidszorg

voorzitter raad van bestuur

Vanaf 1 september 2021 heeft Mediant een nieuwe voorzitter raad van bestuur in de persoon van de heer Martin Bijker.


van neynsel

lid raad van toezicht

Gerdinand Bosch treedt toe tot de raad van toezicht van Van Neynsel, aanbieder van ouderenzorg in de regio Den Bosch.


attent zorg en behandeling

lid raad van toezicht

Attent Zorg en Behandeling heeft Wilma de Jong benoemd in de raad van toezicht.


carintreggeland

lid raad van bestuur

Zorgorganisatie Carintreggeland heeft Inge Zwijnenberg benoemd tot lid raad van bestuur.


metropoolregio amsterdam

ombudsman

Munish Ramlal wordt voorgedragen als nieuwe ombudsman van de metropoolregio Amsterdam.


amsterdamse hogeschool voor de kunsten

directeur academie voor theater en dans

Het CvB van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft Anthony Heidweiller benoemd tot nieuwe directeur van de Academie voor Theater en Dans.


gemeente gouda

gemeentesecretaris

Ruud Bakker is per oktober de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Gouda.


Dimence Groep

lid raad van bestuur

De Dimence Groep (aanbieder van zorg in de geestelijke gezondheid) heeft mevrouw Rian Busstra benoemd als lid van de raad van bestuur.


WonenBreburg

voorzitter raad van commissarissen

Mevrouw Yvonne van Mierlo is per 1 juli 2021 benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van WonenBreburg.


zorgsaam zorggroep zeeuws-vlaanderen

lid raad van toezicht

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen heeft mevrouw Cokky Hilhorst benoemd in de raad van toezicht.


amerpoort

voorzitter raad van bestuur

De raad van toezicht van zorgorganisatie Amerpoort heeft mevrouw Marjolein Bolt per 1 september benoemd tot voorzitter raad van bestuur.


pluryn

lid raad van bestuur

Mevrouw Annette Imhof treedt 1 augustus toe tot de raad van bestuur van zorgorganisatie Pluryn.


roc nijmegen

directeur planning & control

ROC Nijmegen heeft mevrouw Saskia Martens benoemd als nieuwe directeur Planning & Control.


Radboud Universiteit Nijmegen

lid raad van toezicht

De Radboud Universiteit Nijmegen heeft de heer Mario van Vliet benoemd in haar raad van toezicht.


Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

directeur

Mevrouw Anne-Jo Visser wordt de nieuwe directeur van AFWC, de eerste vrouwelijke directeur voor deze 104-jarig oude federatie.


hogeschool leiden

voorzitter college van bestuur

Mevrouw Angelien Sanderman wordt per 1 september voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Leiden.


martini ziekenhuis

lid raad van toezicht

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft mevrouw Trienke Stellema benoemd in haar raad van toezicht.


viecuri

lid raad van bestuur

VieCuri Medisch Centrum in Venlo en Venray heeft mevrouw Nastasja Cornelissen-Kolorz benoemd tot lid raad van bestuur.


skilz

directeur

Mevrouw Marieke van der Waal is benoemd tot directeur van de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg.


triade vitree

twee leden raad van toezicht

Mevrouw Monique Visser en mevrouw Heleen Jumelet treden toe tot de raad van toezicht van zorgorganisatie Triade Vitree.


nvao

voorzitter

De heer Sander van den Eijnden is benoemd tot voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).


Nederlandse Algemene Keuringsdienst

voorzitter van het bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst heeft de heer Polman voorgedragen als nieuwe voorzitter van het bestuur.


tilburg university

dean tilburg school of social and behavioural sciences

Mevrouw Antoinette de Bont is de nieuwe dean van Tilburg School of Social Behavioural Sciences.


pluryn

lid raad van bestuur

Mevrouw Mirjam van den Nieuwenhuijzen is benoemd als lid raad van bestuur bij zorgorganisatie Pluryn.


savant zorg

bestuurder

Mevrouw Monique Hertogs start medio juni als de nieuwe bestuurder van Savant Zorg.


pluryn

voorzitter raad van bestuur

De heer Eddy van Doorn is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van zorgaanbieder Pluryn.


landelijke huisartsen vereniging

bestuursvoorzitter

De Ledenraad van de LHV heeft mevrouw Mirjam van ’t Veld benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van de vereniging.


trimbos instituut

twee leden raad van toezicht

Trimbos verwelkomt mevrouw Fijn van Draat en mevrouw Kuperus in de raad van toezicht.


Stichting School & Veiligheid

directeur/bestuurder

Mevrouw Amina Saydali is vanaf medio 2021 directeur/bestuurder van Stichting School & Veiligheid.


Omroep West

directeur

Per 1 juni treedt de heer Henk Lemckert in dienst van Omroep West, de omroep voor noordelijk Zuid-Holland.


kadaster

lid raad van toezicht

Mevrouw Esther Agricola wordt vanaf maart lid raad van toezicht bij het Kadaster.


avres

directeur

Participatiebedrijf Avres heeft de heer Patrick van Uitert benoemd als nieuwe directeur.


dijklander ziekenhuis

lid raad van bestuur

De raad van commissarissen van het Dijklander Ziekenhuis benoemt de heer Edo Schubert als lid van de raad van bestuur.


stichting humanitas

voorzitter raad van toezicht

Stichting Humanitas heeft een nieuwe voorzitter voor de raad van toezicht, Ron Treffers treedt begin februari aan.


Radboud Universiteit Nijmegen

voorzitter en lid raad van toezicht

Radboud Universiteit verwelkomt mevrouw Merel van Vroonhoven in de raad van toezicht.


Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

bestuursvoorzitter

Mevrouw Bianca Buurman wordt vanaf februari de nieuwe voorzitter van V&VN.


atlas contact

directeur

Mevrouw Caroline Reeders wordt de nieuwe directeur van literaire uitgeverij Atlas Contact.


gemeente amsterdam

directeur masterplan zuidoost

Mevrouw Saundra Williams wordt programmadirecteur van Masterplan Zuidoost van de gemeente Amsterdam.


jeugdtandzorg west

voorzitter en lid raad van toezicht

Jeugdtandzorg West verwelkomt mevrouw Lies van Gennip de heer El Achkar in de raad van toezicht


Woonstad Rotterdam

voorzitter raad van commissarissen

Woonstad Rotterdam heeft mevrouw Wendy Verschoor en de heer Chris Fonteijn benoemd in de raad van commissarissen.