Carrière

Benoemingen

Recent afgesloten search opdrachten
Social Impact Factory, Algemeen Directeur
Het bestuur van de Social Impact Factory heeft de heer Krispijn Bertoen benoemd tot nieuwe algemeen directeur. Lees meer.

GRWRE, Algemeen Directeur
Mevrouw Yvonne van Mierlo per 1 juni de nieuwe algemeen directeur van de GRWRE, de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening voor de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Lees meer.

NIAZ, Directeur-Bestuurder
Mevrouw Ellen Joan van Vliet start per 1 juni als de nieuwe directeur-bestuurder van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Lees meer.

Rijksakademie van beeldende kunsten, Algemeen directeur
Mevrouw Emily Pethick treedt per 1 september 2018 aan als nieuwe algemeen directeur van de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Lees meer.


Gemeente Almere, Directeur Sociale Stad en Participatie
Mevrouw Gea Vermeulen is benoemd als concerndirecteur Sociale Stad en Participatie bij de gemeente Almere. Lees meer.

Van de Bunt Adviseurs, Partner
De heer Ber Damen treedt toe tot Van de Bunt Adviseurs, vanaf maart is hij benoemd tot partner bij het organisatieadviesbureau. Lees meer.

Reclassering Nederland, Algemeen Directeur
De heer Johan Bac wordt per ‪1 juni 2018 de nieuwe algemeen directeur van Reclassering Nederland. Lees meer.

Medisch Centrum Leeuwarden, Voorzitter Raad van Bestuur
De Raad van Commissarissen van het Medisch Centrum Leeuwarden heeft de heer Patrick Vink benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur. Lees meer.

Stichting BOOR, Lid Algemeen Bestuur
Het algemeen bestuur van stichting BOOR heeft de heer Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen voordragen aan de Rotterdamse gemeenteraad als nieuw lid. Lees meer.

Partners voor Jeugd, Voorzitter Raad van Toezicht
De heer Fred Teeven wordt per 15 februari 2018 benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van Partners voor Jeugd. Lees meer.

Pieter van Foreest, Lid Raad van Toezicht
Zorginstelling Pieter van Foreest heeft de heer Paul Zevenbergen benoemd tot lid raad van toezicht. Lees meer.

Erasmus Universiteit Rotterdam, Rector magnificus
De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit heeft de heer prof. dr. Rutger Engels benoemd tot rector magnificus. Lees meer.

NWO, Lid Raad van Toezicht
Met ingang van 15 januari is professor Melinda Mills toegetreden tot de Raad van Toezicht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Lees meer.

Menzis, Lid Raad van Commissarissen
De Ledenraad van zorgverzekeraar Menzis heeft prof. dr Fedde Scheele benoemd tot lid van de raad van commissarissen (RvC) van Menzis en al haar rechtspersonen. Lees meer.

Sevagram, Lid Raad van Toezicht
Mevrouw Liesbeth Brans is per januari 2018 benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht bij Sevagram, een organisatie voor ouderenzorg in Limburg. Lees meer.

Nij Smellinghe, Voorzitter Raad van Bestuur
De Raad van Toezicht van ziekenhuis Nij Smellinghe heeft de heer Bert Kleinlugtenbeld per 1 april 2018 benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Lees meer.

Martini Ziekenhuis, Leden Raad van Toezicht
Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft mevrouw Mieke Hazes en de heer Arjan in ’t Veld per 1 januari 2018 benoemd tot nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Lees meer.

Patrimonium woonservice, Leden Raad van Commissarissen
Patrimonium woonservice heeft de heer Danny Wijnbelt en mevrouw Ryan van de Ven benoemd tot nieuwe leden van de Raad van Commissarissen. Lees meer.

Tilburg University, Vicevoorzitter College van Bestuur
Het college van bestuur heeft mevrouw Paulina Snijders per 15 februari 2018 benoemd tot  vicevoorzitter en lid van het college. Lees meer.

Dimence Groep, Voorzitter Raad van Toezicht
De Dimence Groep, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, benoemt de heer Wim Boomkamp per 1 januari 2017 als voorzitter van de Raad van Toezicht.
Lees meer.

Sociale Verzekeringsbank, Directeur Strategie en Externe Betrekkingen
De heer Aat Bal is benoemd als nieuwe directeur van de directie Strategie en Externe Betrekkingen (SEB) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Lees meer.

Alliade, Voorzitter Raad van Toezicht
Zorgorganisatie Alliade heeft de heer Leendert Klaassen benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Lees meer.

Stichting Lezen & Schrijven, Directeur-bestuurder
Per 1 januari 2018 start mevrouw Geke van Velzen als directeur-bestuurder van Stichting Lezen & Schrijven. Lees meer.

Vanboeijen, Leden Raad van Toezicht
Vanboeijen, organisatie in de gehandicaptenzorg, heeft mevrouw Loes Kater en Evelyn Finnema benoemd tot nieuwe leden voor haar raad van toezicht. Lees meer.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Lid Bestuur
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening heeft per 1 december 2017 mevrouw Pauline van Esterik-Plasmeijer benoemd tot lid van het bestuur. Lees meer.

Universiteit Twente, Decaan faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Het College van Bestuur van Universiteit Twente heeft prof.dr. Joost Kok per 1 februari 2018 benoemd als decaan van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). Lees meer.

De Haagse Hogeschool, Faculteitsdirecteur
IT & Design

Het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool heeft de heer Han Biemans per 1 januari 2018 benoemd tot directeur van de faculteit IT & Design. Lees meer.

Stichting Carmelcollege, Lid Raad van Toezicht
Mevrouw Kitty Oirbons is 1 november 2017 benoemd tot lid Raad van Toezicht van Stichting Carmelcollege. Lees meer.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting, Hoofdinspecteurs
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) benoemt per 8 januari 2018 mevrouw Korrie Louwes tot hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg en per 1 februari 2018 mevrouw Marina Eckenhausen tot hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie. Lees meer.

Vrije Universiteit Amsterdam, Voorzitter College van Bestuur
De Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft prof. dr. C.M. (Mirjam) van Praag benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur met ingang van 1 maart 2018. Lees meer.

Partners voor Jeugd, Lid Raad van Toezicht
Partners voor Jeugd heeft mevrouw Annamiek van Dalen per 23 oktober 2017 benoemd als lid van de raad van toezicht. Lees meer.

Gemeente Tilburg, Directeur Vestigingsklimaat
Op 1 januari 2018 start de heer Hans Broekman als directeur Vestigingsklimaat van de gemeente Tilburg. Lees meer.

Gelderse Onderwijsgroep QuadraamLid College van Bestuur
De heer Patrick Eckringa is per 1 januari 2018 benoemd tot lid van het College van Bestuur van de Gelderse Onderwijsgroep Quadraam. Lees meer.

Pieter van Foreest, Voorzitter Raad van Toezicht
Per 1 oktober 2017 benoemt Pieter van Foreest, organisatie voor ouderenzorg, de heer Hans Oosters als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Lees meer.

Frion, Voorzitter Raad van Toezicht
Op 21 september 2017 is de heer Sjef Czyzewski toegetreden als voorzitter in de raad van toezicht van Frion, organisatie voor verstandelijk gehandicaptenzorg.
Lees meer.

Gemeente Westland, Gemeentesecretaris
Het college van burgemeester en wethouders heeft mevrouw Lidia Spindler per 1 januari 2018 benoemd tot gemeentesecretaris/ algemeen directeur van de gemeente Westland. Lees meer.

Universiteit Utrecht, Voorzitter College van Bestuur
De heer prof. dr. Anton Pijpers is de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Lees meer.

Autoriteit Financiële Markten,
Chief Operating Officer

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft mevrouw Ellen van Schoten benoemd tot niet-statutair bestuurder. Lees meer.

Universiteit Utrecht,
Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen

De heer Marcel van Aken is per 1 september 2017 benoemd als decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen. Lees meer.

Design Academy Eindhoven,
Creative Director

Design Academy Eindhoven heeft de heer Joseph Grima per 1 september 2017 benoemd tot Chair Executive Board/ Creative Director. Lees meer.

NHL Stenden Hogeschool,
Voorzitter College van Bestuur

Mevrouw Erica Schaper is door de raden van toezicht van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de nieuwe fusiehogeschool NHL Stenden Hogeschool. Lees meer.

Ziekenhuis Gelderse Vallei,
Leden Raad van Toezicht
Mevrouw Inge Grimm en de heren Wim Oosterom en Nardo van der Meer zijn benoemd tot nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Lees meer.

Waterschap Zuiderzeeland,
Secretaris-Directeur
De heer Wouter Slob is benoemd als nieuwe secretaris-directeur van Waterschap Zuiderzeeland. Lees meer.

Pieter van Foreest, Leden Raad van Toezicht
De heer Pancras Hogendoorn en mevrouw Monique Vogelzang zijn benoemd tot leden van de Raad van Toezicht van zorgorganisatie Pieter van Foreest.
Lees meer.

Gemeente Tilburg, Directeur Duurzame Stad
Mevrouw Marianne Linde is benoemd als nieuwe directeur duurzame stad van de gemeente Tilburg. Zij zal starten op 1 oktober 2017. Lees meer.

OVO Zaanstad, Lid College van Bestuur
Mevrouw Betty van Nieuwenhuizen is per 1 oktober benoemd tot lid College van Bestuur van OVO Zaanstad (openbaar voortgezet onderwijs). Lees meer.

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen,
Directeur

Het NVZ-bestuur heeft de heer Sander Gerritsen per 1 september 2017 benoemd tot directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).
Lees meer.

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten,
Lid Raad van Toezicht
De heer Edwin van Huis is benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Lees meer.

Rijnstad, directeur-bestuurder
De Raad van Toezicht van Rijnstad heeft mevrouw Anja Geritz benoemd tot directeur-bestuurder van de organisatie. Lees meer.

Dunea, Voorzitter en Lid Raad van Commissarissen
Drinkwaterbedrijf Dunea heeft een nieuwe voorzitter en nieuw lid van haar raad van commissarissen benoemd. Lees meer.

Stichting PCOU/Willibrord Stichting,
Voorzitter College van Bestuur
De heer Marc Mittelmeijer is per september benoemd als voorzitter College van Bestuur van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht/Willibrord Stichting. Lees meer.

Commissie Governancecode, Voorzitter en Lid
De Commissie Governancecode van Aedes en Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties heeft een nieuwe voorzitter en lid benoemd. Lees meer.

Stichting De Opbouw,
Voorzitter en twee Leden Raad van Toezicht
De raad van toezicht van Stichting De Opbouw heeft een nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden. Lees meer.

Sportbedrijf Rotterdam, Raad van Commissarissen
Het Rotterdams College van B&W heeft vijf personen benoemd als beoogd lid van de raad van commissarissen van Sportbedrijf Rotterdam. Lees meer.

Stichting BOOR, Bestuurder
Mevrouw Renata Voss is voorgedragen aan de gemeenteraad van Rotterdam voor benoeming tot bestuurder bij stichting BOOR. Lees meer.

Tilburg University,
Decaan School of Social and Behavioral Sciences

Het college van bestuur heeft prof. dr. ir. Jantine Schuit per 1 september benoemd tot decaan van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Lees meer.

Conservatorium van Amsterdam, Adjunct-directeur
De directie van het Conservatorium van Amsterdam heeft de heer Okke Westdorp aangesteld als adjunct-directeur. Lees meer.

Omring, Bestuurder
De Raad van Toezicht van zorgorganisatie Omring heeft de heer Julius Roorda benoemd als bestuurder.
Lees meer.

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis,
Raad van Commissarissen

Bij het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) is op 1 mei 2017 een Raad van Commissarissen benoemd. Het ziekenhuis is vanaf die datum onderdeel van het Erasmus MC. Lees meer.

Amphia Ziekenhuis, Manager Amphia Academie
Mevrouw Helma van Zundert is per 1 augustus benoemd tot manager van de Amphia Academie van het Amphia Ziekenhuis. Lees meer.

Tilburg University, Secretaris College van Bestuur
Mevrouw Abigail Vermeulen is per 1 september benoemd tot nieuwe secretaris van Tilburg University. Lees meer.

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis,
Lid Raad van Toezicht
De heer Herman Bolhaar is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Lees meer.

Ludens, Voorzitter Raad van Bestuur
De Raad van Toezicht van Ludens heeft met ingang van 1 juli 2017 mevrouw Carla van de Venne benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Ludens. Lees meer.

IHE Delft Institute for Water Education, Rector
Professor Eddy Moors will become the new Rector of IHE Delft. He was officially introduced at the Institute’s 60th Anniversary Conference last week. Lees meer.

SOVAK, Voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw Marie-Louise van der Kruis is per 1 september 2017 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van SOVAK, aanbieder van gehandicaptenzorg. Lees meer.

Careyn, Lid Raad van Toezicht
Mevrouw Marie-Hélène Schutjens is per 14 april benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Careyn. In deze rol ontfermt ze zich over de juridische portefeuille. Lees meer.

Universiteit van Amsterdam, Directeur Bedrijfsvoering Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Mevrouw Wilma de Munck is per 1 juli 2017 benoemd tot directeur bedrijfsvoering van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Lees meer.

Windesheim, Lid College van Bestuur
Mevrouw Inge Grimm is per 16 augustus 2017 benoemd tot lid van het College van Bestuur van Christelijke Hogeschool Windesheim. Lees meer.

MCF Business Enterprises, CEO
De raad van commissarissen van de MCF BE heeft de heer Eric Robles benoemd tot CEO. Lees meer.

Sociale Verzekeringsbank, Directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen
De heer Bas van Delden is per 15 mei 2017 benoemd als directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Lees meer.

TanteLouise, Bestuurder
De Raad van Toezicht van Stichting tanteLouise heeft mevrouw Conny Helder benoemd tot nieuwe bestuurder. Lees meer.

Travers, Lid Raad van Toezicht
Mevrouw Mirjam Koster-Wentink is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Travers voor onder meer kinderopvang en welzijnswerk in Zwolle. Lees meer.

Vitree, Leden Raad van Toezicht
De heren Rob van Wuijtswinkel en Henk Reimert zijn benoemd tot leden van de Raad van Toezicht van Vitree, jeugdzorgorganisatie in Flevoland en Overijssel.
Lees meer.

Participatiebedrijf Zaanstad-Purmerend,
Kwartiermaker/ beoogd directeur
De heer Remco Wijnia is per 1 mei 2017 benoemd tot kwartiermaker/ beoogd directeur van het nieuw op te richten Participatiebedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend. Lees meer.

De Geschillencommissie, Directeur
Mevrouw Carolien Pietjouw is per 1 mei 2017 benoemd als nieuwe directeur van De Geschillencommissie.
Lees meer.

GGMD, Bestuurder
De heer Harry Bosma is per 1 juni 2017 benoemd tot bestuurder van de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden (GGMD). Lees meer.

Stichting Carmelcollege,
Voorzitter College van Bestuur

De Raad van Toezicht van Stichting Carmelcollege heeft mevrouw Karin van Oort per 1 september 2017 benoemd tot voorzitter College van Bestuur. Lees meer.

Laurentius Ziekenhuis, Lid Raad van Toezicht
Mevrouw Trudie Severens is per 16 februari benoemd als lid van de Raad van Toezicht van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Lees meer.

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis,
Lid Raad van Toezicht
Mevrouw Anemone Bögels is benoemd tot lid Raad van Toezicht van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Lees meer.

Zorggroep Alliade, Leden Raad van Toezicht
De heer Mehrdad Omidvar en mevrouw Trudy Dehue zijn benoemd tot leden van de Raad van Toezicht van Zorggroep Alliade. Lees meer.

Waterschap Hollandse Delta, Dijkgraaf
Mevrouw Ingrid de Bondt is voorgedragen als nieuwe dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta. Lees meer.

NWO, Raad van toezicht
De heer ir. De Wijkerslooth (voorzitter), mevrouw dr. Esmeijer, mevrouw prof.dr. Van Praag, de heer drs.Te Beest en de heer dr. Lundqvist worden leden van de nieuwe raad van toezicht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Lees meer.

NHG, Directeur bedrijfsvoering
Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft mevrouw Monique de Vries benoemd tot directeur bedrijfsvoering. Lees meer.

Prinses Máxima Centrum, Transitiemanager
Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie heeft de heer Wynand Crommelin benoemd tot transitiemanager. Lees meer.

Prinses Máxima Centrum, Manager bedrijfsvoering
Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie heeft mevrouw Elke Harbers benoemd tot manager bedrijfsvoering. Lees meer.

Pro Senectute, Leden Raad van Toezicht
Stichting Pro Senectute heeft mevrouw Monica Haimé, Thessa van der Windt en Petra van Zuijlen geselecteerd als nieuwe leden voor haar Raad van Toezicht.
Hun benoeming gaat in op 1 juni 2017. Lees meer.

Design Academy Eindhoven, Lid Raad van Toezicht
De heer Paul Depla is per 1 januari jongstleden benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Design Academy Eindhoven. Lees meer.

KNMG, Algemeen directeur
Mevrouw Astraia Rühl is benoemd tot algemeen directeur van artsenfederatie KNMG. Haar benoeming gaat in per maart 2017. Lees meer.

Laurentius Ziekenhuis, Lid Raad van Toezicht
De heer Peter Sampers is per 1 januari 2017 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Lees meer.

Sevagram, Lid Raad van Toezicht
De heer Pascal Wolters start per 1 februari 2017 als nieuw lid van de raad van toezicht bij Sevagram. Lees meer.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,
Voorzitter bestuur
De heer mr. Ralph Pans is per 1 januari 2017 benoemd als de nieuwe voorzitter van het bestuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
Lees meer.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Themadirecteur
Mevrouw Ali Rabarison is benoemd tot themadirecteur Integratie en Participatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Lees meer.

Daelzicht, Lid Raad van Toezicht
Mevrouw Mieke Ockhuizen is per 15 december j.l. benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Daelzicht in Limburg. Lees meer.

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Voorzitter Raad van Toezicht
De heer Jan Anthonie Bruijn is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Lees meer.

Pro Senectute, Lid Raad van Bestuur
De heer Rein Souwerbren is per 1 februari 2017 benoemd tot lid Raad van Bestuur van ouderenzorgorganisatie Pro Senectute. Lees meer.

Ronald McDonald Kinderfonds, Directeur-bestuurder
Mevrouw Renate Westerlaken-Loos is per 1 maart 2017 benoemd tot directeur-bestuurder van het Ronald McDonald Kinderfonds. Lees meer.

Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen/VisitVeluwe, Directeur
De heer Herre Dijkema is per 1 maart 2017 benoemd als statutair directeur Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen/VisitVeluwe. Lees meer.

Vanboeijen, Leden Raad van Toezicht
Vanboeijen heeft mevrouw Wieteke Beernink en de heer Jan Schaart per 1 januari 2017 benoemd tot leden Raad van Toezicht van Vanboeijen. Lees meer.

Daelzicht, Leden Raad van Toezicht
Mevrouw Pink van Veen en Ellen Kuppens zijn per 15 november benoemd als nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Daelzicht in Limburg. Lees meer.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Voorzitter Geschillencommissie
Mevrouw mr. Eveline Ruinaard is benoemd tot voorzitter van de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Zij wordt belast met de leiding van het instituut, daarin bijgestaan door de directeur. Lees meer.

Ziekenhuis Nij Smellinghe, Lid Raad van Bestuur
De Raad van Toezicht van Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten heeft de heer Theo Hiemstra met ingang van 1 januari 2017 benoemd tot lid Raad van Bestuur.
Lees meer.

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Lid Raad van Toezicht
De heer Johan van der Heide is per 4 november benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Lees meer.

ROC West-Brabant, Leden Raad van Toezicht
ROC West-Brabant benoemd per 1 januari 2017 drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht: mevrouw Saskia Boelema, mevrouw Mary Groenewoud en de heer Guy Buck. Lees meer.

Divosa, Bestuursvoorzitter
Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering vrijdagmiddag 4 november stemden Divosa-leden in met de benoeming van nieuwe bestuursvoorzitter de heer Erik Dannenberg. Lees meer.

LMC Voortgezet Onderwijs, Lid College van Bestuur
De Raad van Toezicht van LMC Voortgezet Onderwijs in Rotterdam heeft de heer Rob Elgershuizen per 1 februari 2017 benoemd tot lid van het College van Bestuur.
Lees meer.

Roessingh, Bestuurder
De heer Ronald Spanjers is per 1 maart 2017 benoemd tot bestuurder bij Roessingh, centrum voor revalidatie in Twente. Lees meer.

Gerrit Rietveld Academie, Leden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de Gerrit Rietveld Academie heeft mevrouw Margit Lukács en de heer Eric Holterhues per 1 november 2016 benoemd als nieuwe leden van de Raad. Lees meer.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Themadirecteuren
De heren Edward Stigter en Kees Breed zijn per 1 januari benoemd tot themadirecteuren bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Lees meer.

Daelzicht, Voorzitter en lid Raad van Toezicht
Mevrouw Antoinette Knoet-Michels is per 1 november benoemd tot nieuwe voorzitter en de heer Charles Evers als lid van de Raad van Toezicht van Daelzicht, zorginstelling in Limburg voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Lees meer.

Woningstichting SWZ, Aankomend Voorzitter en
Lid Raad van Commissarissen

Woningstichting SWZ in Zwolle heeft de heer Erik Dannenberg benoemd als aankomend voorzitter en mevrouw Astrid Schulting als lid van de Raad van Commissarissen. Lees meer.

Divosa, Voorzitter
Het Algemeen Bestuur van Divosa, vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein, draagt de heer Erik Dannenberg unaniem voor als nieuwe voorzitter. Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering op vrijdag 4 november 2016 zal het bestuur de voordracht toelichten en kunnen leden zich erover uitspreken. Lees meer.

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, Inkomend Voorzitter Raad van Toezicht
De heer Leon van Halder treedt per 1 november toe tot de Raad van Toezicht van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland. Tot 1 oktober 2017 zal hij vice-voorzitter zijn. Na deze datum neemt hij de rol van voorzitter over van de heer Steven de Waal. Lees meer.

Stichting Jeugdformaat, Lid Raad van Toezicht
De heer Ber Bosveld is als lid aangetreden tot de Raad van Toezicht van Stichting Jeugdformaat. Met zijn benoeming is de Raad weer compleet. Lees meer.

Saxion, Voorzitter Raad van Toezicht
Mevrouw Jon Hermans is benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Saxion. Zij begint per 1 januari 2017 en volgt daarmee de heer Bert Jongsma op. Lees meer.

Avans Hogeschool, Lid College van Bestuur
Mevrouw Jacomine Ravensbergen is per 1 december benoemd tot lid College van Bestuur van Avans Hogeschool. Lees meer.

Gerrit Rietveld Academie,
Voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Gerrit Rietveld Academie heeft mevrouw Judith van Kranendonk per 1 oktober 2016 benoemd als voorzitter. Lees meer.

Regio Twente, Secretaris/ Algemeen Directeur
Mevrouw Gerharda Tamminga is per 1 november 2016 benoemd als de nieuwe secretaris/ algemeen directeur van Regio Twente. Lees meer.

Landstede Groep, Lid College van Bestuur
De Raad van Toezicht van Landstede Groep heeft de heer Theo Bekker per 1 november benoemd tot lid van het College van Bestuur. Lees meer.

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Lid Raad van Toezicht
De heer Gideon Alewijnse is per 20 september benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Lees meer.

Universiteit Twente, Rector Magnificus
Professor Thom Palstra is per 25 november benoemd tot nieuwe rector magnificus van de Universiteit Twente.
Lees meer.

Academie Verloskunde Amsterdam Groningen, Voorzitter bestuur
De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) verwelkomt per 1 september 2016 mevrouw Marjolein Tasche als nieuwe voorzitter van het bestuur. Lees meer.

Gemeente Gouda, Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur
Mevrouw Martien Branderhorst is per 15 oktober 2016 benoemd tot gemeentesecretaris/ algemeen directeur van de gemeente Gouda. Lees meer.

ROC Nijmegen, Onderwijsdirecteuren sector Economie en sector Zorg, Welzijn & Sport
Mevrouw Anja Hagenaars en de heer Zeggelaar zijn benoemd tot onderwijsdirecteuren van achtereenvolgens de sector Economie en Zorg, Welzijn & Sport van ROC Nijmegen. Lees meer.

Universiteit Leiden, Vice-Rector Magnificus/
Lid College van Bestuur

Mevrouw Hester Bijl wordt per 1 november 2016, vice-rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Lees meer.

Provincie Noord-Holland, Provinciesecretaris/ Algemeen Directeur
Het College van Gedeputeerde Staten heeft mevrouw Renée Bergkamp benoemd tot provinciesecretaris en algemeen directeur van de provincie Noord-Holland.
Lees meer.

Gemeente Delft, Directeur Ruimte en Economie
De heer Gido ten Dolle is per 1 oktober benoemd tot de nieuwe directeur voor de portefeuille Ruimte en Economie. Lees meer.

Zorgonderzoek en Medische
Wetenschappen (ZonMw), Voorzitter

Prof. dr. J.J.G. (Jeroen) Geurts (1978) is de nieuwe voorzitter van Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw). Lees meer.

NWO, Leden Raad van Bestuur
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft de nieuwe leden van de Raad van Bestuur bekend gemaakt. Lees meer. 

SOVAK, Lid Raad van Bestuur
De Raad van Toezicht heeft de heer Ad van de Laar per 1 oktober 2016 benoemd tot lid Raad van Bestuur. Lees meer.

Gemeente Utrecht, Gemeentesecretaris/
Algemeen Directeur

Mevrouw Gabriëlle Haanen is per 1 oktober 2016 benoemd tot gemeentesecretaris/ algemeen directeur van de gemeente Utrecht. Lees meer.

Huis voor Klokkenluiders, Voorzitter en 4 bestuursleden
Het Huis voor klokkenluiders is op 4 juli officieel geopend en het nieuwe bestuur, bestaande uit een voorzitter en vier bestuursleden, zijn bekend gemaakt. Lees meer.

LMC Voortgezet Onderwijs, Voorzitter
College van Bestuur

De Raad van Toezicht van het onderwijsbestuur LMC Rotterdam heeft de heer Marc Otto benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Lees meer.

Landelijke Huisartsen Vereniging, Directeur
De heer Paul van Rooij is per 1 oktober 2016 benoemd tot nieuwe directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Lees meer.

Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, Voorzitter bestuur
De heer Guido van Woerkom is in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, benoemd tot voorzitter van het bestuur. Lees meer.

ROC Nijmegen, Sectordirecteur Techniek
De heer Folkert Potze is per 1 augustus benoemd tot sectordirecteur Techniek bij ROC Nijmegen. Lees meer.

Travers, Lid Raad van Toezicht
De heer Wouter Versteeg is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Travers. Lees meer.

Vrije Universiteit Amsterdam, Lid Raad van Toezicht
Prof. dr. Aafke Hulk is per 1 september 2016 benoemd tot nieuw lid van de Raad van Toezicht van Stichting VU, op voordracht van de medezeggenschap. Lees meer.

NWO, Domeindirecteur Sociale en Geesteswetenschappen
De heer Dirk-Jan den Boer is benoemd tot directeur van het domein Sociale en Geesteswetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Lees meer.

Universiteit Leiden, Lid Raad van Toezicht
Mevrouw Olga Zoutendijk treedt met ingang van 1 juli toe als lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden. Zij is benoemd door de minister van OCW. Lees meer.

VNG, Directeur & HR Projectleider a.i.
De heer Ben Koopman is benoemd tot directeur a.i. en de heer Jeroen Nijzink tot HR Projectleider ad interim bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Lees meer.

DUWO, Algemeen Directeur
De heer Antoine Fraaij wordt per 1 september 2016 de nieuwe algemeen directeur van studentenhuisvester DUWO. Lees meer.

OVO Zaanstad, Lid College van Bestuur
De heer Gerbrand de Lange is per 1 augustus 2016 aangesteld als lid van het College van Bestuur van OVO Zaanstad. Lees meer.

GGD IJsselland, Directeur Publieke Gezondheid
Mevrouw Rianne van den Berg is per 1 september benoemd tot directeur Publieke gezondheid. Lees meer.

NWO, Voorzitter Raad van Bestuur
Prof. dr. Stan Gielen wordt per 1 januari 2017 voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Lees meer.

Windesheim, Voorzitter College van Bestuur
De heer Henk Hagoort wordt per 1 september 2016 de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim. Lees meer.

ROC West-Brabant, Lid Raad van Bestuur
De Raad van Toezicht heeft mevrouw Andrea Kaim benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van ROC West-Brabant. Lees meer.

Marente, Lid Raad van Toezicht
De heer Gert-Jan Waterink is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van zorgorganisatie Marente. Lees meer.

Savant Zorg, Voorzitter Raad van Toezicht
De heer Ad de Kroon is per 1 juli 2016 benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Savant Zorg. Lees meer.

Universiteit Leiden, Voorzitter Raad van Toezicht
De heer Ab van der Touw is per 1 september 2016 benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden. Lees meer.

Laurentius Ziekenhuis, Lid Raad van Bestuur
Per dinsdag 17 mei wordt de Raad van Bestuur van het Laurentius Ziekenhuis uitgebreid met een nieuw lid: de heer Geert Huisman. Lees meer.

Erasmus Universiteit Rotterdam, Secretaris College van Bestuur/Directeur Algemene Bestuursdienst
Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft mevrouw Ann O'Brien benoemd tot secretaris van het College van Bestuur en directeur van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Lees meer.

Brandweer Amsterdam-Amstelland, Commandant
Burgemeester Van der Laan, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, heeft de heer Leen Schaap voorgedragen als regionaal brandweercommandant. Lees meer.

Avans Hogeschool, Directeur Academie Gezondheidszorg
De heer drs. Hedzer Schotsman is benoemd tot directeur Academie Gezondheidszorg en zal starten per augustus 2016. Lees meer.

Vereniging Hogescholen, Directeur
De heer Ron Minnée start per 15 augustus als directeur bij de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Hij volgt daarmee de huidige directeur de heer Ad de Graaf op, die na een lang dienstverband bij de Vereniging Hogescholen met pensioen gaat. Lees meer.
 
Universitair Medisch Centrum Groningen, Lid Raad van Bestuur
Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen en de Raad van Toezicht van het UMCG hebben prof. dr. Marian Joëls met ingang van 1 september 2016 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het UMCG en decaan Medische Wetenschappen. Lees meer.

Kinderombudsman
Vandaag heeft de Tweede Kamer mevrouw Margrite Kalverboer benoemd tot Kinderombudsman. De ambtsdragers en de medewerkers van het bureau van de Nationale ombudsman hebben hier met instemming kennis van genomen. Lees meer.
 
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Bestuurder
De Raad van Toezicht laat met veel genoegen weten dat mevrouw Arina Kruithof met ingang van 1 juli 2016 de vacature van bestuurder van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond zal vervullen. Met ingang van die datum treedt Arina Kruithof aan als opvolger van René Meuwissen. Lees meer. 

Gemeente 's-Hertogenbosch, Directeur Stadsontwikkeling
Woensdag 30 maart heeft het college van burgemeester en wethouders de heer Rob Kleijwegt benoemd tot directeur Stadsontwikkeling bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Lees meer.

Vanderkruijs levert bijdrage aan culturele diversiteit in toezicht woningcorporaties
De Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) verzorgt dit jaar voor de vijfde keer een leergang voor aankomende commissarissen. Vanderkruijs is gevraagd gekwalificeerde kandidaten te searchen die interessant zijn om deel te laten nemen aan deze leergang. Lees meer.

AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond, Directeur
De Algemene Ledenvergadering van AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond heeft besloten om de heer Arie Wijten met ingang van 15 mei 2016 aan te stellen als directeur AZRR. Lees meer.

William Schrikker Groep, Lid Raad van Bestuur
Mevrouw Manuelle Moens zal per 23 mei 2016 als lid toetreden tot de Raad van Bestuur van de William Schrikker Groep. Lees meer.

Rabobank Apeldoorn e.o., Voorzitter Raad van Commissarissen
De heer Bas Hidding is met ingang van 1 januari 2016 benoemd tot voorzitter Raad van Commissarissen van de Rabobank Apeldoorn e.o. De heer Hidding volgt daarmee de heer Harm Bruins Slot op. Lees meer.

Gemeente Den Haag, Directeur dienst Publiekszaken
De heer ir. Mohamed el Achkar MCM is m.i.v. 1 april 2016 benoemd tot algemeen directeur van de dienst Publiekszaken (DPZ) van de gemeente Den Haag. Momenteel is de heer El Achkar werkzaam bij de Nationale Politie als strategisch adviseur en programmamanager. Lees meer.

Residentie Orkest, Artistiek Directeur
De heer Sven Arne Tepl wordt per 1 april benoemd tot Artistiek Directeur van het Residentie Orkest in Den Haag. Lees meer.

MOgroep, Directeur
De heer Lex Staal is benoemd tot nieuwe directeur van de MOgroep, de brancheorganisatie voor het Sociaal Werk. Lees meer.

Van Neynsel, Lid Raad van Toezicht
De heer Michel de Bekker (58) wordt met ingang van 1 februari toegevoegd aan de Raad van Toezicht van ouderenzorgorganisatie Van Neynsel in ’s-Hertogenbosch. Lees meer.

Gemeente Utrecht, Directeur Communicatie
Mark de Boer (38) begint 15 februari als directeur Communicatie bij de gemeente Utrecht. Lees meer.

Universiteit Utrecht, Directeur faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO)
Mevrouw Martine Verbeek is per 1 april benoemd tot zakelijk directeur van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Lees meer.

Hogeschool Leiden, Voorzitter Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Hogeschool Leiden heeft de heer Frits Bakker benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Lees meer.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Instituutsdirecteur Paramedische Studies
Mevrouw Judith Smit zal met ingang van 15 april 2016 aantreden als Instituutsdirecteur Paramedische Studies bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Lees meer.

Mozaïek Wonen, Directeur-Bestuurder
De Raad van Commissarissen van woningcorporatie Mozaïek Wonen in Gouda heeft  de heer Ron de Haas vanaf 1 februari 2016 benoemd tot directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen. Lees meer.

Waterschap Vechtstromen, Secretaris-Directeur
De heer Richard Andringa wordt per 1 mei 2016 de nieuwe secretaris-directeur van waterschap Vechtstromen. Lees meer.

Tilburg University, Lid Stichtingsbestuur
Mevrouw Elies van Sliedregt is benoemd tot lid van het Stichtingsbestuur van Tilburg University. Dat heeft het College van Bestuur bekend gemaakt. Lees meer.

Lefier, Directeur Maatschappelijk Presteren
Mevrouw Sandra van Gaalen is benoemd tot Directeur Maatschappelijk Presteren bij woningcorporatie Lefier. Lees meer.

Open Universiteit, Voorzitter en Leden Raad van Toezicht
Minister Bussemaker van Onderwijs heeft drie nieuwe leden voor de raad van toezicht van de Open Universiteit benoemd. Per 1 februari 2016 wordt de heer René Smit voorzitter van de raad van toezicht, mevrouw Vanessa Evers en mevrouw Ellen de Brabander zullen toetreden als lid. Lees meer.

Stichting Omroep Muziek, Directeur
De heer Roland Kieft wordt per 1 april 2016 de nieuwe directeur van de Stichting Omroep Muziek in Hilversum. Lees meer.

Instituut Verbeeten, Bestuurder
De heer Martin Verveer is benoemd tot bestuurder van Instituut Verbeeten. De heer Verveer start per februari 2016 in zijn nieuwe functie. Lees meer.

Woonconcept, Directeur-bestuurder
Mevrouw Nicole Peeters is benoemd tot directeur-bestuurder van Woonconcept. Zij volgt 25 januari 2016 interim-directeur Jacques Thielen op. Mevrouw Peeters is nu werkzaam als Directeur Vastgoed bij Staedion, een woningcorporatie in Den Haag. Lees meer.

De Baak, Directeur a.i.
De heer Marcel Wintels is benoemd tot directeur ad interim bij opleidingsinstituut de Baak. Hij volgt hiermee de heer Arko van Brakel op, die eind december 2015 zijn functie neerlegt. Lees meer.

Magentazorg, Voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw Jeltje Schraverus is vanaf 1 januari 2016 benoemd tot voorzitter raad van bestuur van Magentazorg. Lees meer.

Tilburg University, Lid Stichtingsbestuur
Het Stichtingsbestuur van Tilburg University maakt bekend dat prof. dr. ir. Wil van der Aalst is benoemd tot nieuw lid van het Stichtingsbestuur. Lees meer.

Universiteit Leiden, Twee vice-decanen Faculteit der Geesteswetenschappen
Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft op 24 november jongstleden de heer Egbert Fortuin en mevrouw Mirjam de Baar benoemd als vice-decanen tevens portefeuillehouders onderwijs van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Lees meer.

Van Neynsel, Voorzitter Raad van Toezicht
Ben van Dijk wordt per 1 december 2015 de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van ouderen­organisatie Van Neynsel in 's-Hertogenbosch. Lees meer.

Patrimonium woonservice, Directeur-bestuurder
Trees van Haarst, huidig directeur Advies en Services (A&S) bij Portaal in Utrecht is de nieuwe directeur van Patrimonium woonservice. Lees meer.

Koninklijke Nederlandse Munt, Directeur Operations
De Koninklijke Nederlandse Munt benoemt ing. Gert van Bennekum MBA tot directeur operations. Lees meer.

Hogeschool Leiden, Voorzitter college van bestuur
De Raad van Toezicht van Hogeschool Leiden heeft Sander van den Eijnden benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Lees meer.

Rijksuniversiteit Groningen, Hoofd Internationale Strategie & Relaties
Paul Bolt MA BA gaat vanaf begin 2016 leiding geven aan de nieuwe afdeling Internationale Strategie & Relaties. Lees meer.

Netbeheerder Cogas, Algemeen directeur
Per 1 januari 2016 is Gerald de Haan, nu nog gemeente­secretaris in Almelo, benoemd tot algemeen directeur van Cogas. Lees meer.

Nationale ombudsman, Subsituut ombudsman
De Tweede Kamer heeft dr. Joyce Sylvester benoemd tot substituut Nationale ombudsman. Lees meer.

Avans Hogeschool, Directeur Pabo
Mevrouw dr. Dominique Majoor is benoemd tot directeur Pabo van Avans Hogeschool en start per 1 januari 2016. Lees meer.

Provincie Noord-Holland, Directeur Beleid
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft ingestemd met de benoeming van Herman Schartman tot directeur Beleid, tevens plaatsvervangend provincie-secretaris. Lees meer.

Roessingh Research and Development, Directeur-Bestuurder
Mevrouw Miriam Luizink treedt op 1 februari 2016 aan als directeur-bestuurder bij Roessingh Research and Development (RRD). Lees meer.

Erasmus Universiteit Rotterdam, Voorzitter College van Bestuur 
De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft Kristel Baele benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Lees meer.

ROC Friese Poort, Voorzitter College van Bestuur
ROC Friese Poort heeft de heer Micha van Akkeren benoemd als voorzitter van het College van Bestuur. Met ingang van 1 januari 2016 treedt de heer Van Akkeren in dienst. Lees meer.

Fusieorganisatie Plantein en Zorggroep Tellens (nieuwe naam Patyna), Voorzitter Raad van Bestuur
De heer Johan Krul wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de beoogde fusieorganisatie Plantein en Zorggroep Tellens (nieuwe naam Patyna). Lees meer.

Vrije Universiteit Amsterdam, Lid College van Bestuur
De Raad van Toezicht Stichting VU-VUmc heeft mevrouw Marjolein Jansen benoemd tot lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) per 15 december 2015. Lees meer.

Interprovinciaal Overleg, Algemeen Directeur
De heer Henry Meijdam is dinsdag door het IPO-bestuur aangesteld als nieuwe directeur van het Interprovinciaal overleg (IPO) en secretaris van het IPO-bestuur. Lees meer.


Hanzehogeschool Groningen, Directeur Stafbureau Onderwijs & Onderzoek
Het ​College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen heeft mevrouw Anneke Luijten-Lub per 1 januari 2016 benoemd als directeur van het Stafbureau Onderwijs & Onderzoek. Lees meer.

Driezorg, Bestuurder
Mevrouw Janita Gorte is benoemd tot de nieuwe bestuurder van zorgorganisatie Driezorg. Lees meer.

ROC Friese Poort, Lid College van Bestuur
ROC Friese Poort heeft de heer Remco Meijerink benoemd als lid van het College van Bestuur. Met ingang van 1 januari a.s. treedt de heer Meijerink in dienst. Lees meer.

Ziekenhuis Nij Smellinghe, Voorzitter Raad van Toezicht
De heer Ferry Breedveld is per 15 september 2015 de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van ziekenhuis Nij Smellinghe. Lees meer.

Provincie Overijssel, Directeur Strategie
De heer Bart Parmet is door Gedeputeerde Staten van Overijssel benoemd tot directeur strategie van de provincie. Samen met algemeen directeur Johan Osinga vormt hij vanaf december 2015 de directie. Lees meer.
 
Bouwvereniging Onze Woning, Directeur-bestuurder
Per 1 september 2015 wordt de heer Evert Remmerswaal de nieuwe directeur-bestuurder van Bouwvereniging Onze Woning (BVOW). Lees meer.

Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Twee leden Raad van Toezicht
Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) heeft per 1 augustus 2015 twee nieuwe leden van de raad van toezicht benoemd. De nieuwe toezichthouders zijn de heer Eduard Klasen en de heer Martin Sitalsing. Lees meer.

Instituut Verbeeten, Bestuurder a.i.
De raad van toezicht heeft de heer Jeroen Collette benoemd tot bestuurder ad interim van Instituut Verbeeten. De heer Collette start direct met zijn werkzaamheden. Lees meer.

Woonconcept, Directeur-bestuurder a.i.
De heer Jacques Thielen is per 25 juli voor de periode van een half jaar benoemd tot directeur-bestuurder a.i. bij woningcorporatie Woonconcept in Meppel. Lees meer.

Autoriteit Financiële Markten, Vier Leden Raad van Toezicht
Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de heer Paul Rosenmöller, mevrouw Annemarie van Gaal, de heer Rob Becker en de heer Bart Koolstra benoemd als respectievelijk voorzitter en leden van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Lees meer.

Aveleijn, Lid Raad van Toezicht
Mevrouw Mariëlle Ploumen treedt per 1 augustus aan als lid raad van toezicht van zorgorganisatie Aveleijn. Lees meer.

ROC West-Brabant, Lid Raad van Bestuur
De heer Rob Neutelings is benoemd tot lid Raad van Bestuur van ROC West-Brabant. Per 1 september 2015 zal de heer Neutelings aantreden. Lees meer.

Gemeente Amstelveen, Gemeentesecretaris 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de heer Alexander Meijer benoemd tot nieuwe gemeentesecretaris van Amstelveen. Lees meer.

Medisch Specialistisch Bedrijf AmphiaDirecteur
De heer Philip Bos is per 1 juli 2015 benoemd als directeur van het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia (MSB-A). Lees meer.

Koninklijke Bibliotheek, Algemeen Directeur
Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek (KB), de nationale bibliotheek van Nederland, heeft mevrouw Lily Knibbeler benoemd tot algemeen directeur van de KB. Lees meer.

Dunea, Algemeen Directeur

Met ingang van 1 september 2015 wordt de heer Wim Drossaert algemeen directeur van drinkwaterbedrijf Dunea in Zoetermeer. Lees meer.


Vrije Universiteit Amsterdam, Rector Magnificus
De Raad van Toezicht Stichting VU-VUmc heeft de heer prof. dr. Vinod Subramaniam benoemd als rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam. Lees meer.


WoonInvest, Directeur-bestuurder
Mevrouw Marianne Straks is per 1 oktober 2015 benoemd als directeur-bestuurder van woningcorporatie WoonInvest. Lees meer.

Hogeschool van Amsterdam, Directeur Bedrijfsvoering domein Techniek
De heer Jaak Mulder is benoemd tot directeur bedrijfsvoering van het domein techniek bij de Hogeschool van Amsterdam. Lees meer.

GGD Rotterdam-Rijnmond, Directeur Publieke Gezondheid
Het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam heeft mevrouw Elly van Kooten benoemd tot directeur Publieke Gezondheid. Lees meer.

Zorggroep Alliade, Vier Leden Raad van Toezicht
Zorggroep Alliade heeft vier leden raad van toezicht benoemd. Het gaat om de heer Marco Florijn, de heer René Oudejans, mevrouw Jeltje Schraverus en de heer Doekle Terpstra. Lees meer. 

Gemeente 's-Hertogenbosch, Lid directieteam Algemene Zaken
Mevrouw Majola Boogmans is benoemd tot lid directieteam Algemene Zaken, sector Stadsontwikkeling bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Lees meer.

Oost NV, Voorzitter Raad van Commissarissen
De Algemene Vergadering Aandeelhouders van ontwikkelingsmaatschappij Oost NV heeft op 18 mei jl. de heer Guido van Woerkom benoemd tot de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen. Lees meer.


Stimulansz, Directeur-bestuurder
Mevrouw José Hendriksen wordt de nieuwe directeur-bestuurder van Stimulansz. Zij volgt per 1 juli Gerrit Jan Schep op. Lees meer.


Sportservice Nederland, Directeur
Mevrouw Ellis van der Weerden is benoemd tot directeur van Sportservice Nederland. Lees meer.

Universiteit Utrecht, Directeur faculteit Diergeneeskunde
De heer Geert Tillemans is per 1 juli benoemd tot directeur van de faculteit Diergeneeskunde. Lees meer.

Gemeente Rotterdam, Directeur Stedelijke Inrichting
De heer Emile Klep is benoemd als nieuwe directeur Stedelijke Inrichting bij het cluster Stadsontwikkeling
. Lees meer.

Vrije Universiteit, Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit heeft de heer Willem Bouwens benoemd tot nieuwe decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De benoeming gaat in op 1 september 2015. Lees meer.

AHK, Directeur Academie van Bouwkunst
Het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) heeft Madeleine Maaskant benoemd tot directeur van de Academie van Bouwkunst. Lees meer.


Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie 
Mevrouw Diana Monissen en de heer Hans Clevers versterken Prinses Máxima Centrum. Lees meer. 

SURF, Algemeen Directeur

De heer Erik Fledderus treedt op 20 mei 2015 aan als algemeen directeur van de coöperatie SURF. Lees meer.

Gemeente Utrecht, Concernmanager Financiën & Control
De heer Frank Halsema wordt per 1 juni 2015 aangesteld als Concernmanager Financiën & Control bij de gemeente Utrecht. Lees meer.

Coloriet, Bestuurder
De Raad van Toezicht van Coloriet heeft per 1 juli 2015 mevrouw Aukje Reinders-van der Galiën benoemd als nieuwe bestuurder. Lees meer.

Tilburg University, Rector Magnificus
De heer Emile Aarts, die als decaan en hoogleraar wiskunde en informatica verbonden is aan TU/e, wordt de nieuwe rector van Tilburg University. Lees meer.

ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Leden Raad van Toezicht
De raad van toezicht van ArtEZ hogeschool voor de kunsten heeft vier nieuwe leden. De heer Pierre Ballings, mevrouw Adriana Esmeijer, mevrouw Wilma de Koning en de heer Renzo Martens zijn donderdag 5 maart 2014 benoemd. Lees meer.

Windesheim, Directeur domein Business, Media en Recht 
De heer Rob van Lambalgen wordt per 1 juni 2015 aangesteld als directeur van het domein Business, Media en Recht van Windesheim. Lees meer.

DUWO, Financieel Directeur
De heer Sjors Hartman RA is benoemd tot financieel directeur van DUWO,  de oudste en grootste studentenhuisvester van Nederland. Lees meer. 

De Friesland Zorgverzekeraar, Twee senior accountmanagers
De heer Edwin Frenay van ’t Veen en de heer Paul Offringa zijn benoemd tot senior accountmanager bij De Friesland Zorgverzekeraar. Lees meer.

Museum Arnhem, Directeur
Mevrouw Saskia Bak is benoemd tot directeur van Museum Arnhem. Lees meer.

ROC Nijmegen, Lid College van Bestuur
De raad van toezicht heeft de heer Peter van Mulkom benoemd tot lid van het college van bestuur van ROC Nijmegen. Hij volgt hiermee de heer Theo Douma op als bestuurder. Lees meer.

NV REWIN West-Brabant, Directeur
De heer Henk Rosman is benoemd tot nieuwe directeur van de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant. Lees meer.

ROC Leiden, Waarnemend lid College van Bestuur
De raad van toezicht heeft met ingang van 28 januari mevrouw Lieteke van Vucht Tijssen benoemd tot waarnemend lid college van bestuur, dit in verband met de tijdelijke terugtreding van mevrouw Jenny Everts vanwege gezondheidsproblemen. Lees meer.

Platform31, Manager Bedrijfsvoering
De directie van Platform31 heeft de heer Feico Alkemade benoemd tot manager bedrijfsvoering. Lees meer.

Eno Zorgverzekeraar, Twee leden Raad van Commissarissen
De ledenraad van zorgverzekeraar Eno heeft met ingang van 1 februari 2015 mevrouw Trienke Stellema en de heer drs. Bernard Arnold benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Lees meer.

Gemeente Rotterdam, Hoofd Onderwijs
De gemeente Rotterdam heeft mevrouw dr. Josine Meurs benoemd als Hoofd Onderwijs. Lees meer.

AxionContinu, Bestuurder
Mevrouw Eliane Thewessen is met ingang van 1 mei 2015 de nieuwe bestuurder van AxionContinu. Lees meer.

Laurentius Ziekenhuis, Voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw Marja Weijers is benoemd tot voorzitter raad van bestuur van het Laurentius Ziekenhuis te Roermond. Lees meer.

Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen, Lid Raad van Commissarissen
De Ledenraad van Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen heeft de heer dr. Arno Geurtsen RC benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Lees meer.

Tolbrug Revalidatie, Directeur Bedrijfsvoering
De heer Tom Fransen is benoemd tot directeur bedrijfsvoering bij Tolbrug Specialistische Revalidatie. Lees meer.

Avans Hogeschool, Directeur Academie voor Veiligheid en Bestuur
Het College van Bestuur van Avans Hogeschool heeft de heer mr. Ron Tenge per 1 maart 2015 benoemd tot directeur van de Academie voor Veiligheid en Bestuur. Lees meer.

MCA Gemini Groep, Lid Raad van Bestuur
De raad van toezicht heeft op 1 december 2014 de heer Joop Hendriks benoemd tot lid van de raad van bestuur van de MCA Gemini Groep. Lees meer.

Gemeente Enschede, Directeur Maatschappelijke Ondersteuning
De gemeente Enschede heeft mevrouw Hilde Reints benoemd tot nieuwe directeur Maatschappelijke Ondersteuning. Lees meer.

Gemeente 's-Hertogenbosch, Griffier
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft de heer Wim Amesz benoemd tot raadsgriffier. Lees meer.

Omring, Lid Raad van Toezicht
Mevrouw Anita Wydoodt is vanaf 1 november 2014 toegetreden tot de raad van toezicht van zorgorganisatie Omring in Hoorn. Lees meer.

SBB, Manager Bedrijfsvoering
De directie van stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven heeft mevrouw Marsha Hamilton benoemd tot manager bedrijfsvoering van de nieuwe samenwerkingsorganisatie SBB. Lees meer.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Directeur
Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) benoemt de heer Rob Brons tot nieuwe directeur. Lees meer.

HAN, Directeur Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij 
Mevrouw dr. Saskia van der Lyke is door het College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen benoemd tot directeur van de Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij. Lees meer.

Universiteit Utrecht, Decaan Faculteit Diergeneeskunde
Prof. dr. Wouter Dhert is per 15 december 2014 door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht benoemd tot de nieuwe decaan van de Faculteit Diergeneeskunde. Lees meer.

Gemeente Amsterdam, Directeur Dienst Middelen en Control
De gemeente Amsterdam heeft mevrouw Marike Bonhof benoemd tot nieuwe directeur Dienst Middelen en Control / Concerncontroller. Lees meer.

Esprit Scholen, Lid College van Bestuur
Esprit scholen breidt haar college van bestuur uit met de heer Percy Henry.  Lees meer.

Zorgorganisatie Carinova, Bestuursvoorzitter
Carinova heeft de heer Henk van Zwam benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter. Lees meer.

SBB, Algemeen Directeur en Directeur Beleid
Het algemeen bestuur van stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven heeft de heer André Timmermans en de heer Gerrit Veneboer benoemd als respectievelijk algemeen directeur en directeur beleid. Lees meer.

Albeda College, Voorzitter en Lid Raad van Toezicht
De heer Aad Kuiper en mevrouw Willy de Mooij zijn per 1 oktober 2014 benoemd tot respectievelijk voorzitter en lid van de Raad van Toezicht van het Albeda College. Lees meer.

Arduin, Leden Raad van Toezicht
Zeeuwse zorgorganisatie Arduin heeft drie nieuwe toezichthouders benoemd. Lees meer.

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Lid Raad van Bestuur
De raad van toezicht van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis heeft mevrouw Claudia Brandenburg benoemd als lid van de raad van bestuur. Lees meer.

Hogeschool van Amsterdam, Directeur O2
De Hogeschool van Amsterdam heeft mevrouw Eldrid Bringmann benoemd tot directeur Onderwijs en Onderzoek (O2). Lees meer.

Landstede Groep, Voorzitter College van Bestuur
De Raad van Toezicht van Landstede Groep heeft de heer Theo Rietkerk benoemd tot nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Lees meer.

Nationaal Archief, Algemene Rijksarchivaris / Algemeen Directeur
De heer Marens Engelhard wordt per 1 oktober 2014 de opvolger van Martin Berendse als algemene rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief. Lees meer.

Adelante, voorzitter en twee Leden Raad van Toezicht
Adelante Revalidatie heeft drie nieuwe toezichthouders benoemd. Lees meer.

ABC Onderwijsadviseurs, Directeur-bestuurder
De raad van toezicht van ABC Onderwijsadviseurs heeft mevrouw Irene Schimmel-Verschuur benoemd als directeur-bestuurder. Lees meer.

Platform31, Algemeen Directeur
De raad van toezicht van Platform31 benoemt Hamit Karakus met ingang van 1 september 2014 tot algemeen directeur van Platform31. Lees meer.

Hanzehogeschool, Dean Instituut Bedrijfskunde
Hanzehogeschool Groningen heeft mevrouw Bejanne Hobert benoemd tot dean van het Instituut voor Bedrijfskunde. Lees meer.

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, Voorzitter college van bestuur
De heer André Postema is door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Lees meer.

Landelijke Huisartsen Vereniging, Voorzitter
De Ledenraad van de LHV heeft mevrouw Ella Kalsbeek benoemd tot nieuwe voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Lees meer. 

GGD GHOR Nederland, Voorzitter
De Raad van Directeuren Publieke Gezondheid heeft mevrouw Tonny van de Vondervoort benoemd tot voorzitter van GGD GHOR Nederland. Lees meer.

MCA Gemini Groep, Lid Raad van Bestuur
De raad van toezicht van MCA Gemini Groep heeft mevrouw dr. Floor Haak - van der Lely benoemd tot lid van de raad van bestuur. Lees meer.

ROC Midden Nederland, Voorzitter College van Bestuur
De Raad van Toezicht van het ROC Midden Nederland heeft de heer Paul van Maanen benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Lees meer.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Dijkgraaf
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft unaniem de heer Gerhard van den Top voorgedragen als nieuwe dijkgraaf. Lees meer.

Omring, Lid Raad van Bestuur
Mevrouw Jolanda Buwalda treedt per 1 augustus toe tot de raad van bestuur van zorgorganisatie Omring in Hoorn. Lees meer.

Tolbrug Revalidatie, Medisch Directeur
Mevrouw Annette van Kuijk is benoemd tot medisch directeur van Tolbrug Revalidatie. Lees meer.

Commissie van Toezicht Beheer Nationale Politie
De ministerraad heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met de instelling van de Commissie van toezicht beheer nationale politie. Lees meer.

Shared Service Centrum Bedrijfsvoering Zwolle, Kampen en Overijssel, Directeur
De gemeenten Zwolle en Kampen en de provincie Overijssel hebben de heer Maarten van den Bosch benoemd tot directeur van het recent opgerichte Shared Service Centrum Bedrijfsvoering. Lees meer.

Woningbedrijf Velsen, Directeur/bestuurder
De raad van commissarissen van Woningbedrijf Velsen heeft mevrouw Tanja Morsheim benoemd tot nieuwe directeur/bestuurder. Lees meer.

Careyn, twee Leden Raad van Toezicht
Zorgorganisatie Careyn heeft de heer Hans Feenstra en de heer Marcel Visser benoemd als lid raad van toezicht. Lees meer.

Universiteit Utrecht, Decaan Faculteit REBO
Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft mevrouw prof. mr. Annetje Ottow benoemd tot de nieuwe decaan van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO). Lees meer.

Avans, Academiedirecteur Deeltijdonderwijs
Avans Hogeschool heeft de heer Maarten Bremer benoemd tot academiedirecteur Deeltijdonderwijs. Lees meer.

Voedingscentrum, Directeur
De Raad van Toezicht van het Voedingscentrum heeft mevrouw dr. ir. Gerda Feunekes benoemd tot directeur. Lees meer.

Lefier, drie Leden Directieteam
Woningcorporatie Lefier heeft een volledig nieuw directieteam benoemd. Lees meer.

Hanzehogeschool, Directeur Facilitair Bedrijf
Het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen heeft de heer Peter van der Wel benoemd als Directeur Facilitair Bedrijf. Lees meer.

Universiteit Utrecht, Vice-voorzitter College van Bestuur
De Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht heeft prof. dr. Anton Pijpers per 1 april 2014 benoemd tot vice-voorzitter van het College van Bestuur. Lees meer.

Gemeente Veenendaal, Directeur Bedrijfsvoering
De gemeente Veenendaal heeft de heer Peter van der Veer benoemd tot directeur bedrijfsvoering. Lees meer.

ROC Midden Nederland, Voorzitter en Leden Raad van Toezicht
ROC Midden Nederland heeft een nieuwe voorzitter en twee leden in zijn Raad van Toezicht benoemd. Lees meer.

Stichting NOB, Directeur-bestuurder
Mevrouw Karen Peters is benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Lees meer.

Wageningen University, Bestuursvoorzitter
Mevrouw Louise O. Fresco is per 1 juli 2014 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR. Lees meer.

HAN, Instituutsdirecteur IB&C
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft de heer Arjan Keunen benoemd tot Instituutsdirecteur International Business and Communication. Lees meer.

GGD Regio Utrecht, Directeur Publieke Gezondheid
Het Algemeen Bestuur van de GGD Regio Utrecht heeft de heer Peter Bos benoemd tot directeur Publieke Gezondheid. Lees meer.

Vrije Universiteit, Decaan Sociale Wetenschappen
Mevrouw Karen van Oudenhoven-van der Zee is per 1 april de nieuwe decaan van de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit. Lees meer.

Adelante, Lid Raad van Bestuur
De raad van toezicht van Adelante Zorggroep heeft de heer Carrol Terleth benoemd tot lid raad van bestuur. Lees meer.

CCV / Van de Velden Holding, Commissaris
CCV Elektronische Betaaldiensten heeft de heer Kees van Hee benoemd tot commissaris van zijn organisatie. Lees meer.

Eerder afgesloten opdrachten. >>>

‘Wisselen doe je
als je vóór staat.’