2023


Radboud Universiteit

Lid Raad van Toezicht

Professor Vanessa Evers is toegetreden tot de Raad van Toezicht van Radboud Universiteit


Atria

Directeur-bestuurder

Karin van der Heiden start per 1 november als nieuwe directeur-bestuurder Atria.


Ziekenhuis Gelderse Vallei

Leden Raad van Toezicht

Trudy Onland, Dirk de Kruif en Merlijn Smits zijn benoemd tot leden van de raad van toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei.


De Hoogstraat Revalidatie

Voorzitter Raad van Bestuur

Yvette van Horn is met ingang van 1 januari 2024 benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur van De Hoogstraat Revalidatie.


Hogeschool IPABO

Voorzitter College van Bestuur

Sonja Hoogendoorn is benoemd tot voorzitter College van Bestuur van Hogeschool IPABO.


WO2NET

Lid Raad van Toezicht

John Sijmonsbergen is per 30 mei gestart als lid Raad van Toezicht bij WO2NET.


WO2NET

Lid Raad van Toezicht

Josien Paulides is per 30 mei gestart als lid Raad van Toezicht bij WO2NET.


WO2NET

Directeur-bestuurder

Ellen van der Waerden start per 1 september als directeur-bestuurder van WO2NET.


Triade Vitree

Bestuurder

Louise Voorhorst start per 1 september 2023 als tweede bestuurder bij Triade Vitree.


Gemeente Amsterdam

Directeur GGD Amsterdam / Directeur Publieke Gezondheid Amsterdam

Anna van der Hulst start per 15 juli 2023 als DPG en directeur van GGD Amsterdam.


Sius

Bestuurder

Patricia Jaeger wordt per 14 augustus de nieuwe bestuurder van Sius.


Rijksuniversiteit Groningen

Rector Magnificus

De Raad van Toezicht (RvT) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft prof. dr. ir. J.M.A. (Jacquelien) Scherpen (1966) benoemd tot rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de RUG.


HagaZiekenhuis

Voorzitter Raad van Bestuur

Peter van der Meer is per 1 september de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van het HagaZiekenhuis.


Dimence Groep

Lid Raad van Toezicht, Auditcommissie

Friso de Roos (1979) is per 1 april benoemd als nieuw lid raad van toezicht en als lid van de Auditcommissie van de Dimence Groep.


Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Twee leden raad van toezicht

Henk Pijlman en Wilma de Koning zijn op 14 maart 2023 benoemd tot lid van de raad van toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK).


Stichting Syndion

Bestuurder

Arina Kruithof is benoemd tot nieuwe bestuurder bij Stichting Syndion.


ROC Mondriaan

Lid College van Bestuur

Per 1 juni 2023 treedt Rianne van der Meij toe als lid van het College van Bestuur van ROC Mondriaan.


Provincie Noord-Holland

Provinciesecretaris/Algemeen Directeur

Miriam van Kuijk wordt per 1 juni 2023 de nieuwe provinciesecretaris en algemeen directeur van de provincie Noord-Holland.


VISTA College

Lid College van Bestuur

Jordi Aelmans is benoemd als lid van College van Bestuur van VISTA college per 1 april 2023.


Voedingscentrum

Directeur

dr. ir. Petra Verhoef (1966) is per 15 mei 2023 benoemd tot directeur van het Voedingscentrum.


Espria

Lid Raad van Bestuur

Per 1 april 2023 is Grietje van Buiten benoemd als lid van de Raad van Bestuur van Espria.


Nivel

Lid Raad van Bestuur

Petra Baarendse wordt per 1 april 2023 lid van de raad van bestuur bij het Nivel.


De Haagse Scholen

Lid College van Bestuur

De Haagse Scholen heeft dr. Karen Peters benoemd als lid van het college van bestuur per 15 mei 2023.


Zonnehuisgroep Vlaardingen

Voorzitter Raad van Toezicht

Ineke Strijp is per 1 januari 2023 benoemd als Voorzitter Raad van Toezicht bij Zonnehuisgroep Vlaardingen.


VISTA College

Lid College van Bestuur

Menno Pistorius is benoemd als lid College van Bestuur van VISTA college per 1 april 2023.

2022


Nidos

Lid Raad van Toezicht (op voordracht OR)

Nidos Jeugdbescherming voor Vluchtelingen heeft Hayde Zarkeshan benoemd als nieuw lid raad van toezicht.


Vrije Universiteit (VU)

Lid Raad van Toezicht

Prof. mr. dr. J.E. (Janne) Nijman is per 1 januari 2023 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van stichting VU.


De Hoogstraat Revalidatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Per 1 januari 2023 treedt mr. Rosa Jansen toe als voorzitter tot de raad van toezicht van De Hoogstraat Revalidatie.


Alzheimer Nederland

Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Per 1 januari 2023 is Ank Bijleveld-Schouten de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) en treedt Michel van de Coevering toe als lid van de RvT en de Financiële Commissie bij Alzheimer Nederland


Zorgpartners Friesland

Lid Raad van Toezicht

Met ingang van 1 januari 2023 is Thea Koster benoemd tot lid van de Raad van Toezicht bij Zogrpartners Friesland.


Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Lid College van Bestuur

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft David van Traa per 1 april 2023 benoemd tot lid van het College van Bestuur.


Federatie Medisch Specialisten

Voorzitter

De Federatie Medisch Specialisten heeft per 1 januari 2023 Piet-Hein Buiting benoemd tot voorzitter.


Hogeschool Van Hall Larenstein

Lid van het College van Bestuur

Hogeschool Van Hall Larenstein heeft per 1 december 2022 Anneke Luijten – Lub benoemd tot lid van het College van Bestuur.


Gemeente Den Haag

Directeur Nationaal Programma Den Haag Zuidwest

Op 1 januari start Chris Schaapman als directeur Nationaal Programma Den Haag Zuidwest. Dat heeft de gemeente Den Haag vandaag bekend gemaakt.


Eye Filmmuseum

Directeur

Bregtje van der Haak per 1 april 2023 benoemd als nieuwe directeur van Eye Filmmuseum.


Carintreggeland

Leden van de Raad van Toezicht

Carintreggeland heeft de heer Job Eijsink per 1 november 2022 en mevrouw Jacqueline Joppe per 1 maart 2023 benoemd tot leden van de Raad van Toezicht van Carintreggeland.


Ambulance Amsterdam

Directeur-Bestuurder

Marleen van de Kerkhof is per 1 maart 2023 benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van Ambulance Amsterdam.


Ommelander Ziekenhuis Groningen

Lid Raad van Commissarissen

Het Ommelander Ziekenhuis heeft per 1 december 2022 Audrey Antuma benoemd als nieuw lid van de raad van commissarissen.


Alzheimer Nederland

Tweede directeur-bestuurder

Alzheimer Nederland heeft per 1 december Patricia Kerckhoff benoemd als tweede directeur-bestuurder.


Koninklijk Conservatorium Den Haag

Directeur

Lies Colman start per 1 februari 2023 als directeur van het Koninklijk Conservatorium Den Haag.


Pro Persona

Lid Raad van Bestuur

Rob Storms start 1 januari 2023 als 3e lid van de Raad van Bestuur van Pro Persona.


Stichting Joods Maatschappelijk Werk

Lid en vicevoorzitter raad van toezicht

De Raad van Toezicht van JMW heeft mevrouw Simone Kukenheim benoemd tot lid en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.


Tilburg University

Decaan Tilburg School of Economics and Management

Het College van Bestuur van Tilburg University benoemt prof. dr. Marike Knoef tot decaan voor de Tilburg School of Economics and Management.


Tilburg University

Lid Stichtingsbestuur

Evangelia Demerouti mag zich het nieuwe lid van het Stichtingsbestuur van Tilburg University noemen.


Pieter van Foreest

Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Pieter van Foreest heeft per 10 oktober 2022 Mirjam de Bruin als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht benoemd en Stannie Driessen als lid van de Raad van Toezicht.


Stichting Espria

Lid Raad van Commissarissen

Op 1 januari is Heleen Post toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Espria.


SENA

Voorzitter Raad Van Toezicht

Met ingang van 1 januari 2022 is de heer Hendrik-Jan de Mooij (1958) benoemd tot onafhankelijk Voorzitter van de Raad van Toezicht van Sena.


WoonInvest

Lid van de Raad van Commissarissen

Per 1 januari 2022 wordt Yvonne Roghair lid van de Raad van Commissarissen van WoonInvest.


WoonInvest

Voorzitter Raad van Commissarissen

Per 1 juni 2022 wordt Ron de Haas voorzitter van de Raad van Commissarissen van WoonInvest.


Sevagram

Voorzitter Raad Van Toezicht

Steph Feijen is per 1 januari 2022 de nieuwe Voorzitter Raad Van Toezicht bij Sevagram.


Zorgpartners Friesland

Twee leden Raad van Toezicht

Sophia de Rooij en Jorrit Volkers zijn benoemd tot lid van de raad van toezicht van Zorgpartners Friesland.


AMSTA

Lid Raad Van Toezicht

Rob Jaspers is per 2 mei toegetreden tot de raad van toezicht van Amsta.


St. Antonius Ziekenhuis

CFO

Marc Koster treedt begin januari aan als CFO bij het St. Antonius Ziekenhuis.


Stadgenoot

Twee leden raad van commissarissen

Woningcorporatie Stadgenoot maakt bekend dat Mieke van den Berg en Bart Douw per 1 oktober 2022 zijn toegetreden tot de Raad van Commissarissen.


Eigen Haard

Leden raad van commissarissen

Rutger Koopmans en Cis Marring zijn op 1 oktober 2022 toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Woningstichting Eigen Haard


Zorggroep Elde Maasduinen

Voorzitter Raad van Bestuur

Miranda de Vries treedt per 1 januari 2023 aan als voorzitter raad van bestuur bij Zorggroep Elde Maasduinen


Maasstad Ziekenhuis

Bestuurder

Per 1 januari 2023 treedt Sander Dekker aan als nieuwe bestuurder bij het Maasstad Ziekenhuis.


Eigen Haard

Lid Raad van Bestuur

Op 1 januari 2023 treedt Anke Huntjens aan als bestuurder van Eigen Haard.


Gemeente Arnhem

concerndirecteur

Per 15 oktober 2022 start Caner Duman als nieuwe concerndirecteur binnen de gemeente Arnhem.


Stichting Espria

Directeur Zorg bij de Trans

Stichting Espria heeft per 1 juli 2022 Geert Bos benoemd in de functie van directeur Zorg voor de Trans.


GGz Centraal

voorzitter raad van toezicht

Tamara van Ark wordt de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van GGz Centraal. Zij volgt per 1 september Sjoerd Vegter op omdat zijn zittingstermijn is verstreken.


mbo Rijnland

vier leden raad van toezicht

Per 1 september zijn vier nieuwe leden benoemd voor de Raad van Toezicht van mboRijnland


Hogeschool der Kunsten Den Haag

Voorzitter van het College van Bestuur

De Raad van Toezicht is verheugd te kunnen melden dat Huug de Deugd per 1 september a.s. start als nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.


NVAO

voorzitter

Het Comité van Ministers heeft op voordracht van minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dr. Arnold Jonk benoemd tot voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)


ROC Da Vinci College

voorzitter college van bestuur

Op 15 augustus 2022 start Henrik Stevens als nieuwe voorzitter van het college van bestuur van het Da Vinci College.


SIDN

voorzitter raad van toezicht

Per 1 september 2022 volgt Marjet van Zuijlen Paul Schnabel op als voorzitter van onze raad van toezicht.


ERTMS Programmadirectie ProRail

programmadirecteur

Gerard Scheffrahn start op 1 september aanstaande als toekomstig directeur Programmadirectie ERTMS


Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)

Lid College van Bestuur

Met de komst van Edwin Jacobs per 1 september als nieuw lid is het College van Bestuur van HKU compleet.


VISTA college

voorzitter College van Bestuur

De Raad van Toezicht van VISTA college kan met het grootste genoegen melden dat Jeanette Oostijen per 1 augustus 2022 wordt benoemd als voorzitter van het College van Bestuur van VISTA college.


SVRZ

Bestuurder

De raad van bestuur van zorgorganisatie SVRZ gaat per 1 september uitbreiden. Er komt een tweekoppig bestuur met naast huidige bestuurder Angela Bras ook Dennis de Rijke.


Betaalvereniging Nederland

voorzitter

Tijdens de algemene ledenvergadering van Betaalvereniging Nederland op 19 mei 2022 is Gottfried Leibbrandt benoemd tot haar nieuwe onafhankelijke voorzitter.


ZonMw

voorzitter

Arfan Ikram start per 1 augustus 2022 als voorzitter van ZonMw.


Het Noordbrabants Museum

directeur-bestuurder

De raad van toezicht van Het Noordbrabants Museum heeft Jacqueline Grandjean benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van Het Noordbrabants Museum.


gemeente Arnhem

gemeentesecretaris / algemeen directeur

Per 1 juni 2022 heeft de gemeente Arnhem een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur: Jan Herman de Baas (1961).


Bernhoven

algemeen directeur

Freek Korver is per 1 juni 2022 benoemd als algemeen directeur van Bernhoven.


Esprit Scholen

Voorzitter College van Bestuur

De Raad van Toezicht van Esprit Scholen heeft besloten om Ariëlle de Ruijter te benoemen tot voorzitter College van Bestuur.


Qualicor Europe

lid raad van toezicht

Met ingang van 1 april 2022 is Henk Gerla (1964) toegetreden tot de Raad van Toezicht van Qualicor Europe.


Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

directeur

Per 1 juni begint Ranti Tjan als nieuwe directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.


Arkin

Voorzitter Raad van Toezicht

Cees van Boven is per 24 maart 2022 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Arkin.


WoonInvest

Voorzitter raad van commissarissen

Per 1 juni 2022 wordt Ron de Haas voorzitter van de raad van commissarissen van WoonInvest.


Nijestee

Algemeen directeur-bestuurder

Esseline Schieven is per 1 juni 2022 benoemd tot nieuwe algemeen directeur/ bestuurder van woningcorporatie Nijestee in Groningen.


University College Roosevelt

Two members Board of Trustees

UCR is pleased to announce that two new members have joined the Board of Trustees as per January 1, 2022.


Thebe

Voorzitter raad van bestuur

Hans Huizer is per 14 maart 2022 benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van Thebe.


PCOU Willibrord

Lid raad van bestuur

Andries Mulder is per 1 april 2022 benoemd als lid van het college van bestuur van de Stichting PCOU Willibrord.


Alzheimer Nederland

Twee leden raad van toezicht

Judith Coster en Shequita Kalloe zijn per 1 januari 2022 toegetreden tot de Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland.


Dijklander Ziekenhuis

lid raad van bestuur / CFO

De raad van commissarissen van het Dijklander Ziekenhuis heeft Lot Winkel per 1 mei 2022 benoemd als lid van de raad van bestuur/ CFO.


Raad van State

Staatsraad in de Afdeling advisering

Prof. dr. S.J.C. (Sigrid) Hemels wordt per 1 juni 2022 staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State.


University College Roosevelt

Managing director

University College Roosevelt is delighted to announce that Etienne de Jager will be the new Managing Director and member of the Executive Board of University College Roosevelt as per February 1, 2022


Mijzo

lid raad van toezicht

Jane Murray Cramm treedt toe tot de raad van toezicht van Mijzo, een vvt-organisatie in West- en Midden-Brabant.


Convergence

directeur

Floris Italianer wordt met ingang van 1 mei 2022 de nieuwe directeur Convergence, de strategische samenwerking tussen Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft en het Erasmus MC, die op dit moment volop in ontwikkeling is.


ROC Da Vinci College

voorzitter van het College van Bestuur

Op 15 augustus 2022 start Henrik Stevens als nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Regionaal Opleidingencentrum Zuid Holland Zuid en daarmee van het ROC Da Vinci College.

2021


ROC Mondriaan

lid raad van toezicht

ROC Mondriaan heeft Hanneke Reuling per 1 januari 2022 als nieuw lid raad van toezicht benoemd.


Platform31-IVO

directeur-bestuurder

Platform31-IVO benoemt Victor Everhardt als directeur-bestuurder per 18 februari 2022.


Amsta

voorzitter raad van bestuur

Monique Cremers wordt met ingang van 15 maart 2022 voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgorganisatie Amsta.


University of Twente

decaan van de faculteit Behavioural Management and Social Sciences

Prof.dr. Tanya Bondarouk is per 1 april 2022 door het college van bestuur van Universiteit Twente benoemd als decaan van de faculteit Behavioural Management and Social Sciences (BMS).


Amsta

lid raad van toezicht

Vanaf 1 januari 2022 treedt Annemiek Stoopendaal toe tot de Raad van Toezicht van Amsta.


Erasmus Universiteit Rotterdam

decaan Erasmus School of Law (ESL)

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft prof. mr. dr. Harriët Schelhaas (1971) per 1 januari 2022 benoemd als decaan van Erasmus School of Law (ESL).


Provincie Overijssel

Hoofd Eenheid Natuur en Milieu

Nicole Olland wordt per 7 maart 2022 het nieuwe Hoofd Eenheid Natuur en Milieu van de Provincie Overijssel.


Provincie Overijssel

Hoofd Eenheid Bestuurs- & Concernzaken

Josée Woertman wordt per 7 februari 2022 het nieuwe Hoofd Eenheid Bestuurs- & Concernzaken (BC) van de Provincie Overijssel.


ActiZ

voorzitter

Op voordracht van het bestuur van ActiZ wordt Anneke Westerlaken per 1 januari 2022 benoemd tot voorzitter van de brancheverenging ActiZ.


Radboud Universiteit Nijmegen

lid college van bestuur

Agnes Muskens wordt per 1 januari 2022 benoemd tot lid van het college van bestuur van de Radboud Universiteit.


Vrije Universiteit Amsterdam

rector

Vrije Universiteit Amsterdam benoemt per januari 2022 Jeroen Geurts als nieuwe rector.


Finabank

Hoofd Business Banking

Tom Borghols is per 1 november 2021 benoemd als Hoofd Business Banking bij de Finabank in Suriname.


GGD GHOR Nederland

directeur

Ton Coenen wordt per 1 januari 2022 de nieuwe directeur van GGD GHOR Nederland.


Amsterdam UMC

Lid raad van toezicht en voorzitter van de Audit- en Huisvestingscommissie

Amsterdam UMC heeft per Guillaume Jetten is per 1 november jl. benoemd tot toezichthouder en voorzitter van de Audit- en Huisvestingscommissie.


Stichting Koninklijke Defensiemusea

algemeen directeur

Stichting Koninklijke Defensiemusea heeft per 1 januari 2022 John Sijmonsbergen aangesteld als algemeen directeur


Universiteit van Amsterdam

decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen

UvA heeft per 1 maart 2022 Marieke de Goede benoemd tot decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen


Reinier Haga Groep

Lid raad van bestuur en directievoorzitter a.i. LangeLand Ziekenhuis

Reinier Haga Groep heeft per 1 oktober 2021 Pier Eringa benoemd tot lid raad van bestuur en directievoorzitter a.i. van het LangeLand Ziekenhuis.


Aveleijn

Twee leden raad van toezicht

Aveleijn heeft per 1 oktober Jetske van Oosten en Gerrit van Munster benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.


Gemeente Zaanstad

gemeentesecretaris / algemeen directeur

Gerda Blom is per 1 januari 2022 de nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur van gemeente Zaanstad


Triade Vitree

lid raad van bestuur

Triade Vitree heeft per 1 januari Norma van Burgsteden benoemd als lid raad van bestuur.


Kifid

lid geschillencommissie en lid commissie van beroep

Kifid verwelkomt per 1 november 2021 de heren Gerard van Laarhoven en Piet Mallekoote als nieuwe leden van de Geschillencommissie. De heer Willem Steenhoven treedt toe als lid van de Commissie van Beroep. Per 1 januari zal mevrouw Annemarie van den Berg ook toetreden als lid van de Geschillencommissie


Tivoli Vredenburg

Voorzitter raad van toezicht

TivoliVredenburg verwelkomt Maarten Schurink per 1 januari 2022 als voorzitter raad van toezicht.


Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en het Wereldmuseum

algemeen directeur

Marieke van Bommel is per 1 januari 2022 benoemd tot algemeen directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en het Wereldmuseum.


instituut verbeeten

voorzitter raad van toezicht

Ziekenhuisbestuurder Peter Langenbach is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Instituut Verbeeten, aanbieder van radiotherapie en nucleaire geneeskunde.


Amerpoort

bestuurder

Jan-Henk Janssen is per 15 oktober benoemd als bestuurder bij gehandicaptenzorgaanbieder Amerpoort.


Siza

Twee leden raad van toezicht

Tanja Enninga en Gertrude van den Brink zijn per 1 september benoemd tot leden van de raad van toezicht bij zorgorganisatie Siza.


Woonstad Rotterdam

bestuursvoorzitter

Miriam Hoekstra-van der Deen is per 1 november 2021 de nieuwe bestuursvoorzitter van Woonstad Rotterdam.


gemeente den haag

algemeen directeur dienst ocw

Korrie Louwes is per 1 oktober 2021 benoemd als algemeen directeur voor de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn.


mediant geestelijke gezondheidszorg

voorzitter raad van bestuur

Vanaf 1 september 2021 heeft Mediant een nieuwe voorzitter raad van bestuur in de persoon van de heer Martin Bijker.


van neynsel

lid raad van toezicht

Gerdinand Bosch treedt toe tot de raad van toezicht van Van Neynsel, aanbieder van ouderenzorg in de regio Den Bosch.


attent zorg en behandeling

lid raad van toezicht

Attent Zorg en Behandeling heeft Wilma de Jong benoemd in de raad van toezicht.


carintreggeland

lid raad van bestuur

Zorgorganisatie Carintreggeland heeft Inge Zwijnenberg benoemd tot lid raad van bestuur.


metropoolregio amsterdam

ombudsman

Munish Ramlal wordt voorgedragen als nieuwe ombudsman van de metropoolregio Amsterdam.


amsterdamse hogeschool voor de kunsten

directeur academie voor theater en dans

Het CvB van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft Anthony Heidweiller benoemd tot nieuwe directeur van de Academie voor Theater en Dans.


gemeente gouda

gemeentesecretaris

Ruud Bakker is per oktober de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Gouda.


Dimence Groep

lid raad van bestuur

De Dimence Groep (aanbieder van zorg in de geestelijke gezondheid) heeft mevrouw Rian Busstra benoemd als lid van de raad van bestuur.


WonenBreburg

voorzitter raad van commissarissen

Mevrouw Yvonne van Mierlo is per 1 juli 2021 benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van WonenBreburg.


zorgsaam zorggroep zeeuws-vlaanderen

lid raad van toezicht

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen heeft mevrouw Cokky Hilhorst benoemd in de raad van toezicht.


amerpoort

voorzitter raad van bestuur

De raad van toezicht van zorgorganisatie Amerpoort heeft mevrouw Marjolein Bolt per 1 september benoemd tot voorzitter raad van bestuur.


pluryn

lid raad van bestuur

Mevrouw Annette Imhof treedt 1 augustus toe tot de raad van bestuur van zorgorganisatie Pluryn.


roc nijmegen

directeur planning & control

ROC Nijmegen heeft mevrouw Saskia Martens benoemd als nieuwe directeur Planning & Control.


Radboud Universiteit Nijmegen

lid raad van toezicht

De Radboud Universiteit Nijmegen heeft de heer Mario van Vliet benoemd in haar raad van toezicht.


Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

directeur

Mevrouw Anne-Jo Visser wordt de nieuwe directeur van AFWC, de eerste vrouwelijke directeur voor deze 104-jarig oude federatie.


hogeschool leiden

voorzitter college van bestuur

Mevrouw Angelien Sanderman wordt per 1 september voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Leiden.


martini ziekenhuis

lid raad van toezicht

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft mevrouw Trienke Stellema benoemd in haar raad van toezicht.


viecuri

lid raad van bestuur

VieCuri Medisch Centrum in Venlo en Venray heeft mevrouw Nastasja Cornelissen-Kolorz benoemd tot lid raad van bestuur.


skilz

directeur

Mevrouw Marieke van der Waal is benoemd tot directeur van de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg.


triade vitree

twee leden raad van toezicht

Mevrouw Monique Visser en mevrouw Heleen Jumelet treden toe tot de raad van toezicht van zorgorganisatie Triade Vitree.


nvao

voorzitter

De heer Sander van den Eijnden is benoemd tot voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).


Nederlandse Algemene Keuringsdienst

voorzitter van het bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst heeft de heer Polman voorgedragen als nieuwe voorzitter van het bestuur.


tilburg university

dean tilburg school of social and behavioural sciences

Mevrouw Antoinette de Bont is de nieuwe dean van Tilburg School of Social Behavioural Sciences.


pluryn

lid raad van bestuur

Mevrouw Mirjam van den Nieuwenhuijzen is benoemd als lid raad van bestuur bij zorgorganisatie Pluryn.


savant zorg

bestuurder

Mevrouw Monique Hertogs start medio juni als de nieuwe bestuurder van Savant Zorg.


pluryn

voorzitter raad van bestuur

De heer Eddy van Doorn is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van zorgaanbieder Pluryn.


landelijke huisartsen vereniging

bestuursvoorzitter

De Ledenraad van de LHV heeft mevrouw Mirjam van ’t Veld benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van de vereniging.


trimbos instituut

twee leden raad van toezicht

Trimbos verwelkomt mevrouw Fijn van Draat en mevrouw Kuperus in de raad van toezicht.


Stichting School & Veiligheid

directeur/bestuurder

Mevrouw Amina Saydali is vanaf medio 2021 directeur/bestuurder van Stichting School & Veiligheid.


Omroep West

directeur

Per 1 juni treedt de heer Henk Lemckert in dienst van Omroep West, de omroep voor noordelijk Zuid-Holland.


kadaster

lid raad van toezicht

Mevrouw Esther Agricola wordt vanaf maart lid raad van toezicht bij het Kadaster.


avres

directeur

Participatiebedrijf Avres heeft de heer Patrick van Uitert benoemd als nieuwe directeur.


dijklander ziekenhuis

lid raad van bestuur

De raad van commissarissen van het Dijklander Ziekenhuis benoemt de heer Edo Schubert als lid van de raad van bestuur.


stichting humanitas

voorzitter raad van toezicht

Stichting Humanitas heeft een nieuwe voorzitter voor de raad van toezicht, Ron Treffers treedt begin februari aan.


Radboud Universiteit Nijmegen

voorzitter en lid raad van toezicht

Radboud Universiteit verwelkomt mevrouw Merel van Vroonhoven in de raad van toezicht.


Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

bestuursvoorzitter

Mevrouw Bianca Buurman wordt vanaf februari de nieuwe voorzitter van V&VN.


atlas contact

directeur

Mevrouw Caroline Reeders wordt de nieuwe directeur van literaire uitgeverij Atlas Contact.


gemeente amsterdam

directeur masterplan zuidoost

Mevrouw Saundra Williams wordt programmadirecteur van Masterplan Zuidoost van de gemeente Amsterdam.


jeugdtandzorg west

voorzitter en lid raad van toezicht

Jeugdtandzorg West verwelkomt mevrouw Lies van Gennip de heer El Achkar in de raad van toezicht


Woonstad Rotterdam

voorzitter raad van commissarissen

Woonstad Rotterdam heeft mevrouw Wendy Verschoor en de heer Chris Fonteijn benoemd in de raad van commissarissen.

2020


pcou willibrord

lid raad van toezicht

Onderwijsaanbieder PCOU Willibrord heeft de heer Gert Jan van der Vossen benoemd in zijn raad van toezicht.


reinier haga groep

lid raad van toezicht

De heer Ben van Miltenburg is benoemd als lid van de raad van toezicht van de Reinier Haga Groep ziekenhuisgroep.


joods maatschappelijk werk

directeur-bestuurder

De raad van toezicht van Stichting Joods Maatschappelijk Werk heeft mevrouw Margo Weerts benoemd als nieuwe directeur-bestuurder vanaf januari 2021.


lmc voortgezet onderwijs rotterdam

voorzitter college van bestuur

De raad van toezicht van de Rotterdamse onderwijsaanbieder LMC-VO heeft de heer Lorenzo Civile benoemd tot voorzitter college van bestuur.


universiteit van amsterdam

directeur bedrijfsvoering faculteit der geesteswetenschappen

Mevrouw Anne van de Graaf wordt directeur bedrijfsvoering van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.


gemeente den haag

algemeen directeur dienst stadsbeheer

Mevrouw Martiene Branderhorst wordt de nieuwe algemeen directeur Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag.


advirant

bestuurder

De heer Ronald van Rooden is per 1 februari bestuursvoorzitter van Advirant, fusieorganisatie van OnderwijsAdvies en Marant.


regionale publieke omroep

bestuurder

De raad van toezicht van de Stichting Regionale Omroep (RPO) heeft de heer Jan Müller benoemd als bestuurder van de RPO.


sevagram

lid raad van toezicht

Mevrouw Karin Faber treedt vanaf januari 2021 toe tot de raad van toezicht van ouderenzorgorganisatie Sevagram.


Amsterdam UMC

lid raad van toezicht

Mevrouw Jet Bussemaker is benoemd tot lid van de raad van toezicht van het Amsterdam UMC.


Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

vier bestuursleden

De Ledenraad van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland heeft vier nieuwe bestuursleden benoemd.


dunea

lid raad van toezicht

Mevrouw Wilma van Dijk treedt vanaf december toe als lid van de raad van commissarissen van drinkwaterbedrijf Dunea.


ntr

lid raad van toezicht

Mevrouw Franka Morssink is toegetreden tot de raad van toezicht van omroep NTR.


college van rijksadviseurs

rijksbouwmeester en collegeleden

De heer Francesco Veenstra, mevrouw Jannemarie de Jonge en de heer Wouter Veldhuis zijn benoemd tot lid van het College van Rijksadviseurs.


oogfonds

directeur

Mevrouw Monique van Bijsterveld is benoemd als de nieuwe directeur van het Oogfonds.


Atlant

bestuurder

De heer Peter Bosselaar is vanaf 1 februari 2021 de nieuwe bestuurder van Atlant - Wonen, Zorg, Welzijn.


erasmus universiteit rotterdam

lid college van bestuur

De raad van toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam mevrouw Ellen van Schoten vanaf januari benoemd tot derde lid van het college van bestuur.


rdog hollands midden

directeur bedrijfsvoering & organisatieontwikkeling

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden heeft de heer Dennis Christmas benoemd tot directeur Bedrijfsvoering.


gemeente amsterdam

afdelingsmanager diversiteit

Mevrouw Diana Landveld begint per 1 december als afdelingsmanager Diversiteit bij de gemeente Amsterdam.


radboud universiteit en umc

vier bestuursleden

Het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU), het toezichthoudend orgaan van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, heeft vier nieuwe leden benoemd.


pro persona

lid raad van bestuur

De raad van toezicht van GGZ-aanbieder Pro Persona heeft de heer Marc Verbraak benoemd als lid raad van bestuur.


pieter van foreest

lid raad van bestuur

Zorgorganisatie Pieter van Foreest heeft de heer Gert-Jan Waterink benoemd als lid raad van bestuur.


luchtverkeersleiding nederland

lid raad van toezicht

Mevrouw Mariken Schoenmakers is benoemd tot lid van de raad van toezicht van Luchtverkeersleiding Nederland.


nederlands huisartsen genootschap

lid raad van bestuur

De heer Eric Scheppink is per oktober 2020 lid raad van bestuur van het NHG.


vrije universiteit amsterdam

drie leden raad van toezicht

De Vrije Universiteit Amsterdam verwelkomt in 2021 drie nieuwe leden in haar raad van toezicht.


nidos jeugdbescherming voor vluchtelingen

twee leden raad van toezicht

Nidos heeft twee de heren Bert Brouwer en Wiko Vlasblom benoemd als nieuwe leden raad van toezicht.


vitadent mondzorg

twee leden raad van advies

Vitadent Mondzorg heeft mevrouw Petra de Jongh en de heer Eelco Damen benoemd tot lid van haar raad van advies.


artez

twee leden raad van toezicht

ArtEZ University of the Arts heeft de heer Shashi Baboeram Panday en de heer Jarrod Francisco benoemd tot nieuwe leden van de raad van toezicht.


accolade

directeur-bestuurder

De heer Friso de Roos start vanaf oktober als directeur-bestuurder Financiën en Bedrijfsvoering bij woningcorporatie Accolade.


koninklijke kentalis

lid raad van toezicht

Mevrouw Kitty Oirbons is toegetreden tot de raad van toezicht van Koninklijke Kentalis


st. antonius ziekenhuis

lid raad van bestuur

Mevrouw Monique Valentijn treedt november toe tot de raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis.


Flevoziekenhuis

twee leden raad van toezicht

Mevrouw Angela Maas en de heer Michel Hofman treden toe tot raad van toezicht van het Flevoziekenhuis.


tilburg university

vice-rector magnificus

Mevrouw Jantine Schuit is vanaf 19 november lid college van bestuur tevens vice-rector magnificus van Tilburg University.


Stichting RPO

bestuurder ad interim

Stichting Regionale Publieke Omroep benoemt de heer Mark Minkman tot bestuurder ad interim.


northwest healthcare properties

vp & country head nl

De heer Marco Mosselman is benoemd tot Vice President & Country Manager Nederlands van het Canadese vastgoedfonds NorthWest Healthcare.


breda university of applied sciences

voorzitter college van bestuur

De heer Jorrit Snijder is met ingang van 15 oktober 2020 voorzitter van het college van bestuur van Breda University of Applied Sciences.


ntr

zakelijk directeur

De heer Ahmed Amhaini wordt per 1 oktober zakelijk directeur van omroep NTR.


dijklander ziekenhuis

voorzitter raad van bestuur

Jeroen Muller is door de raad van commissarissen aangesteld als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis.


ggd ghor nederland

adjunct-directeur

Mevrouw Joëlle Staps wordt de nieuwe adjunct-directeur van GGD GHOR Nederland.


koninklijke kentalis

lid raad van toezicht

Op 1 augustus 2020 treedt mevrouw Tamara Kroll toe tot de raad van toezicht van Kentalis.


Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

directeur

Mevrouw Vanderkaa start op 1 oktober als directeur van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.


nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek

lid raad van bestuur

De heer Jan de Boer is benoemd als lid van de raad van bestuur, tevens voorzitter Exacte en Natuurwetenschappen, bij NWO.


ziekenhuis gelderse vallei

lid raad van toezicht

De heer Jan van Lith is benoemd tot lid van de raad van toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei.


erasmus universiteit rotterdam

decaan Erasmus School of History, Culture and Communication

Mevrouw Martine van Selm is benoemd als decaan van de Erasmus School of History, Culture and Communication.


amsterdam umc

lid raad van toezicht

Mevrouw Annelien Bredenoord is toegetreden tot lid van de raad van toezicht van Amsterdam Universitair Medische Centra.


gemeente amsterdam

directeur ruimte & duurzaamheid

Mevrouw Josja van der Veer is benoemd als directeur bij de directie Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam.


dienst gezondheid & jeugd zhz

directeur dienst g&j / dpg

De heer Cees Vermeer wordt per 1 september directeur van de Dienst Gezondheid & Jeugd en directeur Publieke Gezondheid voor de regio Zuid-Holland Zuid.


kifid

twee bestuursleden

De heer Bart Combee en de heer Paul Morshuis zijn benoemd tot lid van het bestuur van het financiële klachteninstituut Kifid.


de nederlandsche bank

lid raad van commissarissen

Mevrouw Mirjam van Praag is per 1 oktober benoemd tot lid van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank.


radboudumc

lid raad van bestuur

Mevrouw Carolijn Ploem is door het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Radboudumc.


Radboud Universiteit Nijmegen

decaan faculteit der managementwetenschappen

De heer Tom Elfring wordt de nieuwe decaan van de Faculteit der Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.


koning willem i college

lid college van bestuur

Mevrouw Dominique Majoor is benoemd tot lid van het college van bestuur van het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch.


sevagram

lid raad van toezicht

Mevrouw Eveline Wouters treedt per september toe tot de raad van toezicht van zorgaanbieder Sevagram.


veiligheids- en gezondheidsrisico gelderland midden

directeur publieke gezondheid

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden heeft de heer Henk Bril benoemd tot directeur Publieke Gezondheid.


centrum indicatiestelling zorg

voorzitter en lid raad van advies

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft mevrouw Gertrude van den Brink en mevrouw Larissa Zegveld benoemd in de raad van advies.


ggd amsterdam

plaatsvervangend directeur publieke gezondheid

Mevrouw Anna van der Hulst is de nieuwe adjunct-directeur GGD Amsterdam, tevens plaatsvervangend directeur Publieke Gezondheid.


koninklijke academie van beeldende kunsten

adjunct-directeur onderwijs

Mevrouw Fenna Hup is benoemd tot adjunct-directeur Onderwijs aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.


haagse hogeschool

lid raad van toezicht

Mevrouw Kristel Baele is, op voordracht van de Hogeschoolraad van De Haagse Hogeschool, benoemd als lid van de raad van toezicht.


inholland

voorzitter college van bestuur

De raad van toezicht van Hogeschool Inholland heeft de heer Bart Combee benoemd tot voorzitter college van bestuur.


Nederlands Huisartsen Genootschap

voorzitter raad van bestuur

Mevrouw Wendy Borneman is benoemd tot voorzitter raad van bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap.


vivent

bestuurder

De heer Pieter Hermsen is benoemd tot bestuurder van zorgorganisatie Vivent.


erasmus universiteit rotterdam

drie leden raad van toezicht

De heer Jaap Winter, mevrouw Laura van Geest en mevrouw Ellen Giebels treden toe tot raad van toezicht van Erasmus Universiteit Rotterdam.


noorderbreedte

bestuurder

Aanbieder van ouderzorg in Friesland Noorderbreedte benoemt de heer Martin Kirchner tot bestuurder.


reinier haga groep

voorzitter raad van toezicht

Mevrouw Diana Monissen is benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van de Reinier Haga Groep.


dimence groep

lid raad van toezicht

De heer Bert Kleinlugtenbeld is per 1 mei lid raad van toezicht van de Dimence Groep, aanbieder van geestelijke gezondheidszorg.


nhl stenden

leden college van bestuur

NHL Stenden heeft twee nieuwe leden in haar college van bestuur benoemd.


Yulius

inkomend voorzitter raad van toezicht

Yulius, aanbieder van geestelijke gezondheidszorg, heeft de heer Rob Hoogma benoemd als inkomend voorzitter van de raad van toezicht.


espria

voorzitter raad van commissarissen

Zorgconcern Espria heeft de heer André Rouvoet tot voorzitter van de raad van commissarissen benoemd.


actium

directeur-bestuurder

Woningcorporatie Actium heeft mevrouw Monique Boeijen benoemd tot directeur-bestuurder, start per 1 juli.


koning willem i college

voorzitter college van bestuur

Koning Willem I College heeft de heer Jos van Kessel benoemd als voorzitter van het college van bestuur.


nationaal museum van wereldculturen

voorzitter raad van toezicht

Het Nationaal Museum Van Wereldculturen en Wereldmuseum Rotterdam benoemen de heer Koen Becking als voorzitter raad van toezicht.


deventer ziekenhuis

voorzitter raad van bestuur

Mevrouw Desiree Creemers is vanaf juni de nieuwe voorzitter raad van bestuur van het Deventer Ziekenhuis.


noordwest ziekenhuisgroep

voorzitter raad van bestuur

De raad van toezicht van Noordwest Ziekenhuisgroep heeft de heer Stefan Kroese benoemd tot bestursvoorzitter.


gemeente delft

twee directeuren

Mevrouw Hanneke Schippers en de heer Ronald Derks treden toe tot het directieteam van de gemeente Delft.


Menzis

directeur klant en operations

Mevrouw Marieke Fieten start op 1 april als directeur Klant & Operations en lid van de Directieraad van zorgverzekaar Menzis.


luchtverkeersleiding nederland

lid raad van toezicht

Mevrouw Fieke van der Lecq treedt toe tot de raad van toezicht van Luchtverkeersleiding Nederland.


alliade zorggroep

lid raad van bestuur

Mevrouw Elze Vonk is per 15 april benoemd tot lid van de raad van bestuur van Alliade Zorggroep in Heerenveen.


alzheimer nederland

lid raad van toezicht

De heer Vincent van den Boogert treedt per 1 maart 2020 toe tot de raad van toezicht van Alzheimer Nederland.


dijklander ziekenhuis

twee leden raad van toezicht

Mevrouw Renée Barge en de heer Piet Batenburg treden toe tot de raad van commissarissen van Dijklander Ziekenhuis.


nwo

voorzitter raad van toezicht

De heer Dirk Jan van den Berg wordt per april voorzitter van de raad van toezicht van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.


martini ziekenhuis

lid raad van toezicht

Per 1 juni neemt de heer Willy Spaan zitting in de raad van toezicht van het Martini Ziekenhuis.


vestia

directeur onderhoud & ontwikkeling

Woningcorporatie Vestia benoemt mevrouw Marion Timmermans vanaf april tot Directeur Onderhoud & Ontwikkeling.


politieacademie

directeur

De heer Gerrit den Uyl wordt door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid voorgedragen als directeur van de Politieacademie.


gereformeerde scholengroep

bestuurder

De Gereformeerde Scholengroep (Gomarus College en ROC Menso Alting) heeft de heer Edwin van Hoorn benoemd tot nieuwe bestuurder.


cofinimmo

managing director superstone

Investeerder in zorgvastgoed Cofinimmo heeft de heer Kees Zachariasse tot managing director van zijn Nederlandse dochterbedrijf Superstone benoemd.


Amsterdam UMC

lid raad van toezicht

Mevrouw Willy de Mooij is sinds 1 januari toegetreden tot lid van de raad van toezicht van Amsterdam Universitair Medische Centra.


sanquin

voorzitter raad van bestuur

De raad van toezicht van Sanquin Bloedvoorziening heeft de heer Tjark Tjin-A-Tsoi benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.


tilburg university

rector magnificus en voorzitter college van bestuur

De heer Wim van de Donk wordt met ingang van 1 oktober 2020 de nieuwe rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur Tilburg University.


prinses máxima centrum

bestuurssecretaris

Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie heeft de heer Ton van Dooremalen benoemd tot haar nieuwe bestuurssecretaris.


Van Neynsel

lid raad van toezicht

Ouderenorganisatie Van Neynsel heeft de heer Guido van den Bogaert benoemd als nieuw lid raad van toezicht.


basalt revalidatie

lid raad van bestuur

De heer Casper van Koppenhagen is benoemd tot lid van de raad van bestuur bij Basalt Revalidatie.


Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen

lid raad van bestuur

De heer Johan de Graaf wordt per 1 april lid van de raad van bestuur (ziekenhuis) van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen.

2019


nederlands huisartsen genootschap

voorzitter raad van toezicht

Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft mevrouw Henriëte van der Horst benoemd tot voorzitter raad van toezicht.


roc mondriaan

voorzitter college van bestuur

De heer Hans Schutte is benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter van ROC Mondriaan.


radboudumc

lid raad van bestuur

De heer Mark Janssen is door het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Radboudumc.


hogeschool inholland

lid college van bestuur

Mevrouw Mieke van den Berg treedt vanaf 1 februari 2020 toe tot het college van bestuur van Hogeschool Inholland, als collegelid.


hanzehogeschool

directeur onderwijs & onderzoek

Danielle Schwartz is vanaf maart 2020 directeur van het stafbureau Onderwijs & Onderzoek aan de Hanzehogeschool.


siza

lid raad van bestuur

De heer Jan-Dirk Sprokkereef is vanaf februari 2020 het nieuwe lid van de raad van bestuur van zorgorganisatie Siza.


radboudumc

voorzitter raad van bestuur

Mevrouw Bertine Lahuis is door de Stichting Katholieke Universiteit per januari 2020 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc.


Protestantse Theologische Universiteit

bestuurder

De heer Kees Boele is benoemd als bestuurder van de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam-Groningen.


NHG

waarnemend bestuurder

De heer Hans van der Schoot is gestart als waarnemend bestuurder van het Nederlands Huisartsen Genootschap .


wooninvest

twee leden raad van commissarissen

WoonInvest heeft mevrouw Selvi Ayranci en de heer Bert Krikke aan haar raad van commissarissen toegevoegd.


Ommelander Ziekenhuis Groningen

lid raad van bestuur

De heer Bas Wallis de Vries is per 1 januari 2020 benoemd als lid van de raad van bestuur van het Ommelander Ziekenhuis Groningen.


QANU

directeur

Prof. dr. Odin Dekkers is per 15 november 2019 benoemd als directeur van QANU.


pieter van foreest

lid raad van bestuur

De raad van toezicht van zorgorganisatie Pieter van Foreest heeft mevrouw Petra de Jongh benoemd als lid van de raad van bestuur.


kngf geleidehonden

manager operaties/lid MT

Mevrouw Inge Timmers is onlangs benoemd tot manager operaties, tevens lid managementteam van KNGF Geleidehonden.


Woonstad Rotterdam

lid raad van bestuur

De heer Mohamed el Achkar is per 1 december benoemd als lid van de raad van bestuur van Woonstad Rotterdam.


erasmus university college

dean

Mevrouw Gabriele Jacobs is per 1 januari 2020 benoemd tot Dean van het Erasmus University College (EUC).


gemeente amsterdam

adjunct-directeur afvalketen

De gemeente Amsterdam heeft mevrouw Annemieke Traag benoemd tot adjunct-directeur Optimaliseren Afvalketen en Projectrealisatie.


NTR

voorzitter raad van toezicht

De heer Marcel Wintels is per 1 september door minister Slob benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van publieke omroep NTR.


NWO

twee leden raad van bestuur

Mevrouw Weijnen en mevrouw Hardon zijn door de minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd in de raad van bestuur van NWO.


nidos

directeur-bestuurder

De heer Tanno Klijn wordt per 1 november 2019 de nieuwe directeur-bestuurder bij Nidos - jeugdbescherming voor vluchtelingen.


Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

lid college van bestuur

Mevrouw Heleen Jumelet start 1 november als lid college van bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.


Magentazorg

voorzitter en lid raad van toezicht

Magentazorg, aanbieder ouderenzorg in Noord-Holland, benoemt twee nieuwe toezichthouders.


giro555

bestuurslid

Mevrouw Louise van Deth treedt aan als nieuw (extern) bestuurslid voor Giro555.


vrije universiteit amsterdam

lid college van bestuur

De raad van toezicht van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft de heer Marcel Nollen benoemd tot lid van het college van bestuur.


zonmw

directeur

Mevrouw Véronique Timmerhuis wordt per 1 januari 2020 de nieuwe directeur van ZonMw.


GGD Noord- en Oost-Gelderland

directeur publieke gezondheid

Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft mevrouw Jacqueline Baardman benoemd tot nieuwe directeur Publieke Gezondheid.


Vilans

bestuurder

De raad van toezicht van Vilans, kennisorganisatie voor de langdurende zorg benoemt mevrouw Mirella Minkman tot bestuurder.


het abc

directeur-bestuurder

De raad van toezicht van Het ABC – virtuoos in onderwijs, heeft mevrouw Marianne Dijkstra benoemd als nieuwe directeur bestuurder.


Clingendael Institute

zakelijk directeur

Clingendael, Netherlands Institute of International Relations, heeft de heer Peter Haasbroek aangesteld als nieuwe zakelijk directeur.


Radboud Universiteit Nijmegen

directeur bedrijfsvoering faculteit letteren

De heer Ger Boonen is benoemd tot directeur Bedrijfsvoering van de Faculteit der Letteren aan de Radboud Universiteit Nijmegen


Onderwijsraad

secretaris-directeur

Mevrouw Mirjam van Leeuwen wordt per 1 september secretaris-directeur van de Onderwijsraad.


Perspektief

bestuurder

Mevrouw Miriam Heringa is per 1 september 2019 benoemd tot tweede bestuurder van Perspektief en Arosa.


Gelders Orkest / Orkest van het Oosten

directeur en voorzitter raad van toezicht

Per 1 september fuseren Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten, inmiddels zijn er een directeur en voorzitter raad van toezicht benoemd.


Hogeschool Viaa

collegevoorzitter

De raad van toezicht van Hogeschool Viaa heeft de heer Dirk Wakker benoemd tot collegevoorzitter.


Hogeschool Leiden

lid college van bestuur

Per 1 september aanstaande treedt de heer Joeri van den Steenhoven aan als lid van het college van bestuur van Hogeschool Leiden.


buma/stemra

corporate controller

Buma/Stemra heeft de heer Jeroen Venneker benoemd als nieuwe corporate controller.


Regio Haaglanden

directeur publieke gezondheid

Mevrouw Annette de Boer is benoemd tot nieuwe directeur Publieke Gezondheid van de regio Haaglanden.


Centraal Planbureau

directielid

Het CPB heeft de heer Marcel Timmer met ingang van 1 september 2019 benoemd tot directielid van het Centraal Planbureau.


Woonplus

directeur-bestuurder

De heer Emile Klep is vanaf juli 2019 de nieuwe directeur-bestuurder bij de Schiedamse woningcorporatie Woonplus.


Wilhelmina Ziekenhuis Assen

voorzitter raad van bestuur

De raad van toezicht van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen heeft de heer Paul van der Wijk benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.


ROC West-Brabant

lid raad van toezicht

De raad van toezicht van ROC West-Brabant heeft mevrouw Claudia Heger – Goed benoemd tot nieuw lid.


de Haagse Hogeschool

directeur bedrijfsvoering en control

Het college van bestuur van de Haagse Hogeschool heeft de heer Kees-Jan Groen per 20 mei aangesteld als directeur Bedrijfsvoering & Control.


NVZD

voorzitter

De ledenraad van NVZD - Vereniging van Bestuurders in de Zorg, heeft de heer Rutger Jan van der Gaag benoemd tot nieuwe voorzitter.


Dimence Groep

Lid raad van bestuur

De raad van toezicht van de Dimence Groep heeft per heer Marco Verheul benoemd als nieuw lid raad van bestuur.


Sociaal Werk Nederland

Bestuursvoorzitter

De Algemene Ledenvergadering van Sociaal Werk Nederland heeft de heer Eric van der Burg verkozen tot bestuursvoorzitter.


Stichting NOB

directeur-bestuurder

Mevrouw Linde van den Bosch wordt per 1 juni de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting NOB, de netwerkorganisatie voor Nederlands onderwijs wereldwijd.


Van Neynsel

Bestuurder

De heer Marcel van Woensel treedt 1 juni toe tot de raad van bestuur van ouderenzorganisatie Van Neynsel in ‘s-Hertogenbosch.


Stichting BOOR

lid algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Stichting BOOR - schoolbestuur voor 77 scholen in het funderend (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam, verwelkomt de heer Mohammed Acharki in haar midden.


Stichting Kwest

Directeur

Stichting Kwest, aanbieder van kinderopvang in het Westland, verwelkomt mevrouw Irene Bui per april als nieuwe directeur.


Braventure

Directeur

De heer Maurice Bakker is sinds 1 februari directeur van Braventure, de service-organisatie van het Brabantse Startup Fonds.


Vanderkruijs

Nieuwe partners

Vanderkruijs, partner in executive search, verwelkomt Michèle Polspoel en Tom Geerdink in haar partnerteam.


Jeugdtandzorg West

directeur-bestuurder

Mevrouw Nicolette Kleppe wordt per 1 februari 2019 de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Jeugdtandzorg West in Den Haag.


Magentazorg

voorzitter raad van bestuur

De heer Gerrit Jan Vos is benoemd tot voorzitter raad van bestuur van Magentazorg, aanbieder van ouderenzorg in Noord-Kennemerland.


Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

lid college van bestuur

De raad van toezicht van de AHK heeft mevrouw Annet Lekkerkerker per 1 maart 2019 benoemd tot lid van het college van bestuur.


PCOU Willibrord

Drie leden Raad van Toezicht

Drie nieuwe leden raad van toezicht voor PCOU Willibrord, aanbieder van primair, voortgezet en speciaal onderwijs in Utrecht en omgeving.


Provincie Overijssel

Provinciesecretaris

De heer Nico Versteeg is vanaf maart de nieuwe provinciesecretaris en algemeen directeur van de Provincie Overijssel.

2018


Frion

Twee leden Raad van Toezicht

Mevrouw Marian Verkerk en de heer Jan den Boon versterken vanaf 1 januari 2019 de raad van toezicht van zorgaanbieder Frion.


Instituut Verbeeten

Bestuurder

De raad van toezicht van Instituut Verbeeten heeft per 1 maart 2019 de heer Ed Rutters benoemd tot nieuwe bestuurder.


Van Neynsel

Lid Raad van Toezicht

Van Neynsel, ouderenzorg in ’s-Hertogenbosch, heeft mevrouw Marjolein de Vugt benoemd in haar raad van toezicht.


Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Lid Raad van Toezicht

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen heeft mevrouw Wilma Scholte op Reimer benoemd in haar raad van toezicht.


Koninklijke Horeca Nederland

Algemeen Directeur

De heer Dirk Beljaarts wordt de nieuwe algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland.


Medisch Spectrum Twente

Bestuursvoorzitter

Mevrouw Sophia de Rooij wordt per 1 februari 2019 de nieuwe bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente.


Technische Universiteit Eindhoven

Secretaris College van Bestuur

De Technische Universiteit Eindhoven heeft mevrouw Susanne van Weelden benoemd tot secretaris van de universiteit.


Vitis Welzijn

Directeur-bestuurder

De Westlandse welzijnsorganisatie Vitis Welzijn krijgt per 1 februari 2019 een nieuwe directeur-bestuurder.


Universiteit Twente

Decaan Faculteit Technische Natuurwetenschappen

Mevrouw prof.dr. Jennifer Herek is door het College van Bestuur benoemd als decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen bij de Universiteit Twente.


Hogeschool van Amsterdam

Decaan faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam heeft de heer Frank Kresin benoemd tot decaan van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie.


Frion Zorg

Voorzitter Raad van Bestuur

De heer Hugo Broekman is per 1 januari de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Frion zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking.


Hogeschool iPabo

Bestuurder

De heer Eric Westhoek is per 1 januari 2019 benoemd tot bestuurder van Hogeschool iPabo in Amsterdam en Alkmaar.


ArtEZ

Lid College van Bestuur

De raad van toezicht van ArtEZ heeft de heer Maarten Bremer benoemd als lid van het college van bestuur.


Vereniging Hogescholen

Voorzitter

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen heeft de heer Maurice Limmen unaniem benoemd als nieuwe voorzitter van de Vereniging Hogescholen.


GGz Breburg

Voorzitter Raad van BestuurGemeente Utrecht

Directeur Marketing en CommunicatiePersgroep Nederland

Lid Raad van CommissarissenZadkine mbo opleidingen

Lid College van BestuurSurplus

Directeur Ondersteunende DienstenStichting PCOU en de Willibrord Stichting

Lid College van BestuurGemeente Zoetermeer

GemeentesecretarisMovisie

Voorzitter Raad van BestuurCanisius Wilhelmina Ziekenhuis

Lid Raad van ToezichtErasmus Universiteit Rotterdam

Decaan Erasmus School of PhilosophyDe Hoogstraat Revalidatie

BestuurderZorggroep Alliade

Twee Leden Raad van ToezichtOrpheus Theater & Congres

Directeur-bestuurderBernhoven

Lid Raad van CommissarissenGemeente Rotterdam

Directeur Publieke Gezondheid Haagse Hogeschool

Lid College van BestuurMedisch Centrum Leeuwarden

Lid Raad van BestuurZorggroep Drenthe

Directeur-bestuurderVeilig Thuis Rotterdam Rijnmond

BestuurderHogeschool voor de Kunsten Utrecht

Voorzitter College van BestuurGemeente Den Haag

Algemeen Directeur dienst Stedelijke OntwikkelingVUmc School of Medical Sciences

DirecteurROC West-Brabant

Lid Raad van BestuurROC West-Brabant

Lid raad van toezichtCPNB

DirecteurPassend Primair Onderwijs Rotterdam

Directeur-bestuurderSocial Impact Factory

Algemeen DirecteurGRWRE

Algemeen directeurNIAZ

Directeur-bestuurderRijksakademie van beeldende kunsten

Rijksakademie van beeldende kunsten, Algemeen directeurGemeente Almere

Directeur Sociale Stad en ParticipatieVan de Bunt

PartnerReclassering Nederland

Algemeen DirecteurMedisch Centrum Leeuwarden

Voorzitter Raad van BestuurStichting BOOR

Lid Algemeen BestuurPartners voor Jeugd

Voorzitter Raad van ToezichtPieter van Foreest

Lid Raad van ToezichtErasmus Rotterdam Universiteit

Rector magnificusNederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Lid Raad van ToezichtMenzis

Lid Raad van CommissarissenSevagram

Lid Raad van Toezicht


2017


Nij Smellinghe

Voorzitter Raad van BestuurMartini Ziekenhuis

Leden Raad van ToezichtPatrimonium woonservice

Leden Raad van CommissarissenTilburg University

Vicevoorzitter College van BestuurDimence Groep

Voorzitter Raad van ToezichtSociale Verzekeringsbank

Directeur Strategie en Externe BetrekkingenAlliade

Voorzitter Raad van ToezichtStichting Lezen & Schrijven

Directeur-bestuurderVanboeijen

Leden Raad van ToezichtKlachteninstituut Financiële Dienstverlening

Lid BestuurUniversiteit Twente

Decaan faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en InformaticaDe Haagse Hogeschool

Faculteitsdirecteur IT & DesignStichting Carmelcollege

Lid Raad van ToezichtInspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting

Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg & Hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische TechnologieVrije Universiteit Amsterdam

Voorzitter College van BestuurPartners voor Jeugd

Lid Raad van ToezichtGemeente Tilburg

Directeur Gelderse Onderwijsgroep Quadraam

Lid College van BestuurPieter van Foreest

Voorzitter Raad van ToezichtFrion

Voorzitter raad van toezichtGemeente Westland

GemeentesecretarisUniversiteit Utrecht

Voorzitter College van BestuurAutoriteit Financiële Markten

Chief Operating OfficerUniversiteit Utrecht

Decaan Faculteit Sociale WetenschappenDesign Academy Eindhoven

Creative DirectorNHL Stenden Hogeschool

Voorzitter College van BestuurZiekenhuis Gelderse Vallei

Leden Raad van ToezichtWaterschap Zuiderzeeland

Secretaris-DirecteurPieter van Foreest

Leden Raad van ToezichtOVO Zaanstad

Lid College van BestuurGemeente Tilburg

Directeur Duurzame StadAmsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Lid Raad van ToezichtNederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

DirecteurRijnstad

Directeur-bestuurderDunea

Voorzitter en Lid Raad van CommissarissenStichting PCOU/Willibrord Stichting

Voorzitter College van BestuurCommissie Governancecode
van Aedes en VTW

Voorzitter en LidStichting De Opbouw c.a.

Voorzitter en twee Leden Raad van ToezichtSportbedrijf Rotterdam

Raad van CommissarissenStichting BOOR

BestuurderTilburg University

Decaan School of Social and Behavioral SciencesConservatorium van Amsterdam

Adjunct-directeurOmring

BestuurderAdmiraal De Ruyter Ziekenhuis

Raad van CommissarissenAmphia Ziekenhuis

Manager Amphia AcademieTilburg University

Secretaris College van BestuurCanisius Wilhelmina Ziekenhuis

Lid Raad van ToezichtLudens

Voorzitter Raad van BestuurIHE Delft Institute for Water Education

RectorSOVAK

Voorzitter Raad van BestuurCareyn

Lid Raad van ToezichtUniversiteit van Amsterdam

Directeur Bedrijfsvoering Faculteit Economie en BedrijfskundeWindesheim

Lid College van BestuurMCF Business Enterprises

CEOSociale Verzekeringsbank

Directeur Dienstverlening Sociale VerzekeringenTanteLouise

BestuurderTravers

Lid Raad van ToezichtVitree

Leden Raad van ToezichtParticipatiebedrijf Zaanstad-Purmerend

Kwartiermaker/ beoogd directeurDe Geschillencommissie

DirecteurGGMD voor Doven en Slechthorenden

BestuurderStichting Carmelcollege

Voorzitter College van BestuurCanisius Wilhelmina Ziekenhuis

Lid Raad van ToezichtZorggroep Alliade

Leden Raad van ToezichtWaterschap Hollandse Delta

DijkgraafNederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Raad van toezichtNederlands Huisartsen Genootschap

Directeur bedrijfsvoeringPrinses Máxima Centrum

TransitiemanagerPrinses Máxima Centrum

Manager bedrijfsvoeringPro Senectute

Leden Raad van ToezichtDesign Academy Eindhoven

Lid Raad van ToezichtKNMG

Algemeen directeur


2016


Sevagram

Lid Raad van ToezichtKlachteninstituut Financiële Dienstverlening

Voorzitter bestuurVereniging van Nederlandse Gemeenten

ThemadirecteurDaelzicht

Lid Raad van ToezichtAmsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Voorzitter Raad van ToezichtPro Senectute

Lid Raad van BestuurRonald McDonald Kinderfonds

Directeur-bestuurderRegionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen/VisitVeluwe

DirecteurVanboeijen

Leden Raad van ToezichtDaelzicht

Leden Raad van ToezichtKlachteninstituut Financiële Dienstverlening

Voorzitter GeschillencommissieZiekenhuis Nij Smellinghe

Lid Raad van BestuurZiekenhuis Gelderse Vallei

Lid Raad van ToezichtROC West-Brabant

Leden Raad van ToezichtDivosa

BestuursvoorzitterLMC Voortgezet Onderwijs

Lid College van BestuurRoessingh

BestuurderGerrit Rietveld Academie

Leden Raad van ToezichtVereniging van Nederlandse Gemeenten

ThemadirecteurenDaelzicht

Voorzitter en lid Raad van ToezichtWoningstichting SWZ

Aankomend Voorzitter en Lid Raad van CommissarissenDivosa

VoorzitterStichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

Inkomend Voorzitter Raad van ToezichtStichting Jeugdformaat

Lid Raad van ToezichtSaxion

Voorzitter Raad van ToezichtAvans Hogeschool

Lid College van BestuurGerrit Rietveld Academie

Voorzitter Raad van ToezichtRegio Twente

Secretaris/ Algemeen DirecteurLandstede Groep

Lid College van BestuurZiekenhuis Gelderse Vallei

Lid Raad van ToezichtUniversiteit Twente

Rector MagnificusAcademie Verloskunde Amsterdam Groningen

Voorzitter bestuurGemeente Gouda

Gemeentesecretaris/ Algemeen DirecteurROC Nijmegen

Onderwijsdirecteuren sector Economie en sector Zorg, Welzijn & Sport

Sector EconomieUniversiteit Leiden

Vice-Rector Magnificus/ Lid College van BestuurProvincie Noord-Holland

Provinciesecretaris/ Algemeen DirecteurGemeente Delft

Directeur Ruimte en EconomieZorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw)

VoorzitterNWO

Leden Raad van BestuurSOVAK

Lid Raad van BestuurGemeente Utrecht

Gemeentesecretaris/ Algemeen DirecteurLMC Voortgezet Onderwijs

Voorzitter College van BestuurLandelijke Huisartsen Vereniging

DirecteurVereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

Voorzitter bestuurROC Nijmegen

Sectordirecteur TechniekTravers

Lid Raad van ToezichtVrije Universiteit Amsterdam

Lid Raad van ToezichtNWO

Domeindirecteur Sociale en GeesteswetenschappenUniversiteit Leiden

Lid Raad van ToezichtVereniging Nederlandse Gemeenten

Directeur & HR Projectleider a.i.DUWO

Algemeen DirecteurOVO Zaanstad

Lid College van BestuurGGD IJsselland

Directeur Publieke GezondheidNWO

Voorzitter Raad van BestuurWindesheim

Voorzitter College van BestuurROC West-Brabant

Lid Raad van BestuurMarente

Lid Raad van ToezichtSavant Zorg

Voorzitter Raad van ToezichtUniversiteit Leiden

Voorzitter Raad van ToezichtLaurentius Ziekenhuis

Lid Raad van BestuurErasmus Universiteit Rotterdam

Secretaris College van Bestuur/ Directeur Algemene BestuursdienstBrandweer Amsterdam-Amstelland

CommandantAvans Hogeschool

Directeur Academie GezondheidszorgVereniging Hogescholen

DirecteurUniversitair Medisch Centrum Groningen

Lid Raad van BestuurKinderombudsman

KinderombudsmanJeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

BestuurderGemeente 's-Hertogenbosch

Directeur StadsontwikkelingAmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond

DirecteurWilliam Schrikker Groep

Lid Raad van BestuurRabobank Apeldoorn e.o.

Voorzitter Raad van CommissarissenResidentie Orkest

Artistiek DirecteurMOgroep

DirecteurVan Neynsel

Lid Raad van ToezichtGemeente Utrecht

Directeur CommunicatieUniversiteit Utrecht

Directeur faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO)Hogeschool Leiden

Voorzitter Raad van ToezichtHogeschool van Arnhem en Nijmegen

Instituutsdirecteur Paramedische StudiesMozaïek Wonen

Directeur-BestuurderWaterschap Vechtstromen

Secretaris-Directeur


2015


Tilburg University

Lid StichtingsbestuurWoningcorporatie Lefier

Directeur Maatschappelijk PresterenOpen Universiteit

Voorzitter en Twee Leden Raad van ToezichtStichting Omroep Muziek

DirecteurInstituut Verbeeten

BestuurderWoonconcept

Directeur-bestuurderDe Baak

Directeur a.i.Tilburg University

Lid StichtingsbestuurMagentazorg

Voorzitter Raad van BestuurUniversiteit Leiden

Vice-decanen Faculteit der GeesteswetenschappenVan Neynsel

Voorzitter Raad van ToezichtPatrimonium woonservice

Directeur-bestuurderKoninklijke Nederlandse Munt

Directeur OperationsHogeschool Leiden

Voorzitter college van bestuurRijksuniversiteit Groningen

Hoofd Internationale Strategie & RelatiesNetbeheerder Cogas

Algemeen directeurNationale ombudsman

Subsituut ombudsmanAvans Hogeschool

Directeur PaboProvincie Noord-Holland

Directeur BeleidRoessingh Research and Development

Directeur-BestuurderROC Friese Poort

Voorzitter College van BestuurErasmus Universiteit Rotterdam

Voorzitter College van Bestuur Fusieorganisatie Plantein en Zorggroep Tellens (nieuwe naam Patyna)

Voorzitter Raad van BestuurVrije Universiteit Amsterdam

Lid College van BestuurInterprovinciaal Overleg

Algemeen DirecteurDriezorg

BestuurderHanzehogeschool Groningen

Directeur Stafbureau Onderwijs & OnderzoekROC Friese Poort

Lid College van BestuurZiekenhuis Nij Smellinghe

Voorzitter Raad van ToezichtProvincie Overijssel

Directeur StrategieBouwvereniging Onze Woning

Directeur-bestuurderWilhelmina Ziekenhuis Assen

Twee leden Raad van ToezichtInstituut Verbeeten

Bestuurder a.i.Woonconcept

Directeur-bestuurder a.i.Autoriteit Financiële Markten

Vier Leden Raad van ToezichtAveleijn

Lid Raad van ToezichtROC West-Brabant

Lid Raad van BestuurMedisch Specialistisch Bedrijf Amphia

DirecteurKoninklijke Bibliotheek

Algemeen directeurDunea

Algemeen DirecteurVrije Universiteit Amsterdam

Rector MagnificusWoonInvest

Directeur-bestuurderHogeschool van Amsterdam

Directeur Bedrijfsvoering, domein TechniekGGD Rotterdam-Rijnmond

Directeur Publieke GezondheidZorggroep Alliade

Vier leden raad van toezichtGemeente 's-Hertogenbosch

Lid directieteam Algemene ZakenOntwikkelingsmaatschappij Oost NV

Voorzitter Raad van CommissarissenSportservice Nederland

DirecteurStimulansz

Directeur-bestuurderUniversiteit Utrecht

Directeur faculteit DiergeneeskundeGemeente Rotterdam

Directeur Stedelijke InrichtingVrije Universiteit

Decaan Faculteit der RechtsgeleerdheidAmsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Directeur Academie van BouwkunstPrinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Mevrouw Diana Monissen en de heer Hans Clevers versterken Prinses Máxima CentrumSURF

Algemeen DirecteurGemeente Utrecht

Concernmanager Financiën & ControlColoriet

BestuurderTilburg University

Rector Magnificus ArtEZ hogeschool voor de kunsten

Leden Raad van ToezichtWindesheim

Directeur domein Business, Media en RechtDUWO

Financieel DirecteurDe Friesland Zorgverzekeraar

Twee senior accountmanagersMuseum Arnhem

DirecteurROC Nijmegen

Lid College van BestuurROC Leiden

Waarnemend lid college van bestuurNV REWIN West-Brabant

DirecteurPlatform31

Manager BedrijfsvoeringEno Zorgverzekeraar

Twee leden Raad van CommissarissenGemeente Rotterdam

Hoofd OnderwijsAxionContinu

BestuurderLaurentius Ziekenhuis

Voorzitter Raad van BestuurRabobank Land van Cuijk en Maasduinen

Lid Raad van CommissarissenTolbrug Revalidatie

Directeur Bedrijfsvoering


2014


Avans Hogeschool

Directeur Academie voor Veiligheid en BestuurMCA Gemini Groep

Lid Raad van BestuurGemeente Enschede

Directeur Maatschappelijke OndersteuningGemeente ’s-Hertogenbosch

GriffierOmring

Lid Raad van ToezichtSamenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Manager bedrijfsvoeringVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost

DirecteurUniversiteit Utrecht

Decaan Faculteit DiergeneeskundeHAN

Directeur Faculteit Gezondheid, Gedrag en MaatschappijAdelante

Voorzitter en twee leden Raad van ToezichtROC Midden Nederland

Voorzitter en leden Raad van ToezichtCCV / Van de Velden Holding

Lid Raad van CommissarissenGemeente Amsterdam

Directeur Dienst Middelen en ControlEsprit Scholen

Lid College van BestuurZorgorganisatie Carinova

BestuursvoorzitterSamenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Algemeen Directeur en Directeur BeleidAlbeda College

Voorzitter en Lid Raad van ToezichtArduin

Leden Raad van ToezichtTolbrug Revalidatie

Medisch DirecteurAdmiraal De Ruyter Ziekenhuis

Lid Raad van BestuurHogeschool van Amsterdam

Directeur Onderwijs en OnderzoekLandstede Groep

Voorzitter College van BestuurHet ABC Onderwijsadviseurs

Directeur-bestuurderHanzehogeschool Groningen

Dean Instituut BedrijfskundeNationaal Archief

Algemene rijksarchivaris / algemeen directeurLandelijke Huisartsen Vereniging

VoorzitterGGD GHOR Nederland

VoorzitterMCA Gemini Groep

Lid Raad van BestuurROC Midden Nederland

Voorzitter College van BestuurWaterschap Amstel, Gooi en Vecht

DijkgraafOmring

Lid Raad van BestuurNationale Politie

Commissie van Toezicht BeheerShared Service Centrum Bedrijfsvoering Zwolle, Kampen en Overijssel

DirecteurWoningbedrijf Velsen

Directeur/bestuurderCareyn

Twee leden Raad van ToezichtUniversiteit Utrecht

Decaan Faculteit REBOAvans Hogeschool

Academiedirecteur DeeltijdonderwijsVoedingscentrum

DirecteurLefier

Drie Leden DirectieteamHanzehogeschool Groningen

Directeur Facilitair BedrijfUniversiteit Utrecht

Vice-voorzitter College van BestuurGemeente Veenendaal

Directeur BedrijfsvoeringStichting NOB

Directeur-bestuurderHogeschool van Arnhem en Nijmegen

Instituutsdirecteur IB&CWageningen University

BestuursvoorzitterGGD Regio Utrecht

Directeur Publieke GezondheidHAN

Instituutsdirecteur Werken en LerenVrije Universiteit

Decaan Sociale WetenschappenAdelante Zorggroep

Lid Raad van BestuurFNV

Algemeen directeur


2013


Universiteit Utrecht

Decaan Faculteit GeesteswetenschappenUniversiteit Utrecht

Bestuurssecretaris Faculteit GeowetenschappenGroningen Airport Eelde

Lid Raad van CommissarissenVereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid

DirecteurSevagram

Voorzitter Raad van ToezichtAcademisch Medisch Centrum

Lid Raad van BestuurStichting BOOR

Lid College van BestuurHogeschool Utrecht

Instituutsdirecteur ICTGerechtshof 's-Hertogenbosch

Niet-rechterlijk BestuurderROC Midden Nederland

Directeur GezondheidszorgcollegeROC Midden Nederland

Directeur Stafdienst Onderwijs en InnovatieTivoliVredenburg

DirecteurROC West-Brabant

Directeur BedrijfsvoeringProvincie Noord-Brabant

Provinciesecretaris/Algemeen directeurHogeschool Windesheim

Lid - Beoogd voorzitter Raad van ToezichtFontys Hogescholen

Lid College van BestuurVO-Raad

VoorzitterJTV Mondzorg voor Kids

BestuurderRechtbank Gelderland

Bestuurder niet-rechterlijke portefeuilleVrije Universiteit

Kwartiermaker UniversiteitsbibliotheekRabobank West Betuwe

Twee leden Raad van CommissarissenAlbeda College

Lid Raad van ToezichtVrije Universiteit

Decaan Economische FaculteitGemeente Amsterdam

OmbudsmanVan Neynselgroep

Lid Raad van ToezichtVU Medisch Centrum

Voorzitter Raad van BestuurHogeschool van Arnhem en Nijmegen

Lid Raad van ToezichtROC Leeuwenborgh

Voorzitter College van BestuurStichting Carmelcollege

Lid Raad van ToezichtRechtbank Noord Nederland

Bestuurder met niet-rechterlijke portefeuilleStichting Studentenhuisvesting

Lid Raad van Commissarissen ROC West Brabant

Directeur Service CenterFontys

BestuursvoorzitterVNG

Directeur CommunicatieRechtbank Overijssel

Bestuurder niet-rechterlijke portefeuilleErasmus Universiteit Rotterdam

Directeur UniversiteitsbibliotheekAxionContinu

Voorzitter Raad van ToezichtIzore

BestuurderWoonbedrijf Ieder1

Tweede DirecteurTopaz

Locatiedirecteur en Manager KenniscentrumZorggroep Leveste Middenveld

Voorzitter Raad van BestuurProvincie Zuid-Holland

GriffierVereniging Nederlandse Gemeenten

Voorzitter DirectieraadWereldkidz

Voorzitter College van BestuurAvans Hogeschool

Lid College van BestuurTechnische Universiteit Delft

Lid College van BestuurStichting BOOR

Voorzitter College van BestuurWilliam Schrikker Groep

BestuurderStichting BOOR

Leden Algemeen BestuurUniversiteit Utrecht

Voorzitter College van BestuurAlliander

Directeur ReguleringWaterschap Brabantse Delta

DijkgraafWoonconcept

Twee leden Raad van CommissarissenHanzehogeschool

Dean Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele TechniekOIM Orthopedie

Operationeel Directeur


2012


PO Raad

VoorzitterStichting Sint Bavo

BestuurderGemeente Eindhoven

Sectorhoofd Informatisering en BeheerHet ABC

Directeur-bestuurderHanzehogeschool Groningen

Dean Life Sciences and TechnologyHogeschool Utrecht

Instituutsdirecteur Gebouwde OmgevingUNETO-VNI

DirecteurAugustinianum

RectorHogeschool van Amsterdam

Opleidingsmanager Communication and Multimedia DesignRegie College Waddengebied

Onafhankelijke VoorzitterStichting De Basis

Algemeen directeur/BestuurderPlatform31

Algemeen DirecteurOCK Het Spalier

Voorzitter Raad van BestuurHelicon Opleidingen

Voorzitter College van BestuurA+O Metalektro

DirecteurNoordelijk Laboratorium Groep

BestuurderLife Sciences Park Oss

Non-executive member of the boardCentrum voor Consultatie en Expertise

Regiodirecteur ZuidBrabantse Ontwikkelingsmaatschappij

Hoofd Ontwikkeling en InnovatieRabobank West Betuwe

Leden Raad van CommissarissenVeiligheidsregio Utrecht

Algemeen DirecteurWaddenfonds

DirecteurGemeente Roosendaal

GemeentesecretarisCatharina Ziekenhuis Eindhoven

Lid Raad van ToezichtGemeente Rotterdam

GemeentesecretarisStichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Voorzitter Centrale Directie LVO MaastrichtNuffic

Algemeen DirecteurUniversiteit Utrecht

Hoofd Programmamanagement / Adjunct-directeur Vastgoed en CampusROC Midden Nederland

Collegedirecteur Veiligheid en DefensieHanzehogeschool Groningen

Directeur Marketing en CommunicatieWaddenfonds

Leden Onafhankelijke KwaliteitscommissieBrabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging

DirecteurProvincie Zeeland

Provinciesecretaris en DirecteurTilburg University

Voorzitter College van BestuurRaad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

RaadsledenROC Amsterdam-Flevoland

Voorzitter/Directeur Onderwijs MBO College CentrumStichting Trudo

Leden Raad van CommissarissenWoningstichting De Veste

Raad van CommissarissenNieuw Unicum

Manager BedrijfsvoeringVilente

Directeur BedrijfsvoeringHogeschool van Arnhem Nijmegen

Voorzitter Directie Instituut Pabo HANMBO Raad

DirecteurOns Middelbaar Onderwijs

Rector Zwijsen CollegeLivio

Leden Raad van ToezichtTopaz

Twee managersCatharina Ziekenhuis

Projectdirecteur NieuwbouwUNETO-VNI

VoorzitterWaarborgfonds Sociale Woningbouw

Tweede bestuurderBOVAG

Directeur VerenigingszakenHogeschool Utrecht

Directielid / Instituutsdirecteur Faculteit Communicatie en JournalistiekWillemsoord B.V.

DirecteurCello

Voorzitter Raad van BestuurAmsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Directeur Nederlandse Film en Televisie ARabobank Rijk van Nijmegen

Lid Raad van CommissarissenAlbeda College

Lid College van BestuurNederlandSchoon

DirecteurHogeschool Utrecht

Directeur Stafdienst StudentzakenStichting Bevolkingsonderzoek Midden-West

BestuurderNetherlands School of Public and Occupational Health

Manager BedrijfsvoeringBrainport Development

DirectievoorzitterHogeschool van Rotterdam

Voorzitter College van BestuurSwinhove Groep

BestuurderGemeente Amsterdam

GemeentesecretarisGroningen Airport Eelde

DirecteurGemeente Steenwijkerland

Algemeen Directeur/GemeentesecretarisIJsselgroep

BestuurderNederlands Jeugdinstituut

Operationeel DirecteurRadboud Universiteit Nijmegen

Voorzitter College van BestuurGemeente Amstelveen

Manager BeleidAmphia Ziekenhuis

Manager Finance and ControlReinaerde

BestuurderElisabeth Otter Knoll Stichting

BestuurderKNGF

Manager CommunicatieTechnische Universiteit Eindhoven

Secretaris van de UniversiteitWetlands International

Chief Operating OfficerHogeschool Windesheim

Directeur SupportROC van Amsterdam-Flevoland

Directeur Onderwijs Airport CollegeKNGF

Manager VerenigingszakenROC van Amsterdam-Flevoland

Directeur Bedrijfsvoering MBO College ZuidROC Midden Nederland

Directeur P&OVilente

Directeur ZorgGemeente 's-Hertogenbosch

Directeur Cultuur, Welzijn en Sociale ZakenROC Midden Nederland

Rector VAVO LyceumFederatie Opvang

DirecteurMKB Nederland

VoorzitterVan der Hoevenstichting

Lid Raad van BestuurWilliam Schrikkergroep

BestuurderVeiligheidsregio Limburg-Noord

Directeur GGDVeiligheidsregio Brabant Noord

Regionaal commandant brandweerAdelante

Voorzitter Raad van BestuurMuziekschool Amsterdam

DirecteurROC Midden Nederland

Benoeming geheel nieuw directieteamSiza

Directeur Service BedrijfAcademisch Ziekenhuis Maastricht

Directeur PersoneelszakenCentrum Maliebaan

BestuurderLangeland Ziekenhuis

BestuurderOmmelander Ziekenhuisgroep

Voorzitter Raad van BestuurGelre Ziekenhuizen

Voorzitter Raad van BestuurStenden hogeschool

Voorzitter College van BestuurOpen Universiteit

Rector MagnificusGemeente Eindhoven

Gemeentesecretaris/Algemeen DirecteurGemeente Utrecht

Gemeentesecretaris/Algemeen DirecteurNationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid

DirecteurHBO-raad

VoorzitterBrandweer Amsterdam-Amstelland

Regionaal CommandantUniversity College Roosevelt Academy

Dean


DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer