2019


erasmus university college

dean

Mevrouw Gabriele Jacobs is per 1 januari 2020 benoemd tot Dean van het Erasmus University College (EUC).


gemeente amsterdam

adjunct-directeur afvalketen

De gemeente Amsterdam heeft mevrouw Annemieke Traag benoemd tot adjunct-directeur Optimaliseren Afvalketen en Projectrealisatie.


NTR

voorzitter raad van toezicht

De heer Marcel Wintels is per 1 september door minister Slob benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van publieke omroep NTR.


NWO

twee leden raad van bestuur

Mevrouw Weijnen en mevrouw Hardon zijn door de minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd in de raad van bestuur van NWO.


nidos

directeur-bestuurder

De heer Tanno Klijn wordt per 1 november 2019 de nieuwe directeur-bestuurder bij Nidos - jeugdbescherming voor vluchtelingen.


Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

lid college van bestuur

Mevrouw Heleen Jumelet start 1 november als lid college van bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.


Magentazorg

voorzitter en lid raad van toezicht

Magentazorg, aanbieder ouderenzorg in Noord-Holland, benoemt twee nieuwe toezichthouders.


giro555

bestuurslid

Mevrouw Louise van Deth treedt aan als nieuw (extern) bestuurslid voor Giro555.


vrije universiteit amsterdam

lid college van bestuur

De raad van toezicht van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft de heer Marcel Nollen benoemd tot lid van het college van bestuur.


zonmw

directeur

Mevrouw Véronique Timmerhuis wordt per 1 januari 2020 de nieuwe directeur van ZonMw.


GGD Noord- en Oost-Gelderland

directeur publieke gezondheid

Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft mevrouw Jacqueline Baardman benoemd tot nieuwe directeur Publieke Gezondheid.


Vilans

bestuurder

De raad van toezicht van Vilans, kennisorganisatie voor de langdurende zorg benoemt mevrouw Mirella Minkman tot bestuurder.


het abc

directeur-bestuurder

De raad van toezicht van Het ABC – virtuoos in onderwijs, heeft mevrouw Marianne Dijkstra benoemd als nieuwe directeur bestuurder.


Clingendael Institute

zakelijk directeur

Clingendael, Netherlands Institute of International Relations, heeft de heer Peter Haasbroek aangesteld als nieuwe zakelijk directeur.


Radboud Universiteit Nijmegen

directeur bedrijfsvoering faculteit letteren

De heer Ger Boonen is benoemd tot directeur Bedrijfsvoering van de Faculteit der Letteren aan de Radboud Universiteit Nijmegen


Onderwijsraad

secretaris-directeur

Mevrouw Mirjam van Leeuwen wordt per 1 september secretaris-directeur van de Onderwijsraad.


Perspektief

bestuurder

Mevrouw Miriam Heringa is per 1 september 2019 benoemd tot tweede bestuurder van Perspektief en Arosa.


Gelders Orkest / Orkest van het Oosten

directeur en voorzitter raad van toezicht

Per 1 september fuseren Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten, inmiddels zijn er een directeur en voorzitter raad van toezicht benoemd.


Hogeschool Viaa

collegevoorzitter

De raad van toezicht van Hogeschool Viaa heeft de heer Dirk Wakker benoemd tot collegevoorzitter.


Hogeschool Leiden

lid college van bestuur

Per 1 september aanstaande treedt de heer Joeri van den Steenhoven aan als lid van het college van bestuur van Hogeschool Leiden.


buma/stemra

corporate controller

Buma/Stemra heeft de heer Jeroen Venneker benoemd als nieuwe corporate controller.


Regio Haaglanden

directeur publieke gezondheid

Mevrouw Annette de Boer is benoemd tot nieuwe directeur Publieke Gezondheid van de regio Haaglanden.


Centraal Planbureau

directielid

Het CPB heeft de heer Marcel Timmer met ingang van 1 september 2019 benoemd tot directielid van het Centraal Planbureau.


Woonplus

directeur-bestuurder

De heer Emile Klep is vanaf juli 2019 de nieuwe directeur-bestuurder bij de Schiedamse woningcorporatie Woonplus.


Wilhelmina Ziekenhuis Assen

voorzitter raad van bestuur

De raad van toezicht van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen heeft de heer Paul van der Wijk benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.


ROC West-Brabant

lid raad van toezicht

De raad van toezicht van ROC West-Brabant heeft mevrouw Claudia Heger – Goed benoemd tot nieuw lid.


de Haagse Hogeschool

directeur bedrijfsvoering en control

Het college van bestuur van de Haagse Hogeschool heeft de heer Kees-Jan Groen per 20 mei aangesteld als directeur Bedrijfsvoering & Control.


NVZD

voorzitter

De ledenraad van NVZD - Vereniging van Bestuurders in de Zorg, heeft de heer Rutger Jan van der Gaag benoemd tot nieuwe voorzitter.


Dimence Groep

Lid raad van bestuur

De raad van toezicht van de Dimence Groep heeft per heer Marco Verheul benoemd als nieuw lid raad van bestuur.


Sociaal Werk Nederland

Bestuursvoorzitter

De Algemene Ledenvergadering van Sociaal Werk Nederland heeft de heer Eric van der Burg verkozen tot bestuursvoorzitter.


Stichting NOB

directeur-bestuurder

Mevrouw Linde van den Bosch wordt per 1 juni de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting NOB, de netwerkorganisatie voor Nederlands onderwijs wereldwijd.


Van Neynsel

Bestuurder

De heer Marcel van Woensel treedt 1 juni toe tot de raad van bestuur van ouderenzorganisatie Van Neynsel in ‘s-Hertogenbosch.


Stichting BOOR

lid algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Stichting BOOR - schoolbestuur voor 77 scholen in het funderend (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam, verwelkomt de heer Mohammed Acharki in haar midden.


Stichting Kwest

Directeur

Stichting Kwest, aanbieder van kinderopvang in het Westland, verwelkomt mevrouw Irene Bui per april als nieuwe directeur.


Braventure

Directeur

De heer Maurice Bakker is sinds 1 februari directeur van Braventure, de service-organisatie van het Brabantse Startup Fonds.


Vanderkruijs

Nieuwe partners

Vanderkruijs, partner in executive search, verwelkomt Michèle Polspoel en Tom Geerdink in haar partnerteam.


Jeugdtandzorg West

directeur-bestuurder

Mevrouw Nicolette Kleppe wordt per 1 februari 2019 de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Jeugdtandzorg West in Den Haag.


Magentazorg

voorzitter raad van bestuur

De heer Gerrit Jan Vos is benoemd tot voorzitter raad van bestuur van Magentazorg, aanbieder van ouderenzorg in Noord-Kennemerland.


Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

lid college van bestuur

De raad van toezicht van de AHK heeft mevrouw Annet Lekkerkerker per 1 maart 2019 benoemd tot lid van het college van bestuur.


PCOU Willibrord

Drie leden Raad van Toezicht

Drie nieuwe leden raad van toezicht voor PCOU Willibrord, aanbieder van primair, voortgezet en speciaal onderwijs in Utrecht en omgeving.


Provincie Overijssel

Provinciesecretaris

De heer Nico Versteeg is vanaf maart de nieuwe provinciesecretaris en algemeen directeur van de Provincie Overijssel.

2018


Frion

Twee leden Raad van Toezicht

Mevrouw Marian Verkerk en de heer Jan den Boon versterken vanaf 1 januari 2019 de raad van toezicht van zorgaanbieder Frion.


Instituut Verbeeten

Bestuurder

De raad van toezicht van Instituut Verbeeten heeft per 1 maart 2019 de heer Ed Rutters benoemd tot nieuwe bestuurder.


Van Neynsel

Lid Raad van Toezicht

Van Neynsel, ouderenzorg in ’s-Hertogenbosch, heeft mevrouw Marjolein de Vugt benoemd in haar raad van toezicht.


Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Lid Raad van Toezicht

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen heeft mevrouw Wilma Scholte op Reimer benoemd in haar raad van toezicht.


Koninklijke Horeca Nederland

Algemeen Directeur

De heer Dirk Beljaarts wordt de nieuwe algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland.


Medisch Spectrum Twente

Bestuursvoorzitter

Mevrouw Sophia de Rooij wordt per 1 februari 2019 de nieuwe bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente.


Technische Universiteit Eindhoven

Secretaris College van Bestuur

De Technische Universiteit Eindhoven heeft mevrouw Susanne van Weelden benoemd tot secretaris van de universiteit.


Vitis Welzijn

Directeur-bestuurder

De Westlandse welzijnsorganisatie Vitis Welzijn krijgt per 1 februari 2019 een nieuwe directeur-bestuurder.


Universiteit Twente

Decaan Faculteit Technische Natuurwetenschappen

Mevrouw prof.dr. Jennifer Herek is door het College van Bestuur benoemd als decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen bij de Universiteit Twente.


Hogeschool van Amsterdam

Decaan faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam heeft de heer Frank Kresin benoemd tot decaan van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie.


Frion Zorg

Voorzitter Raad van Bestuur

De heer Hugo Broekman is per 1 januari de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Frion zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking.


Hogeschool iPabo

Bestuurder

De heer Eric Westhoek is per 1 januari 2019 benoemd tot bestuurder van Hogeschool iPabo in Amsterdam en Alkmaar.


ArtEZ

Lid College van Bestuur

De raad van toezicht van ArtEZ heeft de heer Maarten Bremer benoemd als lid van het college van bestuur.


Vereniging Hogescholen

Voorzitter

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen heeft de heer Maurice Limmen unaniem benoemd als nieuwe voorzitter van de Vereniging Hogescholen.


GGz Breburg

Voorzitter Raad van BestuurGemeente Utrecht

Directeur Marketing en CommunicatiePersgroep Nederland

Lid Raad van CommissarissenZadkine mbo opleidingen

Lid College van BestuurSurplus

Directeur Ondersteunende DienstenStichting PCOU en de Willibrord Stichting

Lid College van BestuurGemeente Zoetermeer

GemeentesecretarisMovisie

Voorzitter Raad van BestuurCanisius Wilhelmina Ziekenhuis

Lid Raad van ToezichtErasmus Universiteit Rotterdam

Decaan Erasmus School of PhilosophyDe Hoogstraat Revalidatie

BestuurderZorggroep Alliade

Twee Leden Raad van ToezichtOrpheus Theater & Congres

Directeur-bestuurderBernhoven

Lid Raad van CommissarissenGemeente Rotterdam

Directeur Publieke Gezondheid Haagse Hogeschool

Lid College van BestuurMedisch Centrum Leeuwarden

Lid Raad van BestuurZorggroep Drenthe

Directeur-bestuurderVeilig Thuis Rotterdam Rijnmond

BestuurderHogeschool voor de Kunsten Utrecht

Voorzitter College van BestuurGemeente Den Haag

Algemeen Directeur dienst Stedelijke OntwikkelingVUmc School of Medical Sciences

DirecteurROC West-Brabant

Lid Raad van BestuurROC West-Brabant

Lid raad van toezichtCPNB

DirecteurPassend Primair Onderwijs Rotterdam

Directeur-bestuurderSocial Impact Factory

Algemeen DirecteurGRWRE

Algemeen directeurNIAZ

Directeur-bestuurderRijksakademie van beeldende kunsten

Rijksakademie van beeldende kunsten, Algemeen directeurGemeente Almere

Directeur Sociale Stad en ParticipatieVan de Bunt

PartnerReclassering Nederland

Algemeen DirecteurMedisch Centrum Leeuwarden

Voorzitter Raad van BestuurStichting BOOR

Lid Algemeen BestuurPartners voor Jeugd

Voorzitter Raad van ToezichtPieter van Foreest

Lid Raad van ToezichtErasmus Rotterdam Universiteit

Rector magnificusNederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Lid Raad van ToezichtMenzis

Lid Raad van CommissarissenSevagram

Lid Raad van Toezicht


2017


Nij Smellinghe

Voorzitter Raad van BestuurMartini Ziekenhuis

Leden Raad van ToezichtPatrimonium woonservice

Leden Raad van CommissarissenTilburg University

Vicevoorzitter College van BestuurDimence Groep

Voorzitter Raad van ToezichtSociale Verzekeringsbank

Directeur Strategie en Externe BetrekkingenAlliade

Voorzitter Raad van ToezichtStichting Lezen & Schrijven

Directeur-bestuurderVanboeijen

Leden Raad van ToezichtKlachteninstituut Financiële Dienstverlening

Lid BestuurUniversiteit Twente

Decaan faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en InformaticaDe Haagse Hogeschool

Faculteitsdirecteur IT & DesignStichting Carmelcollege

Lid Raad van ToezichtInspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting

Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg & Hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische TechnologieVrije Universiteit Amsterdam

Voorzitter College van BestuurPartners voor Jeugd

Lid Raad van ToezichtGemeente Tilburg

Directeur Gelderse Onderwijsgroep Quadraam

Lid College van BestuurPieter van Foreest

Voorzitter Raad van ToezichtFrion

Voorzitter raad van toezichtGemeente Westland

GemeentesecretarisUniversiteit Utrecht

Voorzitter College van BestuurAutoriteit Financiële Markten

Chief Operating OfficerUniversiteit Utrecht

Decaan Faculteit Sociale WetenschappenDesign Academy Eindhoven

Creative DirectorNHL Stenden Hogeschool

Voorzitter College van BestuurZiekenhuis Gelderse Vallei

Leden Raad van ToezichtWaterschap Zuiderzeeland

Secretaris-DirecteurPieter van Foreest

Leden Raad van ToezichtOVO Zaanstad

Lid College van BestuurGemeente Tilburg

Directeur Duurzame StadAmsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Lid Raad van ToezichtNederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

DirecteurRijnstad

Directeur-bestuurderDunea

Voorzitter en Lid Raad van CommissarissenStichting PCOU/Willibrord Stichting

Voorzitter College van BestuurCommissie Governancecode
van Aedes en VTW

Voorzitter en LidStichting De Opbouw c.a.

Voorzitter en twee Leden Raad van ToezichtSportbedrijf Rotterdam

Raad van CommissarissenStichting BOOR

BestuurderTilburg University

Decaan School of Social and Behavioral SciencesConservatorium van Amsterdam

Adjunct-directeurOmring

BestuurderAdmiraal De Ruyter Ziekenhuis

Raad van CommissarissenAmphia Ziekenhuis

Manager Amphia AcademieTilburg University

Secretaris College van BestuurCanisius Wilhelmina Ziekenhuis

Lid Raad van ToezichtLudens

Voorzitter Raad van BestuurIHE Delft Institute for Water Education

RectorSOVAK

Voorzitter Raad van BestuurCareyn

Lid Raad van ToezichtUniversiteit van Amsterdam

Directeur Bedrijfsvoering Faculteit Economie en BedrijfskundeWindesheim

Lid College van BestuurMCF Business Enterprises

CEOSociale Verzekeringsbank

Directeur Dienstverlening Sociale VerzekeringenTanteLouise

BestuurderTravers

Lid Raad van ToezichtVitree

Leden Raad van ToezichtParticipatiebedrijf Zaanstad-Purmerend

Kwartiermaker/ beoogd directeurDe Geschillencommissie

DirecteurGGMD voor Doven en Slechthorenden

BestuurderStichting Carmelcollege

Voorzitter College van BestuurLaurentius Ziekenhuis

Lid Raad van ToezichtCanisius Wilhelmina Ziekenhuis

Lid Raad van ToezichtZorggroep Alliade

Leden Raad van ToezichtWaterschap Hollandse Delta

DijkgraafNederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Raad van toezichtNederlands Huisartsen Genootschap

Directeur bedrijfsvoeringPrinses Máxima Centrum

TransitiemanagerPrinses Máxima Centrum

Manager bedrijfsvoeringPro Senectute

Leden Raad van ToezichtDesign Academy Eindhoven

Lid Raad van ToezichtKNMG

Algemeen directeurLaurentius Ziekenhuis

Lid Raad van Toezicht


2016


Sevagram

Lid Raad van ToezichtKlachteninstituut Financiële Dienstverlening

Voorzitter bestuurVereniging van Nederlandse Gemeenten

ThemadirecteurDaelzicht

Lid Raad van ToezichtAmsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Voorzitter Raad van ToezichtPro Senectute

Lid Raad van BestuurRonald McDonald Kinderfonds

Directeur-bestuurderRegionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen/VisitVeluwe

DirecteurVanboeijen

Leden Raad van ToezichtDaelzicht

Leden Raad van ToezichtKlachteninstituut Financiële Dienstverlening

Voorzitter GeschillencommissieZiekenhuis Nij Smellinghe

Lid Raad van BestuurZiekenhuis Gelderse Vallei

Lid Raad van ToezichtROC West-Brabant

Leden Raad van ToezichtDivosa

BestuursvoorzitterLMC Voortgezet Onderwijs

Lid College van BestuurRoessingh

BestuurderGerrit Rietveld Academie

Leden Raad van ToezichtVereniging van Nederlandse Gemeenten

ThemadirecteurenDaelzicht

Voorzitter en lid Raad van ToezichtWoningstichting SWZ

Aankomend Voorzitter en Lid Raad van CommissarissenDivosa

VoorzitterStichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

Inkomend Voorzitter Raad van ToezichtStichting Jeugdformaat

Lid Raad van ToezichtSaxion

Voorzitter Raad van ToezichtAvans Hogeschool

Lid College van BestuurGerrit Rietveld Academie

Voorzitter Raad van ToezichtRegio Twente

Secretaris/ Algemeen DirecteurLandstede Groep

Lid College van BestuurZiekenhuis Gelderse Vallei

Lid Raad van ToezichtUniversiteit Twente

Rector MagnificusAcademie Verloskunde Amsterdam Groningen

Voorzitter bestuurGemeente Gouda

Gemeentesecretaris/ Algemeen DirecteurROC Nijmegen

Onderwijsdirecteuren sector Economie en sector Zorg, Welzijn & Sport

Sector EconomieUniversiteit Leiden

Vice-Rector Magnificus/ Lid College van BestuurProvincie Noord-Holland

Provinciesecretaris/ Algemeen DirecteurGemeente Delft

Directeur Ruimte en EconomieZorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw)

VoorzitterNWO

Leden Raad van BestuurSOVAK

Lid Raad van BestuurGemeente Utrecht

Gemeentesecretaris/ Algemeen DirecteurLMC Voortgezet Onderwijs

Voorzitter College van BestuurLandelijke Huisartsen Vereniging

DirecteurVereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

Voorzitter bestuurROC Nijmegen

Sectordirecteur TechniekTravers

Lid Raad van ToezichtVrije Universiteit Amsterdam

Lid Raad van ToezichtNWO

Domeindirecteur Sociale en GeesteswetenschappenUniversiteit Leiden

Lid Raad van ToezichtVereniging Nederlandse Gemeenten

Directeur & HR Projectleider a.i.DUWO

Algemeen DirecteurOVO Zaanstad

Lid College van BestuurGGD IJsselland

Directeur Publieke GezondheidNWO

Voorzitter Raad van BestuurWindesheim

Voorzitter College van BestuurROC West-Brabant

Lid Raad van BestuurMarente

Lid Raad van ToezichtSavant Zorg

Voorzitter Raad van ToezichtUniversiteit Leiden

Voorzitter Raad van ToezichtLaurentius Ziekenhuis

Lid Raad van BestuurErasmus Universiteit Rotterdam

Secretaris College van Bestuur/ Directeur Algemene BestuursdienstBrandweer Amsterdam-Amstelland

CommandantAvans Hogeschool

Directeur Academie GezondheidszorgVereniging Hogescholen

DirecteurUniversitair Medisch Centrum Groningen

Lid Raad van BestuurKinderombudsman

KinderombudsmanJeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

BestuurderGemeente 's-Hertogenbosch

Directeur StadsontwikkelingAmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond

DirecteurWilliam Schrikker Groep

Lid Raad van BestuurRabobank Apeldoorn e.o.

Voorzitter Raad van CommissarissenGemeente Den Haag

Directeur dienst PubliekszakenResidentie Orkest

Artistiek DirecteurMOgroep

DirecteurVan Neynsel

Lid Raad van ToezichtGemeente Utrecht

Directeur CommunicatieUniversiteit Utrecht

Directeur faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO)Hogeschool Leiden

Voorzitter Raad van ToezichtHogeschool van Arnhem en Nijmegen

Instituutsdirecteur Paramedische StudiesMozaïek Wonen

Directeur-BestuurderWaterschap Vechtstromen

Secretaris-Directeur


2015


Tilburg University

Lid StichtingsbestuurWoningcorporatie Lefier

Directeur Maatschappelijk PresterenOpen Universiteit

Voorzitter en Twee Leden Raad van ToezichtStichting Omroep Muziek

DirecteurInstituut Verbeeten

BestuurderWoonconcept

Directeur-bestuurderDe Baak

Directeur a.i.Tilburg University

Lid StichtingsbestuurMagentazorg

Voorzitter Raad van BestuurUniversiteit Leiden

Vice-decanen Faculteit der GeesteswetenschappenVan Neynsel

Voorzitter Raad van ToezichtPatrimonium woonservice

Directeur-bestuurderKoninklijke Nederlandse Munt

Directeur OperationsHogeschool Leiden

Voorzitter college van bestuurRijksuniversiteit Groningen

Hoofd Internationale Strategie & RelatiesNetbeheerder Cogas

Algemeen directeurNationale ombudsman

Subsituut ombudsmanAvans Hogeschool

Directeur PaboProvincie Noord-Holland

Directeur BeleidRoessingh Research and Development

Directeur-BestuurderROC Friese Poort

Voorzitter College van BestuurErasmus Universiteit Rotterdam

Voorzitter College van Bestuur Fusieorganisatie Plantein en Zorggroep Tellens (nieuwe naam Patyna)

Voorzitter Raad van BestuurVrije Universiteit Amsterdam

Lid College van BestuurInterprovinciaal Overleg

Algemeen DirecteurDriezorg

BestuurderHanzehogeschool Groningen

Directeur Stafbureau Onderwijs & OnderzoekROC Friese Poort

Lid College van BestuurZiekenhuis Nij Smellinghe

Voorzitter Raad van ToezichtProvincie Overijssel

Directeur StrategieBouwvereniging Onze Woning

Directeur-bestuurderWilhelmina Ziekenhuis Assen

Twee leden Raad van ToezichtInstituut Verbeeten

Bestuurder a.i.Woonconcept

Directeur-bestuurder a.i.Autoriteit Financiële Markten

Vier Leden Raad van ToezichtAveleijn

Lid Raad van ToezichtROC West-Brabant

Lid Raad van BestuurMedisch Specialistisch Bedrijf Amphia

DirecteurKoninklijke Bibliotheek

Algemeen directeurDunea

Algemeen DirecteurVrije Universiteit Amsterdam

Rector MagnificusWoonInvest

Directeur-bestuurderHogeschool van Amsterdam

Directeur Bedrijfsvoering, domein TechniekGGD Rotterdam-Rijnmond

Directeur Publieke GezondheidZorggroep Alliade

Vier leden raad van toezichtGemeente 's-Hertogenbosch

Lid directieteam Algemene ZakenOntwikkelingsmaatschappij Oost NV

Voorzitter Raad van CommissarissenSportservice Nederland

DirecteurStimulansz

Directeur-bestuurderUniversiteit Utrecht

Directeur faculteit DiergeneeskundeGemeente Rotterdam

Directeur Stedelijke InrichtingVrije Universiteit

Decaan Faculteit der RechtsgeleerdheidAmsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Directeur Academie van BouwkunstPrinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Mevrouw Diana Monissen en de heer Hans Clevers versterken Prinses Máxima CentrumSURF

Algemeen DirecteurGemeente Utrecht

Concernmanager Financiën & ControlColoriet

BestuurderTilburg University

Rector Magnificus ArtEZ hogeschool voor de kunsten

Leden Raad van ToezichtWindesheim

Directeur domein Business, Media en RechtDUWO

Financieel DirecteurDe Friesland Zorgverzekeraar

Twee senior accountmanagersMuseum Arnhem

DirecteurROC Nijmegen

Lid College van BestuurROC Leiden

Waarnemend lid college van bestuurNV REWIN West-Brabant

DirecteurPlatform31

Manager BedrijfsvoeringEno Zorgverzekeraar

Twee leden Raad van CommissarissenGemeente Rotterdam

Hoofd OnderwijsAxionContinu

BestuurderLaurentius Ziekenhuis

Voorzitter Raad van BestuurRabobank Land van Cuijk en Maasduinen

Lid Raad van CommissarissenTolbrug Revalidatie

Directeur Bedrijfsvoering


2014


Avans Hogeschool

Directeur Academie voor Veiligheid en BestuurMCA Gemini Groep

Lid Raad van BestuurGemeente Enschede

Directeur Maatschappelijke OndersteuningGemeente ’s-Hertogenbosch

GriffierOmring

Lid Raad van ToezichtSamenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Manager bedrijfsvoeringVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost

DirecteurUniversiteit Utrecht

Decaan Faculteit DiergeneeskundeHAN

Directeur Faculteit Gezondheid, Gedrag en MaatschappijAdelante

Voorzitter en twee leden Raad van ToezichtROC Midden Nederland

Voorzitter en leden Raad van ToezichtCCV / Van de Velden Holding

Lid Raad van CommissarissenGemeente Amsterdam

Directeur Dienst Middelen en ControlEsprit Scholen

Lid College van BestuurZorgorganisatie Carinova

BestuursvoorzitterSamenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Algemeen Directeur en Directeur BeleidAlbeda College

Voorzitter en Lid Raad van ToezichtArduin

Leden Raad van ToezichtTolbrug Revalidatie

Medisch DirecteurAdmiraal De Ruyter Ziekenhuis

Lid Raad van BestuurHogeschool van Amsterdam

Directeur Onderwijs en OnderzoekLandstede Groep

Voorzitter College van BestuurHet ABC Onderwijsadviseurs

Directeur-bestuurderHanzehogeschool Groningen

Dean Instituut BedrijfskundeNationaal Archief

Algemene rijksarchivaris / algemeen directeurLandelijke Huisartsen Vereniging

VoorzitterGGD GHOR Nederland

VoorzitterMCA Gemini Groep

Lid Raad van BestuurROC Midden Nederland

Voorzitter College van BestuurWaterschap Amstel, Gooi en Vecht

DijkgraafOmring

Lid Raad van BestuurNationale Politie

Commissie van Toezicht BeheerShared Service Centrum Bedrijfsvoering Zwolle, Kampen en Overijssel

DirecteurWoningbedrijf Velsen

Directeur/bestuurderCareyn

Twee leden Raad van ToezichtUniversiteit Utrecht

Decaan Faculteit REBOAvans Hogeschool

Academiedirecteur DeeltijdonderwijsVoedingscentrum

DirecteurLefier

Drie Leden DirectieteamHanzehogeschool Groningen

Directeur Facilitair BedrijfUniversiteit Utrecht

Vice-voorzitter College van BestuurGemeente Veenendaal

Directeur BedrijfsvoeringStichting NOB

Directeur-bestuurderHogeschool van Arnhem en Nijmegen

Instituutsdirecteur IB&CWageningen University

BestuursvoorzitterGGD Regio Utrecht

Directeur Publieke GezondheidHAN

Instituutsdirecteur Werken en LerenVrije Universiteit

Decaan Sociale WetenschappenAdelante Zorggroep

Lid Raad van BestuurFNV

Algemeen directeur


2013


Universiteit Utrecht

Decaan Faculteit GeesteswetenschappenUniversiteit Utrecht

Bestuurssecretaris Faculteit GeowetenschappenGroningen Airport Eelde

Lid Raad van CommissarissenVereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid

DirecteurSevagram

Voorzitter Raad van ToezichtAcademisch Medisch Centrum

Lid Raad van BestuurStichting BOOR

Lid College van BestuurHogeschool Utrecht

Instituutsdirecteur ICTGerechtshof 's-Hertogenbosch

Niet-rechterlijk BestuurderROC Midden Nederland

Directeur GezondheidszorgcollegeROC Midden Nederland

Directeur Stafdienst Onderwijs en InnovatieTivoliVredenburg

DirecteurROC West-Brabant

Directeur BedrijfsvoeringProvincie Noord-Brabant

Provinciesecretaris/Algemeen directeurHogeschool Windesheim

Lid - Beoogd voorzitter Raad van ToezichtFontys Hogescholen

Lid College van BestuurVO-Raad

VoorzitterJTV Mondzorg voor Kids

BestuurderRechtbank Gelderland

Bestuurder niet-rechterlijke portefeuilleVrije Universiteit

Kwartiermaker UniversiteitsbibliotheekRabobank West Betuwe

Twee leden Raad van CommissarissenAlbeda College

Lid Raad van ToezichtVrije Universiteit

Decaan Economische FaculteitGemeente Amsterdam

OmbudsmanVan Neynselgroep

Lid Raad van ToezichtVU Medisch Centrum

Voorzitter Raad van BestuurHogeschool van Arnhem en Nijmegen

Lid Raad van ToezichtROC Leeuwenborgh

Voorzitter College van BestuurStichting Carmelcollege

Lid Raad van ToezichtRechtbank Noord Nederland

Bestuurder met niet-rechterlijke portefeuilleStichting Studentenhuisvesting

Lid Raad van Commissarissen ROC West Brabant

Directeur Service CenterFontys

BestuursvoorzitterVNG

Directeur CommunicatieRechtbank Overijssel

Bestuurder niet-rechterlijke portefeuilleErasmus Universiteit Rotterdam

Directeur UniversiteitsbibliotheekAxionContinu

Voorzitter Raad van ToezichtIzore

BestuurderWoonbedrijf Ieder1

Tweede DirecteurTopaz

Locatiedirecteur en Manager KenniscentrumZorggroep Leveste Middenveld

Voorzitter Raad van BestuurProvincie Zuid-Holland

GriffierVereniging Nederlandse Gemeenten

Voorzitter DirectieraadWereldkidz

Voorzitter College van BestuurAvans Hogeschool

Lid College van BestuurTechnische Universiteit Delft

Lid College van BestuurStichting BOOR

Voorzitter College van BestuurWilliam Schrikker Groep

BestuurderStichting BOOR

Leden Algemeen BestuurUniversiteit Utrecht

Voorzitter College van BestuurAlliander

Directeur ReguleringWaterschap Brabantse Delta

DijkgraafWoonconcept

Twee leden Raad van CommissarissenHanzehogeschool

Dean Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele TechniekOIM Orthopedie

Operationeel Directeur


2012


PO Raad

VoorzitterStichting Sint Bavo

BestuurderGemeente Eindhoven

Sectorhoofd Informatisering en BeheerHet ABC

Directeur-bestuurderHanzehogeschool Groningen

Dean Life Sciences and TechnologyHogeschool Utrecht

Instituutsdirecteur Gebouwde OmgevingUNETO-VNI

DirecteurAugustinianum

RectorHogeschool van Amsterdam

Opleidingsmanager Communication and Multimedia DesignRegie College Waddengebied

Onafhankelijke VoorzitterStichting De Basis

Algemeen directeur/BestuurderPlatform31

Algemeen DirecteurOCK Het Spalier

Voorzitter Raad van BestuurHelicon Opleidingen

Voorzitter College van BestuurA+O Metalektro

DirecteurNoordelijk Laboratorium Groep

BestuurderLife Sciences Park Oss

Non-executive member of the boardCentrum voor Consultatie en Expertise

Regiodirecteur ZuidBrabantse Ontwikkelingsmaatschappij

Hoofd Ontwikkeling en InnovatieRabobank West Betuwe

Leden Raad van CommissarissenVeiligheidsregio Utrecht

Algemeen DirecteurWaddenfonds

DirecteurGemeente Roosendaal

GemeentesecretarisCatharina Ziekenhuis Eindhoven

Lid Raad van ToezichtGemeente Rotterdam

GemeentesecretarisStichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Voorzitter Centrale Directie LVO MaastrichtNuffic

Algemeen DirecteurUniversiteit Utrecht

Hoofd Programmamanagement / Adjunct-directeur Vastgoed en CampusROC Midden Nederland

Collegedirecteur Veiligheid en DefensieHanzehogeschool Groningen

Directeur Marketing en CommunicatieWaddenfonds

Leden Onafhankelijke KwaliteitscommissieBrabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging

DirecteurProvincie Zeeland

Provinciesecretaris en DirecteurTilburg University

Voorzitter College van BestuurRaad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

RaadsledenROC Amsterdam-Flevoland

Voorzitter/Directeur Onderwijs MBO College CentrumStichting Trudo

Leden Raad van CommissarissenWoningstichting De Veste

Raad van CommissarissenNieuw Unicum

Manager BedrijfsvoeringVilente

Directeur BedrijfsvoeringHogeschool van Arnhem Nijmegen

Voorzitter Directie Instituut Pabo HANMBO Raad

DirecteurOns Middelbaar Onderwijs

Rector Zwijsen CollegeLivio

Leden Raad van ToezichtTopaz

Twee managersCatharina Ziekenhuis

Projectdirecteur NieuwbouwUNETO-VNI

VoorzitterWaarborgfonds Sociale Woningbouw

Tweede bestuurderBOVAG

Directeur VerenigingszakenHogeschool Utrecht

Directielid / Instituutsdirecteur Faculteit Communicatie en JournalistiekWillemsoord B.V.

DirecteurCello

Voorzitter Raad van BestuurAmsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Directeur Nederlandse Film en Televisie ARabobank Rijk van Nijmegen

Lid Raad van CommissarissenAlbeda College

Lid College van BestuurNederlandSchoon

DirecteurHogeschool Utrecht

Directeur Stafdienst StudentzakenStichting Bevolkingsonderzoek Midden-West

BestuurderNetherlands School of Public and Occupational Health

Manager BedrijfsvoeringBrainport Development

DirectievoorzitterHogeschool van Rotterdam

Voorzitter College van BestuurSwinhove Groep

BestuurderGemeente Amsterdam

GemeentesecretarisGroningen Airport Eelde

DirecteurGemeente Steenwijkerland

Algemeen Directeur/GemeentesecretarisIJsselgroep

BestuurderNederlands Jeugdinstituut

Operationeel DirecteurRadboud Universiteit Nijmegen

Voorzitter College van BestuurGemeente Amstelveen

Manager BeleidAmphia Ziekenhuis

Manager Finance and ControlReinaerde

BestuurderElisabeth Otter Knoll Stichting

BestuurderKNGF

Manager CommunicatieTechnische Universiteit Eindhoven

Secretaris van de UniversiteitWetlands International

Chief Operating OfficerHogeschool Windesheim

Directeur SupportROC van Amsterdam-Flevoland

Directeur Onderwijs Airport CollegeKNGF

Manager VerenigingszakenROC van Amsterdam-Flevoland

Directeur Bedrijfsvoering MBO College ZuidROC Midden Nederland

Directeur P&OVilente

Directeur ZorgGemeente 's-Hertogenbosch

Directeur Cultuur, Welzijn en Sociale ZakenROC Midden Nederland

Rector VAVO LyceumFederatie Opvang

DirecteurMKB Nederland

VoorzitterVan der Hoevenstichting

Lid Raad van BestuurWilliam Schrikkergroep

BestuurderVeiligheidsregio Limburg-Noord

Directeur GGDVeiligheidsregio Brabant Noord

Regionaal commandant brandweerAdelante

Voorzitter Raad van BestuurMuziekschool Amsterdam

DirecteurROC Midden Nederland

Benoeming geheel nieuw directieteamSiza

Directeur Service BedrijfAcademisch Ziekenhuis Maastricht

Directeur PersoneelszakenCentrum Maliebaan

BestuurderLangeland Ziekenhuis

BestuurderOmmelander Ziekenhuisgroep

Voorzitter Raad van BestuurGelre Ziekenhuizen

Voorzitter Raad van BestuurStenden hogeschool

Voorzitter College van BestuurOpen Universiteit

Rector MagnificusGemeente Eindhoven

Gemeentesecretaris/Algemeen DirecteurGemeente Utrecht

Gemeentesecretaris/Algemeen DirecteurNationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid

DirecteurHBO-raad

VoorzitterBrandweer Amsterdam-Amstelland

Regionaal CommandantUniversity College Roosevelt Academy

Dean


DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer