Referenties

Maatschappelijke ondernemingen

Search opdrachten | bouwen en wonen
Hieronder vindt u een selectie van onze opdrachten die wij in de afgelopen periode hebben mogen uitvoeren in het veld van bouwen en wonen. Op verzoek kunnen wij u een uitgebreidere referentielijst doen toekomen.

Patrimonium woonservice
Leden Raad van Commissarissen

Woningstichting SWZ
Aankomend Voorzitter en Lid Raad van Commissarissen

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
Inkomend Voorzitter Raad van Toezicht

Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties
Voorzitter bestuur

DUWO
Algemeen Directeur

Mozaïek Wonen
Directeur-Bestuurder

Woonconcept
Directeur-Bestuurder

Patrimonium Woonservice
Directeur-Bestuurder

Woonconcept
Directeur-Bestuurder

WoonInvest
Directeur-Bestuurder

DUWO
Financieel Directeur

Platform31
Algemeen Directeur

Woningbedrijf Velsen
Directeur-Bestuurder

Woningcorporatie Lefier
Directieteam (drie leden)

Woonbedrijf Ieder1
Lid Directie

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Bestuurder

Aedes
Algemeen-directeur
Manager Belangenbehartiging

‘Uw bijzaak is voor ons hoofdzaak.’