‘Als gelijkwaardig gesprekspartner samenwerken.’

Carien Verhoeff

CONSULTANT

‘Als gelijkwaardig gesprekspartner samenwerken.’
Besturen doet ertoe. Bestuurders en toezichthouders hebben een niet te onderschatten invloed op de dynamiek, de cultuur en de prestaties van organisaties. Als enthousiast, gelijkwaardig en inhoudelijk betrokken gesprekspartner gaan we op zoek naar de beste bestuurders en toezichthouders in onderwijs en openbaar bestuur.
 
Na mijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam, combineerde ik in mijn loopbaan wetenschap en consultancy. Als adviseur bij Holland Consulting Group, als partner bij BMC en als associate lector aan De Haagse Hogeschool. Ik ben tevens verbonden aan TIAS School for Business & Society.
 
Ik word enthousiast als ik met en voor opdrachtgevers mag bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken als diversiteit, inclusie, democratie en excellente prestaties. Als we ons geïnspireerd weten door deze opgaven, dan leidt dit in het domein van bestuur en toezicht tot beweging. Het nodigt uit tot leiderschap, het laten zien en ervaren waar we echt voor gaan en staan. Vanuit mijn rol als partner in executive search bij Vanderkruijs draag ik hier graag aan bij.

Bekijk hier mijn LinkedIn profiel.