Delta Climate Center

Wetenschappelijk Directeur

“Wil jij samen met de zakelijk directeur van een nieuw innovatief kenniscentrum verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van onderzoeks- en onderwijsprojecten die maatschappelijke en economische impact genereren? Woon je ook nog in Zeeland of heb je er altijd al willen wonen? Dan komen we graag met je in gesprek voor de rol van wetenschappelijk directeur.”
Over het Delta Climate Center
Op 1 juli 2023 wordt het Delta Climate Center (DCC) opgericht als een nieuw en innovatief kenniscentrum op het gebied van klimaatadaptatie. Het DCC heeft als missie het ontwikkelen en verbinden van kennis over de Zeeuwse delta om antwoord te geven op de maatschappelijke opgaven rond de transities naar een duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta met de nadruk op water, energie en voedsel. Dat krijgt vorm door brede privaat-publieke samenwerking op het gebied van onderzoek, onderwijs en business development. Het DCC wil helpen innovatieve en impactvolle oplossingen te realiseren voor een toekomstbestendige delta. Het instituut wordt opgericht door zes kennisinstellingen, te weten Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit, HZ/University of Applied Sciences, Scalda, University College Roosevelt en het NIOZ.
 
Het DCC wordt in de komende 10 jaar gefinancierd door het Ministerie van OCW en de provincie Zeeland en heeft een budget van 88 miljoen euro (exclusief cofinanciering en in-kind bijdragen). Dit budget wordt gebruikt om activiteiten op het gebied van onderzoek, onderwijs en het genereren van maatschappelijke en economisch impact te subsidiëren, in de context van de missie en de doelen van de stichting. Het DCC is daarbij vooral aanjager en verbinder van activiteiten. 
 
Het kennisprogramma richt zich op regionale transities in de richting van een duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta. Daarbij staan drie thema’s centraal: 1) water en kust, 2) voedsel, energie en biogrondstoffen, en 3) een circulaire omgang met water, energie en biogrondstoffen. De benadering is transdisciplinair – vanuit een alfa, bèta en gamma optiek.
 
Een aanvullende onderwijsagenda met de naam Duurzame Delta Transities voorziet Zeeland van een brede waaier aan onderwijsvormen in een doorlopende leerlijn van mbo-hbo-wo en zal de arbeidsmarkt rond de klimaattransities versterken, en trekt en behoudt jonge mensen naar en voor Zeeland. Ook stimuleert het DCC business development en startups op de gebieden van water, voedsel en energie. Co-creatie met bedrijven, organisaties en overheden hoort tot de vaste werkwijze van het DCC.
 
Het DCC versterkt Vlissingen, Zeeland én de wereld. Vestigingsplaats is de Kenniswerf Vlissingen, van waaruit het centrum wordt geleid, waar het bureau is gevestigd en waar collega’s kennisgroepen vormen en samenwerken. Daarnaast geldt de gehele Zeeuwse delta als living lab en werkterrein van het centrum.
 
De directie wordt gevormd door een wetenschappelijk directeur en een zakelijk directeur. De directie legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur, die bestaat uit vertegenwoordigers van elk van de 6 oprichters onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Het DCC kent daarnaast een adviesraad met leden uit bedrijven, maatschappij en kennisinstellingen. Financiering is gegarandeerd voor 10 jaar. Inclusiviteit en diversiteit vormen kernwaarden van het DCC. Voor meer informatie zie: Green light for Delta Climate Center in Vlissingen - News - Utrecht University (uu.nl)
 
De functie
Als wetenschappelijk directeur vorm je samen met de zakelijk directeur de directie van het instituut. Je bent het boegbeeld van het DCC en verantwoordelijk voor de inhoud van onderzoeks- en onderwijsprojecten en activiteiten die verband houden met het genereren van economische en maatschappelijke impact. De komende jaren bouw je het DCC verder uit, gaat partnerschappen aan en geeft het DCC een structurele plaats in het regionale én (inter)nationale kennislandschap. Je rapporteert samen met de zakelijk directeur aan de Raad van Bestuur waarin de zes kennisinstellingen vertegenwoordigd zijn. Verbindende kwaliteiten zijn essentieel voor het effectief kunnen vervullen van deze functie.
 
Wat ga je doen?
 • Als wetenschappelijk directeur vertaal je de inhoudelijke uitgangspunten en kaders met betrekking tot onderzoek, onderwijs en impact naar een uitvoeringsstrategie en jaarplannen.
 • Je organiseert, regisseert en onderhoudt een uitgebreid en functioneel netwerk binnen en buiten Zeeland.
 • Je verbindt een grote diversiteit aan stakeholders aan het DCC vanuit de verschillende vormen en niveaus van onderwijs en onderzoek en vertegenwoordigt het instituut in binnen- en buitenland.
 • Je verbindt partners vanuit kennisinstellingen, bedrijven en organisaties aan het DCC.
 • Je draagt zorg voor extra financiering van de kennisagenda van het DCC.
 • Je hebt ervaring om werkprocessen, mensen, organisaties en samenwerkingen effectief te laten functioneren.
 • Je zorgt voor een goede en tijdige communicatie en informatievoorziening richting de Raad van Bestuur.
 • Je leidt samen met de zakelijk directeur het DCC-bureau (waarbij medewerkers in dienst zijn bij de participerende organisaties).
 • Je zorgt voor een goede afstemming van belangen en goede samenwerking tussen de bij het onderwijs, onderzoek en business development betrokken partijen.
 • Je ontwikkelt een strategie voor verdere bestendiging van het DCC op de lange termijn.
 • Je ontwikkelt een communicatiestrategie ten behoeve van een nationale en internationale profilering van het DCC.
 
Wat neem je mee?

 • Je bent gepromoveerd op een thema dat nauw raakt aan het profiel van het DCC, maar weet het belang van het totaal te vertegenwoordigen.
 • Je hebt een hoogwaardig track record als Universitair Hoofddocent (UHD) of hoogleraar.
 • Je bent bekend met en betrokken bij de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering, deltamanagement en de water-energie-voedsel nexus.
 • Je hebt een hart voor zowel onderwijs als onderzoek en vindt het uitdagend om op beide terreinen vernieuwingen te initiëren en te realiseren.
 • Je hebt oog voor en een visie op het belang van praktijkgericht en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek voor de structuurversterking van Zeeland.
 • Je hebt belangrijke en relevante ervaring met het vormgeven en managen van grote onderzoeks- en onderwijsprogramma’s in een bestuurlijk complexe omgeving.
 • Je hebt belangrijke ervaring als leidinggevende.
 • Je hebt aantoonbare belangstelling voor en affiniteit met het praktijkgerichte mbo en hbo-onderwijs en onderzoek.
 • Je kent het belang van stakeholdermanagement, je weet dit uitstekend toe te passen en je bent in staat om op te treden als verbinder van verschillende belangen en invalshoeken.
 • Je hebt ervaring met het genereren van economische en maatschappelijke impact van onderzoek en weet succesvolle strategieën in dat verband toe te passen.
 • Je bent ondernemend, resultaatgericht, proactief en doortastend en hebt het vermogen om nieuwe ideeën tot concrete projecten te ontwikkelen.
 • Je bent bekend met en betrokken bij de ontwikkelingen in de provincie Zeeland en bent in staat in het netwerk van relevante partijen de weg te vinden.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Je bent woonachtig in Zeeland of bereid te verhuizen.
 
Ons aanbod
Je werkt voor het DCC en voor de zes oprichters van het centrum. Je wordt aangesteld bij de Universiteit Utrecht of Wageningen Universiteit & Research en van daaruit gedetacheerd bij het DCC-bureau in Vlissingen. Wij bieden een fulltime dienstverband, waarbij je de eerste jaren voor 0,8 fte de rol vervult van wetenschappelijk directeur van het DCC. Naar verwachting kan die rol daarna worden verminderd, waardoor er ook volop ruimte is om je verder te ontwikkelen als UHD of hoogleraar. Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 6.794,- en maximaal € 8.881,- (schaal 16 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband (38 uur). Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.
Voor kandidaten die niet afkomstig zijn van de Universiteit Utrecht of Wageningen Universiteit & Research, bieden wij in eerste instantie een jaarcontract. Wij hebben de intentie om bij goed functioneren de arbeidsovereenkomst om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd. 
 
Wil je meer informatie? 
DCC laat zich ondersteunen door searchbureau Vanderkruijs in deze procedure. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken dooreen motivatiebrief (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Michèle Polspoel, partner in executive search, via 020-7267272 of vdk@vanderkruijs.com.
 
De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 30 mei 2023 in Vlissingen. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer