Completer en evenwichtiger

In onze methodiek van werven en selecteren vormt diversiteit een centraal uitgangspunt. Wij waren in 2011 het eerste executive search bureau dat het charter “Talent naar de Top” ondertekende. In de afgelopen 12 maanden was 55% van onze benoemingen vrouw en in de voorbije jaren hebben wij ons ontwikkeld tot een expert op het gebied van gender- en culturele diversiteit op bestuurlijk niveau. Mede door het partnerschap van Ila Kasem heeft ons bureau daarin haar reputatie verstevigd en een aansprekend track record opgebouwd op dat gebied. Bovendien is Ila Kasem regelmatig hoofdspreker op bijeenkomsten georganiseerd door o.a. de SER, Talent naar de Top, NVTZ/VTOI, VNO/NCW en MKB Nederland ten einde best practices rondom diversiteit onder de aandacht te brengen. Zie bijvoorbeeld SER.nl.
 


Ondanks het feit dat het taal- en opleidingsniveau van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is gestegen de afgelopen jaren, zijn relatief te weinig personen met deze achtergrond in de hogere echelons binnen organisaties vertegenwoordigd. 

Tegelijkertijd wijzen verschillende onderzoeken uit dat diversiteit in de top meerwaarde kan hebben op gebied van financiën, bestuurskwaliteit, fraudebestrijding en op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij gaan graag met u in gesprek om onze denkbeelden te delen over de wijze waarop diversiteit en inclusiviteit daadwerkelijk meerwaarde brengen. Neemt u hiervoor contact op met Eric Robles, Mercedes de Miranda of Somya Bouzaggou via 020-7267270.

Lees hier het interview met Vanderkruijs en Boer & Croon door Talent naar de top.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer