Completer en evenwichtiger

In onze methodiek van werven en selecteren vormt diversiteit een centraal uitgangspunt. Wij waren in 2011 het eerste executive search bureau dat het charter “Talent naar de Top” ondertekende. In de afgelopen 12 maanden was 55% van onze benoemingen vrouw en in de voorbije jaren hebben wij ons ontwikkeld tot een expert op het gebied van gender- en culturele diversiteit op bestuurlijk niveau. Ons bureau heeft daarin een stevige reputatie en een aansprekend track record opgebouwd.
 
Ondanks het feit dat het taal- en opleidingsniveau van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is gestegen de afgelopen jaren, zijn relatief te weinig personen met deze achtergrond in de hogere echelons binnen organisaties vertegenwoordigd. 

Tegelijkertijd wijzen verschillende onderzoeken uit dat diversiteit in de top meerwaarde kan hebben op gebied van financiën, bestuurskwaliteit, fraudebestrijding en op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij gaan graag met u in gesprek om onze denkbeelden te delen over de wijze waarop diversiteit en inclusiviteit daadwerkelijk meerwaarde brengen.