‘Eerste evaluatie Wet Bestuur & Toezicht.’

Carrière

In de media

Evaluatie Wet Bestuur en Toezicht
oktober 2017
De evaluatiecommissie Wet Bestuur en Toezicht interviewde verschillende spelers uit executive search domein, waaronder Pieter Cortenbach van Vanderkruijs. De evaluatie laat zien dat er geen serieuze rekruteringsproblemen geconstateerd zijn als gevolg van de wet. Echter bij het voorzitterschap van grote entiteiten zijn er wat spanningen. De evaluatiecommissie stelt voor om voorzitterschappen voor anderhalf punt te laten tellen, in plaats van de dubbele punten nu. Zo wordt het voor individuen mogelijk om drie voorzitterschappen te hebben. Het is dan aan de toezichthoudende organen zelf om te bepalen of deze puntentelling van toepassing is voor hen. De evaluatiecommissie ziet verder geen zwaarwegende redenen om grote wijzigingen voor te stellen.
Download origineel artikel