Partner in executive search

Executive search betekent het identificeren, valideren en benaderen van potentieel interessante kandidaten voor een specifieke functie in een organisatie, instelling of bedrijf aan de hand van een profielschets. Wij gebruiken hiervoor de methodiek van netwerk- en bestandssearch. De profielschets bevat informatie over de organisatie, functie, specifieke opdrachten, de meest relevante competenties, persoonskenmerken en drijfveren voor deze functie. Daarnaast ontwerpen wij een feedback formulier met de vijf tot zeven belangrijkste criteria. Dit formulier dient als basis van het criterium gerichte interview dat wij met de potentiële kandidaten zullen houden.

Wij achten het in principe niet nodig om te adverteren, getuige ook onze afgeronde opdrachten die veelal zonder advertentie uitgevoerd zijn. Er kunnen natuurlijk specifieke redenen bestaan om wel te adverteren. Als daarvan sprake is kunnen wij een advertentie uitstekend in onze procedure integreren en adviseren wij graag over de mediakeuze.