‘Searchen is ook
buiten gebaande paden durven treden.’

Bureau

Executive search

Partner in executive search
Wij hechten eraan daadwerkelijk ‘partner in executive search’ te zijn. Dit betekent dat wij u adviseren rondom de procesinrichting, het proces begeleiden, u als opdrachtgever waar nodig kritisch zullen bevragen op gemaakte keuzes en vooronderstellingen en nadrukkelijk sparringpartner willen zijn in het gehele proces. Gelet op onze expertise en ervaring leidt een samenwerking in deze vorm naar onze stellige overtuiging tot het beste eindresultaat.

Wij investeren in de samenwerkingsrelatie en willen uw organisatie goed leren kennen voordat wij beginnen aan de werving. Voor het opstellen van het profiel voeren wij met diverse betrokkenen in uw organisatie gesprekken en gebruiken wij de al beschikbare informatie. Onze gesprekspartners zullen wij – samen met u – bepalen. Het profiel bevat informatie over uw organisatie, functie, specifieke opdrachten, vereiste kennis, ervaring en competenties. Na uw goedkeuring gebruiken wij dit voor de search naar geschikte kandidaten.

Wij zetten de volgende methoden voor u in:
  • Executive search. Vanuit onze kennis en ervaring en via ons relatienetwerk brengen wij de markt in kaart en identificeren wij potentiële kandidaten. Dit doen wij uiteraard zeer vertrouwelijk en in sterke interactie met u.
  • Bestandssearch. Benadering van kandidaten uit ons eigen bestand. Door een voortdurende investering in het netwerk en alertheid op ontwikkelingen in de markt, beschikken wij over een grote, actuele database van kandidaten die wij (zoveel mogelijk) persoonlijk kennen. Wij kennen hun sterke en zwakke punten, hun ambitie en de managementstijl. Omdat Vanderkruijs ook in de perceptie van kandidaten een belangrijke en exclusieve positie inneemt op het gebied van executive search willen kandidaten graag bij ons bekend zijn. Wij investeren doorlopend in het leren kennen en het blijven volgen van interessante kandidaten.
  • Advertentiewerving. In veel situaties achten wij het niet nodig om te adverteren, getuige ook de uitgevoerde referentieopdrachten die veelal zonder advertentie uitgevoerd zijn. Er kunnen natuurlijk specifieke redenen bestaan om dit wel te doen. Als daarvan sprake is kunnen wij een advertentie uitstekend in onze procedure integreren en adviseren wij u indien gewenst graag over de mediakeuze.
 
Referentieonderzoek
Een zorgvuldige procedure is uitgangspunt bij iedere opdracht. Van Vanderkruijs mag u kennis van de markt en van de kandidaten verwachten die verder gaat dan gemiddeld. Vanderkruijs moet zich bij het beoordelen van een kandidaat baseren op openbare bronnen en de gegevens die door de kandidaat ter beschikking worden gesteld. Vanderkruijs verplicht zich deze bronnen te controleren voor zover dit tot de mogelijkheden behoort. Alle kandidaten die aan opdrachtgevers worden gepresenteerd bij de bespreking van de searchresultaten, is gevraagd een verklaring omtrent integriteit in te vullen en te ondertekenen. Hiermee voldoet Vanderkruijs in optimale vorm aan de informatie- en onderzoeksplicht in het kader van de aanvaarding van een search- en selectieopdracht.
 
Voor aanstelling van de beoogde kandidaat voert Vanderkruijs een referentieonderzoek uit. Dit doen wij in overleg met de opdrachtgever en de kandidaat. Wij richten ons hierbij op de laatste twee functies waar de kandidaat werkzaam is (geweest). Centrale thema’s zijn hierbij: functioneren, behaalde resultaten, managementstijl en werkrelaties, aangevuld met mogelijke aandachtspunten die door u benoemd zijn. De referenties ontvangt de opdrachtgever schriftelijk.
 
Indien gewenst kan tevens een pre-employment screening uitgevoerd worden door een (externe) gespecialiseerde partij.
 
Klik hier voor referentieopdrachten.