Bestuurderskarakteristieken

maandag 29 juni 2015
Wat karakteriseert bestuurders en toezichthouders van maatschappelijke ondernemingen?
Karakteristieken bestuurders maatschappelijke ondernemingen door de jaren heen

In juni 2015 organiseerde Vanderkruijs, partner in executive search een expertmeeting voor toezichthouders van maatschappelijke ondernemingen. Tijdens deze bijeenkomst hebben prof. dr. Theo Camps, bestuursvoorzitter bij Berenschot en hoogleraar in de Vanderkruijs leerstoel, en drs. Morris Oosterling de resultaten van een onderzoek binnen de leerstoel gepresenteerd. Aan de hand van enkele typerende voorbeelden van wervingsteksten uit verschillende tijdvakken kwam de discussie op gang. In het verslag zijn de kernelementen uit dit discours opgetekend.