Diversiteit en inclusie, de kracht van besturen

dinsdag 03 oktober 2023
Op 3 oktober is het Diversity Day, een nationale feestdag om gesprekken te voeren over diversiteit en inclusie op de werkvloer. Wat werkt goed? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt?
Vanderkruijs onderzoekt dat op scholen: wat vraagt diversiteit en inclusie van bestuur, management en van studenten? Op het Koning Willem 1 College maakt de studentenraad zich hier hard voor. Hierover gaat Carien Verhoeff in gesprek met Dominique Majoor, Lid College van Bestuur van het Koning Willem 1 College, en Rik van der Schans , derdejaars student verpleegkunde en vicevoorzitter van de studentenraad.

‘Als studenten zich welkom weten en zich vrij voelen om hun stem te laten horen, is er sprake van inclusie. Inclusie of het tegengaan van discriminatie, vraagt een focus op sociale veiligheid, de kwaliteit van de leeromgeving, in de school en de stage-instelling. Daar heb je als bestuur iets in te doen. Je moet het onderwerp agenderen en bespreekbaar maken’. Aan het woord is Dominique Majoor.

Rik ziet dat dat op deze school best goed gaat. Maar blijvende aandacht voor diversiteit en inclusie op scholen is volgens hem belangrijk en kan altijd beter. ‘Het is nog niet overal vanzelfsprekend dat je wordt gerespecteerd om wie je bent, waar je vandaan komt en wat je vindt. Discriminatie komt helaas voor. Wij zijn blij met initiatieven zoals GSA (De Gender and Sexuality Alliance) en de studentenpanels in onze school waar het bestuur en de directie interesse toont in onze mening. Het bestuur moet aan studenten ruimte geven om hun stem te laten horen’. Rik ervaart verschillen tussen scholen. ‘Op een school waar studenten weinig ruimte krijgen, en de directie en het bestuur zonder overleg met studenten beslissingen nemen, voelen studenten zich niet serieus genomen. Op scholen waar het bestuur en de directie moeite doen om te horen wat studenten vinden en met hun inbreng ook wat doen, voel je je als student serieus genomen en welkom’.

Volgens Rik liggen veel initiatieven vooral bij de studenten zelf. Maar als er geen acties zijn, moet het bestuur dit zelf wel agenderen. ‘Docenten kunnen les geven over wat de rechten van iedereen zijn. En hoe we deze kunnen respecteren. Ook in de school ’. Onderwijs wordt er beter van als studenten worden gehoord. ‘Studenten weten goed hoe een les beter kan, en waar je het meest van leert’. In een school zijn evenzoveel meningen als dat er mensen zijn. Omgaan met diversiteit vraagt om stuurmanskunst. Rik waarschuwt voor al te groot enthousiasme en de drang om ambities in het diversiteitsbeleid te snel te willen invoeren. ‘Het is belangrijk dat je doseert. En dat je niet aan de ene kant mensen aan boord houdt terwijl je tegelijkertijd aan de andere kant mensen verliest’. Dominique juicht de initiatieven in het ROC toe. ‘Participatie draagt bij aan sociale veiligheid. Dit is in het belang van de ontwikkeling van de student, het onderwijs en de school’.

Diversiteit vraagt van bestuurders dat zij een klimaat scheppen waar iedereen uitgenodigd wordt zich uit te spreken en bij te dragen aan een betere les, een betere school en aan vraagstukken waarvoor niemand dé oplossing voor handen heeft. Inclusie in een school is het resultaat van kritisch participeren. Een open uitnodiging aan iedereen, leidt tot participatie. Gehoord worden en ervaren dat je invloed hebt, leidt tot inclusie. Dominique: ‘Ze zeggen wel, inclusie is niet alleen uitgenodigd worden voor het feest, maar ook op het feest ten dans gevraagd worden’.

Als inclusie het resultaat is van sterk ontwikkelde participatie in de school, dan vooronderstelt dat empathisch en participatief bestuur dat niet bang is voor bekende en minder bekende geluiden. En het discomfort dat dat misschien oplevert niet schuwt.

Vanuit Vanderkruijs dragen we graag bij aan deze maatschappelijk uitdaging, door een betrokken en deskundig gesprekspartner te zijn bij het zoeken naar bestuurders en toezichthouders. En niet alleen op diversity day! We zijn nieuwsgierig naar uw ervaringen. Hoe is bij u in bestuur, management en toezicht aandacht voor diversiteit en inclusie? U kunt uw reactie posten door een comment te plaatsen. Dank u wel voor de inspiratie!

Bekijk dit artikel