Eén wereld, duizend vrouwen

vrijdag 08 maart 2024
Op 8 maart vieren we jaarlijks Internationale Vrouwendag, een dag gewijd aan de prestaties van vrouwen en het benadrukken van de voortdurende strijd voor gelijkheid. Dit jaar staat het thema “Eén wereld, duizend vrouwen” centraal, waarbij we de diversiteit en verbondenheid van vrouwen in Nederland uit verschillende culturen erkennen en omarmen.
In het kader van deze bijzondere dag, ben ik, Maartje Lettinga (trainee corporate recruitment & hr bij AB&C Groep), in gesprek gegaan met Carien Verhoeff, partner bij Vanderkruijs, en Julia van Maren, research consultant bij Yess. Het doel is om te achterhalen hoe beide collega’s bijdragen aan het bevorderen van gendergelijkheid en diversiteit binnen de top van organisaties.


Van links naar rechts: Maartje Lettinga van AB&C groep, Carien Verhoeff van Vanderkruijs en Julia van Maren van Yess.

“Waarom vinden jullie het belangrijk om stil te staan bij Internationale Vrouwendag?” vraag ik aan Carien. “Het is goed om bewust stil te staan bij de waarde van (gender)diversiteit, en de betekenis daarvan voor de organisatie. Diversiteit in raden van Bestuur en Toezicht maakt besluiten beter en geeft organisaties meer impact. Streven naar het versterken van diversiteit is dan vanzelfsprekend” antwoordt Carien. “En als vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in topposities in bepaalde sectoren en instellingen, is het goed om te kijken hoe dat komt en wat nodig is om de genderdiversiteit te versterken.”

“Daar heb je als partner in executive search een rol in?” vraag ik door. “Ondanks de vooruitgang blijft het aantal vrouwen in topfuncties ondervertegenwoordigd en de salariskloof tussen mannen en vrouwen opvallend. Onze opdrachtgevers verwachten van ons dat we de searchprocessen zo inrichten dat er geen onbedoelde uitsluiting plaats heeft. Als executive search-partners dragen we ons steentje bij met zorgvuldige processen om een gelijkwaardige vertegenwoordiging van vrouwen in leiderschapsposities na te streven. Dit vraagt enerzijds dat vrouwen zich uitgenodigd voelen deze posities te bekleden en anderzijds inclusief leiderschap binnen de instellingen waar zij worden benoemd.”

Ik richt mijn volgende vraag tot Julia: “Je bent verantwoordelijk voor het plaatsen van topkandidaten, hoe zie je de betekenis van diversiteit en inclusie in je werk terug?” Julia antwoordt gedreven: “Bij onze organisatie staat diversiteit en inclusie centraal in alles wat we doen. Bij elke zoekopdracht streven we naar gendergelijkheid en een diverse kandidatenpool. Of het nu gaat om Operations, waar mannen vaak de overhand hebben, of Healthcare, waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn, ons doel is om de ruimte te vullen met wat er ontbreekt, om zo een gebalanceerde en diverse vertegenwoordiging te creëren.”

“Maar hoe dragen jullie bij aan het vergroten van de algehele diversiteit en inclusie binnen zoekopdrachten?” vraag ik verder. Julia legt uit: “Wij streven actief naar het vergroten van diversiteit en inclusie binnen onze zoekopdrachten. We zijn aangesloten bij SER Topvrouwen en onderhouden een uitgebreide Topvrouwen database. Bij elke nieuwe zoekopdracht maken we het een prioriteit om de diversiteit binnen het bedrijf te waarborgen, door niet alleen te kijken naar vaardigheden en ervaring, maar ook naar verschillende achtergronden en perspectieven. Door systematisch rekening te houden met diversiteit en inclusie in onze zoekprocessen, dragen we bij aan een rechtvaardige en gelijkwaardige arbeidsmarkt.”

Tot slot vraag ik aan Carien wat essentieel is om meer gendergelijkheid te creëren in de boardroom. Carien: “Een van de essentiële stappen is het omarmen van diversiteit door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en hun organisaties. Binnen een cultuur waar diversiteit op waarde wordt geschat wordt iedereen uitgenodigd mee te denken en mee te doen en is inclusie het resultaat. In zo’n cultuur zullen ook vrouwen zich uitgenodigd en uitgedaagd voelen om hun talenten in te zetten en wordt genderdiversiteit gerealiseerd.” 

Carien en Julia overtuigen in dit gesprek dat bewustzijn creëren, actie ondernemen en streven naar een inclusieve cultuur bijdragen aan een wereld waarin vrouwen overal gelijke kansen hebben om te gedijen en te excelleren in de boardrooms van morgen. Met veel enthousiasme en gedrevenheid dragen de collega’s van Julia en Carien daaraan bij.