Intern toezicht woningwet

donderdag 11 februari 2016
Prof. dr. Peter van Lieshout over de gevolgen van de nieuwe Woningwet.
In februari 2016 organiseerde Vanderkruijs onder begeleiding van prof.dr. Peter van Lieshout wederom een expertmeeting. Tijdens deze expertmeeting stond de ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties na de introductie van de nieuwe Woningwet centraal.