Kwaliteitscultuur binnen het onderwijs

donderdag 03 september 2015
Onderwijsbestuurder Kees Boele en onderwijskwaliteitsexpert Hendrik van Moorsel over kwaliteitscontrole in het (hoger) onderwijs.
Expertmeeting onder leiding van Kees Boele, bestuursvoorzitter Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en auteur van het recent verschenen boek “Onderwijsheid, terug naar waar het echt om gaat”. 
Als co-referent trad op Hendrik van Moorsel, partner bij de Galan Groep en lid onderzoekscommissie bij oa. Amarantis en ROC Leiden.

Kees Boele nam de aanwezige bestuurders en toezichthouders in het onderwijs mee in zijn visie en ambitie om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs terug te geven aan de professional en sprak over zijn worsteling hoe afstand te nemen van de overheersende management- en verantwoordingscultuur binnen het onderwijs. Hij schetste het huidige tijdsbeeld waarin bestuurders zijn doorgeslagen na drie decennia New Public Management en professionals hun hakken in het zand zetten of zelfs helemaal afhaken. Scholen zijn instituties geworden met de stichtingsvorm als minst democratische organisatievorm. 
Kees Boele pleitte voor een cultuur van vertrouwen, inspiratie en innovatie en schetste zijn zoektocht hoe dit in een grote organisatie als de HAN op een verantwoorde manier vorm te geven.

Hendrik van Moorsel gaf hierop een eerste reactie vanuit vier verschillende rollen namelijk die van professional, bestuurder, toezichthouder en lid onderzoekscommissie. Hij noemde de ambitie van Kees Boele romantisch en niet zonder risico’s. Hij sloot af met de woorden “hoed u voor de gepassioneerde bestuurder”.

Aansluitend volgde een interactieve discussie met de aanwezigen over nut en noodzaak van de sterk toegenomen controlemechanismen in relatie tot de wens eigenaarschap voor kwaliteit van het onderwijs bij de professional zelf te beleggen inclusief de daarbij horende aanspreekcultuur. Een van de aanwezige toezichthouders omschreef de benadering van Kees Boele als “faciliterend paternalisme”. Relativerend was de bijdrage die aangaf dat in een organisatie waar zowel bestuur als toezicht gedurende een periode afwezig waren, de studenttevredenheid als ook de kwaliteit van het onderwijs onverminderd hoog scoorden. De aanwezigen kregen na afloop een exemplaar van het boek aangeboden.