Nieuwe partner bij Vanderkruijs

maandag 11 september 2023
Carien Verhoeff is gestart als partner bij Vanderkruijs en zal zich richten op searchopdrachten binnen het onderwijs en het openbaar bestuur.
Met haar kennis van onderwijs en openbaar bestuur, en gedrevenheid om het bestuurlijk vermogen van opdrachtgevers te versterken, kijkt zij er naar uit om samen met onze opdrachtgevers bij te dragen aan actuele bestuurlijke opgaven zoals diversiteit en inclusie; door het versterken van participatie, zowel in het onderwijs als in de samenleving.

Het gevoel van: we mogen allemaal meedoen. Je stem doet ertoe. Dat is belangrijk.

Participatie in het onderwijs
Na haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam, combineerde zij in haar loopbaanwetenschap en consultancy. Als adviseur bij Holland Consulting Group, partner bij BMC en als associate lector Wereldburgerschap bij De Haagsche Hogeschool. Zij deed onderzoek naar de betekenis van bestuur, management en toezicht op het proces van leren, ontwikkelen en kritische beroepsvoorbereiding van leerlingen en studenten. Participatie en inclusie zijn in haar pad een rode draad: ‘Het gevoel van: we mogen allemaal meedoen. Je stem doet ertoe. Dat is belangrijk.’ Weten hoe je kan bijdragen, weten wat je daarin helpt en wat je daarin te ontwikkelen hebt, zodat je in staat bent het onderwijs, de beroepspraktijk of samenleving samen met anderen vorm te geven. Bestuurders, toezichthouders en managers hebben een niet te onderschatten rol in het mogelijk maken van participatie en het ontwikkelen van een lerende community.

Bij de Haagsche Hogeschool heeft Carien de programmalijn Student Voice opgericht. Een programma waarin onderzoek plaatsvindt naar participatie, naar een cultuur waarin studenten een plek hebben om niet alleen de stem te laten horen, maar ook om te leren hóe zij hun stem kunnen laten horen. Waar gelijkwaardigheid van de student, de docent en de onderzoekers centraal staat door het inrichten van partnerschappen.

Werken aan opgaves waarvan we denken: dat is belangrijk.
Participatie en daarbij de ontwikkeling van studenten, het onderwijs én de politiek is een onderwerp dat Carien aan het hart ligt. Tevens één van de drijfveren ten grondslag aan de overstap naar het search-vak en Vanderkruijs.

‘Ik word enthousiast als ik met en voor opdrachtgevers mag bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken als diversiteit, inclusie, democratie en excellente prestaties. Als we ons geïnspireerd weten door deze opgaven, dan leidt dit in het domein van bestuur en toezicht tot beweging. Door leiderschap tonen, laten zien en laten ervaren’.

In bestuur en toezicht kan bij uitstek de waarde van kritische participatie zichtbaar gemaakt worden. In haar nieuwe rol als partner in executive search bij Vanderkruijs draagt ze daar graag aan bij.

Met de switch naar het search-vak en Vanderkruijs verwacht Carien bij te dragen door niet alleen de juiste personen te laten benoemen, maar ook door actief bij te dragen aan het debat, aan vraagstukken in de samenleving. Daarbij kijkt zij uit naar de samenwerking tussen Vanderkruijs en Boer&Croon: ‘werken aan opgaves waarvan we denken: dat is belangrijk´.

Wij kunnen als gelijkwaardig gesprekspartner samenwerken met onze opdrachtgevers om bestuurders, managers en toezichthouders te zoeken die vanuit hun rol bij kunnen dragen aan het verder versterken van de veerkracht van deze organisaties.

'Wat dat precies vraagt zal per organisatie verschillen, de fase waarin deze zit, de vraagstukken waar deze organisatie voor staat. Daarom is het zo waardevol dat wij verschillende diensten en expertises kunnen inzetten: wat is nodig, wat is helpend in deze situatie voor deze opdrachtgever?’

Samenwerking staat bij haar hoog in het vaandel, zowel met collega’s als met opdrachtgevers. Een gelijkwaardige, inhoudelijke én betrokken gesprekspartner kunnen zijn voor opdrachtgevers. Het onderwijs verbeteren en het openbaar bestuur dichter bij de burger te brengen: dat is iets wat zij graag wil bereiken.

Bekijk dit artikel