De slimme gemeente nader beschouwd

woensdag 28 maart 2012
Erik Gerritsen deelde zijn visie op de Slimme Gemeente met deelnemers aan deze expertmeeting.
Erik Gerritsen, thans secretaris-generaal MinSZW, was bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Daarvoor was hij kennisambassadeur voor en gemeentesecretaris van de gemeente Amsterdam. In 2011 promoveerde hij met zijn academisch proefschrift ‘De slimme gemeente nader beschouwd'. Hierin geeft hij een antwoord op de vraag hoe de lokale overheid een bijdrage kan leveren aan het oplossen van ongetemde maatschappelijke problemen. Gerritsen heeft vanuit zijn ervaring als gemeentesecretaris van Amsterdam een praktijktheorie van de ‘slimme gemeente’ ontwikkeld.

Erik Gerritsen ging een interactieve discussie aan met vertegenwoordigers uit het lokale bestuur en maatschappelijke partners, over zowel het bestuurskundige ideaal als de daadwerkelijke realisatie van een goed presterende lokale overheid. Een viertal casusonderzoeken (crisisopvang, voortijdig schoolverlaten, overlastgevende multiprobleemgezinnen en inburgering) vormden de basis.

De publicatie van het proefschrift is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit het door het Prins Bernhard Cultuurfonds beheerde Van der Kruijs Fonds.