Toezichthouder als werkgever

donderdag 12 juni 2014
Verdieping door prof. dr. Theo Camps over de werkgeversrol van toezichthouders.
Vanderkruijs en TiasNimbas Business School organiseerden gezamenlijk deze expertmeeting. Tijdens deze bijeenkomst stond de werkgeversrol van toezichthouders bij maat­schap­pelijke ondernemingen, met de daarbij horende actuele vraagstukken, centraal. Prof. dr. Theo Camps, bestuursvoorzitter Berenschot en hoogleraar Vanderkruijs leerstoel, TiasNimbas Business School, begeleidde deze bijeenkomst.
 
In de afgelopen jaren heeft het toezicht op maatschappelijke ondernemingen veel aandacht gekregen; aandacht die veelal voortgekomen is uit incidenten in de sectoren zorg, onderwijs en wonen. Zoals bekend vraagt toezicht om het uitoefenen van verschillende rollen, waaronder de werkgeversrol. Vanuit deze werkgeversrol gaan toezichthouders over het zoeken, selecteren, benoemen, beoordelen, belonen en ontslaan van bestuurders. Vanzelfsprekend was er ook aandacht voor de wettelijke kaders waarbinnen toezichthouders moeten opereren.