Gemeente Den Haag

Directeur Zorg, Welzijn en Volksgezondheid

Voel jij je betrokken bij Den Haag en ben jij een teamspeler, zichtbaar en benaderbaar, met lef?
Wat ga je doen?
De directeur ZWV maakt deel uit van het directieteam van de dienst OCW en rapporteert aan de Algemeen Directeur van deze dienst. De directeur ZWV adviseert vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid het bestuur, in het bijzonder de betrokken wethouders. De nieuwe directeur is een samenwerker en zoekt de verbinding met collega’s binnen de dienst, waarbij de samenwerking met collega-directeuren van de uitvoeringsorganisatie Jeugd en Maatschappelijke Ontwikkeling en de GGD het meest in het oog springen, evenals warme verbindingen in de gehele gemeentelijke organisatie.

De directeur ZWV is verantwoordelijk voor de thema’s Zorg, Welzijn en Volksgezondheid, met daarin (onder meer) de individuele Wmo-voorzieningen, maatschappelijke opvang, GGZ en verslavingszorg. Maar ook vrijwilligersbeleid, eenzaamheid, mantelzorg, etc. Ook brede programma’s met partners in de stad zoals IZA (integraal zorgakkoord) Haaglanden, Haagse Preventieaanpak en WoonZorg Den Haag vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur ZWV. De directeur ZWV neemt tevens deel aan gemeente brede programma’s en overleggen en geeft leiding aan een team van drie domeinmanagers. Samen met hen vormt de directeur het managementteam dat leidinggeeft aan circa 150 beleidsmedewerkers. Daarbij is samenwerking met de beleidsdirecteur Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Media essentieel.

Met in het achterhoofd de vorming van een nieuw kabinet en de reeds ingezette grote veranderingen ten aanzien van bijvoorbeeld de WMO en de zorgketen, is het vooral van belang dat de directeur de grote opgaven weet te vertalen naar praktische handelingsperspectieven in partnerschap met zeer diverse relevante partijen in en rond de stad. Deze vertaalslagen vragen ook om ander werkwijzen van de eigen organisatie en vormen een dan ook pittige veranderopgave intern.

Wat vragen wij?
We zijn op zoek naar kandidaten die zich betrokken voelen bij Den Haag, gemeentebreed werken en denken, weten wat er speelt, makkelijk schakelen tussen verschillende rollen en dossiers en goed met tegengestelde belangen om kan gaan. Een teamspeler, zichtbaar en benaderbaar, met lef.
 • Schakelt makkelijk tussen verschillende rollen en uiteenlopende inhoudelijke dossiers.Houdt zicht op het resultaat, legt snel verbinding tussen abstracte en concrete, operationele zaken en durft besluiten te nemen.
 • Kan met tegengestelde belangen omgaan en gaat bureaucratie te lijf met koersvastheid, overtuigingskracht, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en de nodige humor.
 • Is een teamspeler en staat naast en tussen de mensen. Bezit het vermogen om mensen met elkaar te verbinden en kan met humor en gezag samenwerking tot stand brengen.
 • Is zichtbaar en benaderbaar voor de medewerkers en staat, samen met de domeinmanagers, ook voor hún welzijn en gezondheid.
 • Heeft lef, is benaderbaar en communicatief en goed thuis in de netwerken die van belang zijn voor het werkterrein.
 • Treedt adequaat op in crisessituaties.
 • Kijkt over eigen portefeuillegrenzen heen en werkt met enthousiasme en energie mee aan de ontwikkelingen van de dienst OCW en in het sociaal domein.
Aanvullend geldt
 • Beschikt over academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft kennis van en affiniteit met de opgaven en uitdagingen van het sociaal domein.
 • Heeft ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving op verschillende onderwerpen.
 • Heeft ruime managementervaring als lijnmanager maar ook als beleidsmaker.
 • Heeft ervaring met verandermanagement.
 • Heeft aantoonbaar succesvol leiderschap in vergelijkbare functies laten zien, op aspecten als het versterken van de samenwerking tussen beleid, uitvoering en ondersteuning.
De stad Den Haag
De gemeente Den Haag is een diverse stad met zo'n 560.000 inwoners en 180 verschillende nationaliteiten. Het is de zetel van de regering en het parlement en daarmee het bestuurscentrum van Nederland. Maar Den Haag is ook de Internationale Stad van Vrede en Recht, de juridische hoofdstad van de wereld. Zetel van bijvoorbeeld het Internationale Gerechtshof, het Internationaal Strafhof en ga zo maar door; meer dan 200 internationale organisaties en vrijwel alle buitenlandse ambassades. Den Haag is ook de stad met grote sociaaleconomische verschillen en met een flink aantal maatschappelijke opgaven. Een groene en leefbare stad aan zee. Een prachtige historische stad met veel monumenten en een rijk cultureel leven. En een prachtige stad om voor te werken.
 
Wie zijn wij?
Werken voor Den Haag betekent niet alleen werken voor een bijzondere stad, maar ook werk doen dat er echt toe doet. Iedereen in Den Haag krijgt te maken met de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW). Zwemles in een gemeentelijk zwembad, voetballen op één van de vele sportvelden, een inenting halen voor een reis naar de tropen of met de ambulance naar een ziekenhuis? De gemeente maakt het mogelijk. Wij zijn er voor álle Hagenaars en voor wie onze stad bezoekt. Wie je ook bent; iedereen telt mee. We steken onze handen uit de mouwen voor een aantrekkelijke, gezonde, werkende en hechte stad. Dat is ons doel.

Organisatiewaarden en Haags leiderschap
Deze vacature biedt een unieke kans om een concrete bijdrage te leveren aan Den Haag als aantrekkelijke en leefbare stad om in te wonen, te werken en te bezoeken. De organisatiewaarden Samen Haags, Oplossingsgericht, Betrouwbaar en Vrijmoedig vormen daarbij de uitgangspunten van ons handelen.
 
De functie vraagt ook om zichtbaar Haags leiderschap. Onze organisatie is continu in beweging. Door gebeurtenissen in de maatschappij en in onze stad. We staan geregeld voor nieuwe uitdagingen, die steeds complexer worden. Dat vraagt iets van de manier waarop we werken: steeds meer ‘Samen Haags’. Leidinggevenden bij de gemeente Den Haag geven sturing aan al die opgaven. Dat doen we vanuit Haags leiderschap: gericht op de ambities voor de stad en de ontwikkeling van de organisatie, gebaseerd op onze organisatie-waarden en in de Haagse realiteit. Wil je meer weten over het leiderschapsbeeld, zie Werknet.
 
Strategisch leidinggevenden binnen de gemeentelijke organisatie ontmoeten elkaar structureel voor uitwisseling van kennis en ervaring en voor collectieve en persoonlijke ontwikkeling van het leiderschap.
 
De gemeente als weerspiegeling van de Haagse samenleving
De gemeente Den Haag hecht grote waarde aan een inclusieve organisatiecultuur. Diversiteit wordt binnen onze gemeente gezien als een belangrijke kernwaarde. Als organisatie bieden we ruimte aan alle talenten op de arbeidsmarkt, ongeacht afkomst of achtergrond. Den Haag is een stad met een rijke diversiteit aan culturen en mensen. We zien deze diversiteit graag terug in onze organisatie, in alle lagen. We willen op die manier op een duurzame manier in verbinding staan met de stad en haar inwoners. Wees welkom om te solliciteren als jij je daarvoor wilt inzetten. Zo zijn we Samen Haags.
 
Wat bieden we?
Zet jij je graag in voor maatschappelijke opgaven van onze stad? Krijg jij de juiste mensen en partijen bij elkaar? Weet jij wat er speelt en kun je daar respectvol en integer op handelen? Dan komen we graag met jou in contact.

Arbeidsvoorwaarden
Het bij de functie behorende maximumsalaris is € 10.530,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 17). Daarnaast kent de gemeente een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden en een Individueel Keuzebudget (IKB) dat je kunt inzetten voor extra verlof, salaris of aanschaf van een fiets. Meer over onze arbeidsvoorwaarden vind je op www.werkenvoordenhaag.nl/arbeidsvoorwaarden.
 
Begeleiding en ontwikkeling
Je krijgt goede begeleiding, zowel binnen de dienst als breder binnen de gemeente. Daarbij inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je op een goede manier aan de slag kunt, je welkom voelt en je kunt ontwikkelen binnen jouw nieuwe rol. We hechten sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; onze medewerkers bieden we hiervoor budget, tijd en aandacht.
 
Solliciteren
De procedure bestaat uit een eerste selectie van de binnengekomen sollicitaties, waarna belangstellenden uitgenodigd worden voor een gesprek met de selectiecommissie. De selectiecommissie laat zich bijstaan door een benoemingsadviescommissie. Diverse kennismakingen maken vervolgens onderdeel uit van de procedure.
 
Het opvragen van referenties en een assessment kunnen een onderdeel zijn van de selectieprocedure. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt bij externe sollicitanten deel uit van de selectieprocedure.
 
Procedure
Deze procedure wordt bijgestaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel op 020-7267272.
 
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.