Hogeschool der Kunsten Den Haag

Voorzitter van het College van Bestuur

De Raad van Toezicht is verheugd te kunnen melden dat, na een zorgvuldig doorlopen procedure, Huug de Deugd per 1 september a.s. start als nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

De Deugd volgt Henk van der Meulen op die per 1 september zijn functie als voorzitter neerlegt en die van directeur van het Koninklijk Conservatorium Den Haag voortzet. Met de komst van De Deugd wordt een ervaren bestuurder binnengehaald die sterk heeft bijgedragen aan versterking van de kwaliteitscultuur bij Inholland, de hogeschool waar hij vele jaren heeft gewerkt. Zijn ervaring met belangrijke onderwerpen zoals kwaliteit van het onderwijs, sociale veiligheid, diversiteit en inclusie sluiten uitstekend aan op de actuele vraagstukken die in het kunstonderwijs aan de orde zijn.
 
Als voorzitter en eenhoofdig College van Bestuur draagt hij eindverantwoordelijkheid voor zowel de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten als voor het Koninklijk Conservatorium.
 
Huug de Deugd: “Ik vind het een eer om voor deze fantastische hogeschool met zoveel uniek talent te mogen werken. Ik kijk er naar uit me hiervoor in te zetten en bij te dragen aan de kwaliteit, inspiratie en ambitie van deze bijzondere hogeschoolgemeenschap.”
 
Susana Menéndez, voorzitter Raad van Toezicht: “Met de komst van Huug de Deugd hebben wij gekozen voor een ervaren, resultaatgerichte, onderwijskundige leider. Hij heeft ruime ervaring in het besturen van complexe en omvangrijke onderwijsorganisaties met een stedelijke, diverse component. In Huug zien wij een verbindend en inspirerend leider die goed leiding kan geven aan het veranderproces waarin onze student centraal staat.”