Carrière

Benoemingen

Huis voor Klokkenluiders
Voorzitter en vier bestuursleden
Op 4 juli is het Huis voor klokkenluiders officieel geopend, nadat de nieuwe wet Huis voor klokkenluiders op 1 juli 2016 in werking is getreden. Het nieuwe bestuur van het Huis bestaat uit een voorzitter en vier bestuursleden. Zij zijn benoemd door de minister van Buitenlandse Zaken voor een periode van vier jaar.

De heer Paul Loven, voorzitter van het bestuur;
Mevrouw Edith Snoeij, vicevoorzitter en
bestuurslid Advies;
Mevrouw Kitty Nooy, bestuurslid Advies;
De heer Gerrit de Wit, bestuurslid Onderzoek;
Mevrouw Anne Mieke Zwaneveld, bestuurslid Onderzoek.

De belangrijkste doelstelling van de nieuwe wet die op 1 juli 2016 in werking is getreden, is de rechtsbescherming van klokkenluiders en de oprichting van het Huis voor klokkenluiders. Personen die een werk gerelateerde misstand willen melden, kunnen vanaf heden terecht bij Huis voor klokkenluiders. Het Huis geeft advies, voorlichting en doet onderzoek naar dergelijke misstanden.

In het Huis voor klokkenluiders is een aantal bestaande organisaties opgegaan. Dit zijn het Adviespunt Klokkenluiders en de Onderzoeksraad Integriteit Overheid. Daarnaast voert het Huis enkele taken van het huidige Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector uit. Deze drie organisaties zijn per 1 juli opgehouden te bestaan. Terug.

‘Talent krijgt meer waarde
als je het optimaal benut.’