inholland

lid college van bestuur

Hogeschool Inholland (hierna: Inholland) biedt onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. Op diverse locaties verspreid over de Randstad biedt Inholland brede, en voor het werkveld herkenbare bacheloropleidingen aan. Op diverse interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie, van techniek en agro-food tot onderwijs.
Inholland onderscheidt zich op de thema’s: ‘De gezonde samenleving’, ‘Creative future’ en ‘Werken aan duurzame oplossingen’. Inholland werkt op deze gebieden actief samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners. De thema’s zijn gebaseerd op de transities in de samenleving en richtinggevend voor het onderwijs en onderzoek.

Inholland is op zoek naar een:

lid college van bestuur


Het lid is tevens portefeuillehouder bedrijfsvoering.

Het nieuwe Lid CvB dient een bestuurlijke oriëntatie te combineren met goede kennis van bedrijfsvoering waarbij met name de financiële expertise uitgebreid aanwezig moet zijn. Hij/zij is in staat op dit terrein met gezag de lead te nemen zonder zich te beperken tot ‘sec’ de bedrijfsvoering omdat hij/zij ook inhoudelijke onderwijsportefeuilles krijgt. Het nieuwe lid trekt de kar in de digitaliseringsagenda, met goed begrip van het onderwijs en in nauwe samenwerking met de portefeuillehouder Onderwijs en Onderzoek.
 
Hij/zij is een collegiaal, op samenwerking gerichte bestuurder, met een autonoom profiel, ter zake kundig, daadkrachtig en koersvast, communicatief en verbindend, analytisch, nodigt uit tot nadenken en het nemen van initiatief, durft te prikkelen en is daarbij in staat vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Brengt scherpte en lef in het onderlinge debat, maar weet met humor ook te relativeren. Heeft een open houding en is reflectief op effectiviteit van eigen functioneren. Hij/zij overziet de complexiteit van een organisatie als Inholland en is de financiële waakhond zonder daarmee (voortdurend) op de rem te trappen.
 
Hij/zij begrijpt hoe bestuurlijke processen binnen het publiek maatschappelijke veld verlopen, kan goed onderhandelen, is scherp op de bal en zacht op de relatie. Hij/zij is een netwerker en heeft goed gevoel bij het verbinden van het werkveld op strategisch niveau. Heeft oog voor financiering van praktijkgericht onderzoek en het uitbouwen van de markt voor Leven Lang Ontwikkelen. 

Klik hier voor de uitgebreide profielschets.

Procedure
Hogeschool Inholland laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen en Ila Kasem van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 8 november een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan Inholland@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Dewi Henneman op 020-7267272.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
  • Eerste ronde gesprekken, dinsdag 26 november in de avond, Den Haag.
  • Ronde met Benoeming Advies Commissies, dinsdag 4 december hele dag, Den Haag.
  • Tweede ronde gesprekken, woensdag 11 december 13.30-16.00 uur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer