Referenties

Openbaar bestuur

Search opdrachten | justitie en veiligheid
Hieronder vindt u een selectie van onze opdrachten die wij in de afgelopen periode hebben mogen uitvoeren in het veld van justitie en veiligheid. Op verzoek kunnen wij u een uitgebreidere referentielijst doen toekomen.

Reclassering Nederland
Algemeen directeur

Brandweer Amsterdam-Amstelland
Commandant

Directeur
AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond

Nationale Politie
Commissie Toezicht Beheer, bestaande uit vijf leden

Raad voor de Rechtspraak
Bestuurder met een niet-rechterlijke portefeuille voor rechtbank:
Gelderland
Overijssel
Noord-Nederland
Hof 's-Hertogenbosch

Veiligheidsregio Utrecht
Algemeen-directeur

Brandweer Amsterdam-Amstelland
Commandant
Sectormanager Operationele Veiligheid
 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Regionaal Commandant Brandweer       
 
Gemeente Eindhoven
Sectorhoofd Veiligheid

‘In het hart van
de samenleving.’