Hogeschool der Kunsten Den Haag

directeur Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium (KC) vormen samen de Hogeschool der Kunsten Den Haag. De Hogeschool biedt een breed scala aan kunstopleidingen aan circa 1.700 studenten, waarvan gemiddeld 900 bij de KABK. Daarnaast verzorgen we vooropleidingen aan jonge leerlingen in combinatie met primair en voortgezet onderwijs. In samenwerking met de Universiteit Leiden is de Academy of Creative and Performing Arts opgericht, waar minorprogramma’s, masteropleidingen en doctoraatstrajecten worden gegeven. De Hogeschool is gevestigd op twee locaties in het centrum van Den Haag. 
De KABK is een creatieve bron van ontwikkeling en innovatie voor beeldende kunst en vormgeving waar we trots op zijn. Wij leiden studenten, die de basis zijn van ons bestaan, op tot zelfstandige kunstenaars en ontwerpers. Zij leren makers te zijn, die met hun gedrevenheid, diepgaande verkenning en experimentele benadering een waardevolle bijdrage leveren aan het door hen gekozen veld en aan de maatschappij. Onze studenten en docenten hebben hun oorsprong in zo’n 70 verschillende landen. Ieder van hen voegt een eigen waardevolle internationale en interculturele benadering toe aan de KABK-community en het gemaakte werk. Dit is wat de KABK bijzonder maakt en wat bijdraagt aan de voorbereiding op een internationale beroepspraktijk.
 
We streven ernaar actief deel uit te maken van de maatschappij en het werkveld en daarom betrekken we vertegenwoordigers uit de kunst- en designwereld, maar ook het grote publiek, op verschillende manieren bij de academie, zowel nationaal als internationaal. Ook bouwen en onderhouden we relaties met partners buiten de culturele sector, omdat we hebben vastgesteld dat dit soort partnerschappen bijdragen aan het leggen van vitale banden tussen de academie en de maatschappij.
 
Onderzoek speelt een centrale rol in het curriculum en de onderwijsvisie. Studenten worden aangemoedigd om sterk betrokken te zijn bij maatschappelijke vraagstukken en uitgedaagd om hierop in hun werk te reflecteren.
 
De KABK is altijd in beweging, reflecteert, evalueert en kijkt vooruit. Momenteel zijn wij volop in transitie en werken we constructief aan onze onderwijsvisie en onderwijsprogramma’s, het leer- en werkklimaat, inclusiviteit en gelijkheid en aan hoe we zijn georganiseerd. Trots om onderdeel van de community te zijn.
 
Momenteel herijkt de Raad van Toezicht het bestuursmodel van de Hogeschool. De belangrijkste wijziging betreft de benoeming van een eenhoofdig College van Bestuur dat tevens als voorzitter fungeert van een driehoofdige topstructuur samen met de faculteitsdirecteuren KABK en KC. Binnen deze driehoofdige topstructuur kan een portefeuilleverdeling naar aandachtsgebieden plaatsvinden, waarbij de eindverantwoordelijkheidvoor het beleid en de beleidsuitvoering ligt bij de voorzitter CvB.
 
Functie directeur KABK
Gebaseerd op de lange historie en op de recente ontwikkelingen van de academie leidt de directeur een voorwaarts gerichte organisatie in transitie, waarbij docenten, stafdiensten en studenten een actieve rol vervullen.

De directeur:
 • geeft leiding aan de KABK in hechte samenwerking met de adjunct-directie en geeft sturing aan de doorontwikkeling van de organisatiestructuur;
 • is verantwoordelijk voor transparante, resultaatgerichte bedrijfsprocessen waarbij goede personeelszorg, heldere communicatie en een gezond financieel klimaat bepalend zijn;
 • draagt zorg voor een veilige omgeving van onderling vertrouwen waarbinnen docenten het beste onderwijs kunnen realiseren en studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. De directeur is dan ook student- en medewerkergericht;
 • prioriteert en implementeert aanbevelingen die uit de organisatie komen;
 • creëert een klimaat dat aantrekkelijk is voor gerenommeerde docenten en weet hen aan de academie te verbinden en verbonden te houden;
 • is een volwaardig gesprekspartner op (lokaal-, provinciaal- en) overheidsniveau;
 • vertegenwoordigt de KABK richting het kunsten- en onderwijsveld op (inter)nationaal niveau.
 
Profiel
De directeur:
 • heeft ervaring met transitie- en verandermanagement en heeft bewezen professionals in een complexe, veranderende situatie en cultuur aan te kunnen sturen;
 • brengt rust, duidelijkheid en continuïteit, kan goed delegeren en geeft ruimte en vertrouwen. Waar nodig hakt de directeur knopen door;
 • heeft ervaring in het hoger (kunstvak)onderwijs. Heeft een visie op en een netwerk in het (inter)nationale kunstonderwijs;
 • is zichtbaar voor en heeft inlevingsvermogen in de (internationale) studenten- en personeelspopulatie van de KABK. De directeur is intercultureel sensitief en maakt werk van diversiteit en inclusie;
 • is een verbinder en netwerker die kansen en mogelijkheden ziet in allerlei soorten van samenwerking in- en extern, nationaal en internationaal. Het bij elkaar brengen van partijen en zo mogelijkheden scheppen en synergie tot stand brengen is een kernkwaliteit;
 • is een inspirerende, empathische, coachende leider;
 • beschikt over academisch werk- en denkniveau en een vloeiende mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels (Cambridge C-2 level).
 
Procedure
De Hogeschool der Kunsten laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen en Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door vóór 15 februari 2022 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com
 
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Pieter Cortenbach op 020-7267270 of eventueel 06-50284990.
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer