Referenties

Maatschappelijke ondernemingen

Search opdrachten | kunst en cultuur
Hieronder vindt u een selectie van onze opdrachten die wij in de afgelopen periode hebben mogen uitvoeren in het veld van kunst en cultuur. Op verzoek kunnen wij u een uitgebreidere referentielijst doen toekomen.

ArtEZ hogeschool voor de kunsten
Lid College van Bestuur

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Voorzitter college van bestuur

Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek
Directeur

Stichting Lezen & Schrijven
Directeur

Rijksakademie van Beeldende Kunsten
Algemeen directeur

Design Academy Eindhoven
Lid Raad van Toezicht

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Gerrit Rietveld Academie
Leden Raad van Toezicht

Gerrit Rietveld Academie
Voorzitter Raad van Toezicht

Residentie Orkest
Artistiek Directeur

Stichting Omroep Muziek
Directeur

Koninklijke Bibliotheek
Algemeen Directeur

ArtEZ hogeschool voor de kunsten
Leden raad van toezicht

Museum Arnhem
Directeur

Nationaal Archief
Algemeen Rijksarchivaris / Algemeen Directeur

TivoliVredenburg
Directeur

Design Academy Eindhoven
Lid College van Bestuur
 
KRO
Statutaire Directie
 
Bibliotheekhuis Limburg
Directeur
 
Muziekschool van Amsterdam
Directeur-bestuurder
 
Universiteitsbibliotheken Vrije Universiteit Amsterdam, Maastricht, Utrecht, Nijmegen en Rotterdam
Directeur

Prins Bernhard Cultuurfonds
Adjunct-directeur

‘Het schaap met de vijf poten is niet altijd
dé oplossing.’