Ambition for excellence

Vanderkruijs Leerstoel

Innovaties binnen het vakgebied
Vanderkruijs is een gespecialiseerd bureau voor search en selectie van eindverantwoordelijk management en bestuur van maatschappelijke ondernemingen die functioneren in het spanningsveld tussen de overheid, de markt en de burger. Deze maatschappelijke ondernemingen opereren in een pluriforme omgeving waarin ze op verantwoorde wijze bepaalde publieke waarden effectief en efficiënt moeten realiseren. Er is sprake van veel verschillende belangen, stakeholders en deskundigen, maar ook van verschillende geldstromen, sturingsmechanismen en organisatieculturen. Het vraagstuk van eigenaarschap is uitdagend.

Bij de Vanderkruijs leerstoel aan TiasNimbas Business School, verbonden met de J.F. Kennedy School of Government van Harvard, wordt daar onderzoek naar gedaan. De resultaten van dit onderzoek gebruiken wij in onze dienstverlening. Deze leerstoel is ingesteld bij het 25-jarig jubileum van Vanderkruijs in april 2012.

‘Ook in executive search leidt verdieping tot innovatie.’