mbo Rijnland

vier leden raad van toezicht

Per 1 september zijn vier nieuwe leden benoemd voor de Raad van Toezicht van mboRijnland. Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijnen waren vier vacatures ontstaan. Daarnaast is door het vertrek van de huidige voorzitter per 1 juli 2022 ook een nieuwe voorzitter benoemd.
 
In de vergadering van de Raad van Toezicht van 5 juli 2022 is Bram de Klerck benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht mboRijnland. Hij volgt Yardena Shitrit op die per 1 juli 2022 afscheid heeft genomen als voorzitter van de Raad van Toezicht van mboRijnland.
Bram de Klerck is sinds 1 januari 2020 lid van de Raad van Toezicht van mboRijnland. Hij is directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
Nur Nurmohamed wordt per 1 september 2022 benoemd als voorzitter van de auditcommissie.Hij is eigenaar van NGIS BV Management, Advies & Toezicht. Zijn expertise ligt vooral op het gebied van finance en control, bedrijfsvoering breed, verandervraagstukken, risicomanagement en governance. Nur heeft ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder in complexe private en (semi-) publieke organisaties.
 
Mimoent Haddouti wordt per 1 september 2022 benoemd als lid van de auditcommissie. Zij is Global Head First Line Risk & Security en Chief Information Security Officer bij de Rabobank. Ze heeft een brede verantwoordelijkheid op het gebied van wereldwijde cyber security, crisismanagement en risicomanagement binnen het Innovatie en Technologie domein. Daarnaast draagt Mimoent bij aan het creëren van kansengelijkheid in de samenleving door het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor MBO-studenten als één van de oprichters van stichting Power4Talent. Ook is zij lid van diverse adviesraden.
 
Kathelijne van Kammen wordt per 1 september benoemd als voorzitter van de onderwijscommissie. Zij is plaatsvervangend directeur bij de Politieacademie met de portefeuille onderwijs- en onderzoeksbeleid en kwaliteitszorg. Zij heeft ruime leidinggevende ervaring in het (hoger) beroepsonderwijs en heeft ervaring als toezichthouder in het mbo.
 
Charina Ori wordt per 1 september 2022 benoemd als lid van de onderwijscommissie. Zij is manager Diversiteit & Inclusie op de Haagse Hogeschool. Zij heeft ruime ervaring als docent, onderzoeker en adviseur op gebied van onderwijs en studentsucces. Ook heeft zij diverse nevenfuncties als  toezichthouder en adviseur bij maatschappelijke organisaties.
 
Samen met Hugo Fernandes Mendes, lid van de Raad van Toezicht sinds 1 juni 2016, is de raad dan weer compleet.