Alternatieve insteek

donderdag 02 februari 2012
In een gesprek met het orgaan van een van de branches waarop Vanderkruijs zich in extenso richt, schetsen Wil van der Kruijs en Dorothea van Rijnen de manier waarop het bureau bij voorkeur te werk gaat.
In gesprek met Van der Kruijs

september 2009 i
n Focus op Zorg 
In een gesprek met het orgaan van een van de branches waarop Vanderkruijs zich in extenso richt, schetsen Wil van der Kruijs en Dorothea van Rijnen de manier waarop het bureau bij voorkeur te werk gaat.
 
Andersoortige kandidaten gezocht
Doe het anders. Met deze drie woorden kan de insteek worden getypeerd die Vanderkruijs hanteert bij het helpen zoeken door organisaties in, in dit geval de zorg, naar de juiste managers in tijden van grote veranderingen. De traditionele zorgbestuurder voldoet evenmin meer als het tot voor kort gedachte ei van Columbus: de manager uit het bedrijfsleven. ‘Wij adviseren opdrachtgevers om naar andere kandidaten op zoek te gaan, met andere achtergronden. Die naast verstand van bedrijfsvoering vooral ook liefde hebben voor de patiënten en de primaire processen in de zorg.’ Doordat Vanderkruijs in een veel breder publiek veld actief is dan alleen de zorg, beschikt het bureau over een breed netwerk waarin die andersoortige kandidaten vindbaar zijn.