Belang goede bestuurders

maandag 01 oktober 2012
Bij de werving van nieuwe bestuurders heeft een executive searchbureau toegevoegde waarde.
Pieter Cortenbach over het belang van kwalitatief goede bestuurders.

25 september 2012 i
n FD bijlage over leiderschap
Bij de werving van nieuwe bestuurders heeft een executive searchbureau toegevoegde waarde.
 
Dienend, verbindend en bereid te luisteren
Een executive searchbureau is niet alleen gesprekspartner voor de opdrachtgever, maar ook voor de kandidaten. Vanderkruijs is in staat om verrassende namen te presenteren aan zijn opdrachtgevers en hen te verleiden breder te kijken bij de invulling van vacante posities op directie- en bestuursniveau.

Bestuurders opereren altijd als onderdeel van de organisatie, op beslissende momenten kunnen zij echter bepalend zijn voor de organisatieontwikkeling. Om mensen mee te kunnen nemen moeten bestuurders dan ook in staat zijn hun eigen rol te relativeren en tegelijkertijd anderen te inspireren. Publieke organisaties opereren in een complex spanningsveld, waarbij politiek, de maatschappij en de pers verschillende behoeften hebben. Een kwalitatief goede bestuurder laveert zijn organisatie door dit spanningsveld. Het instellen van de Vanderkruijs Leerstoel, verbonden met de J.F. Kennedy School of Government aan Harvard University, biedt Vanderkruijs de kans om wetenschappelijke kennis te incorporeren in zijn dienstverlening.

Ook bij de werving van nieuwe toezichthouders hebben executive searchbureaus een duidelijke meerwaarde. Niet alleen wet- en regelgeving maakt dat men uit een bredere groep kandidaten moet rekruteren, een toezichthoudend orgaan vraagt om leden die kritisch en bij de organisatie betrokken zijn.