Beloningsnormen

woensdag 11 januari 2012
Theo Camps van Berenschot en Pieter Cortenbach van Vanderkruijs zien de balkenendenorm voor belonen gaandeweg meer ingang vinden in de publieke sector. Het is nog vallen en opstaan, maar het opstaan wint.
Kentering in denken over eigenheid publieke sector

23 juli 2011 in Het Financieele Dagblad 
Theo Camps van Berenschot en Pieter Cortenbach van Vanderkruijs zien de balkenendenorm voor belonen gaandeweg meer ingang vinden in de publieke sector. Het is nog vallen en opstaan, maar het opstaan wint.
 
Publieke en private sector groeien weer uit elkaar
Nog regelmatig halen bestuurders in de publieke sector die boven de balkenendenorm zitten, de media, maar in zijn algemeenheid groeit het besef dat fatsoenlijk belonen iets anders is dan maximaal belonen. Maatschappelijke organisaties en marktsector gaan op dit punt steeds meer hun eigen weg. De eerste groep spiegelt zich niet langer aan de tweede. De tijd raakt voorbij dat publieke organisaties aansturen op bestuurders uit de marktsector omdat die efficiënter zouden opereren. ‘Maatschappelijke organisaties ontwikkelen een eigen normstelling.’ De publieke opinie wordt maatgevend in wat wel en wat niet (meer) kan. Camps en Cortenbach herkennen een ethisch reveil dat door de buitenwacht echter nog mondjesmaat wordt opgemerkt.