De branchevoorzitter

donderdag 02 februari 2012
Marcel Gasseling van Vanderkruijs spreekt Tjibbe Joustra, voorzitter van de koepel van beveiligingsbedrijven, over diens werkzame leven waarin hij in zeer uiteenlopende topfuncties partijen – ‘werelden’ – bij elkaar probeert en probeerde te brengen.
Bouwstenen voor een branchevoorzitterschap

september 2010 
in VM 
Marcel Gasseling van Vanderkruijs spreekt Tjibbe Joustra, voorzitter van de koepel van beveiligingsbedrijven, over diens werkzame leven waarin hij in zeer uiteenlopende topfuncties partijen – ‘werelden’ – bij elkaar probeert en probeerde te brengen.
 
Tussen crisisbeheersing en organisatie-opbouw
Het openen van nieuwe denkramen loopt als een rode draad door de carrière van Tjibbe Joustra. Een carrière die hij zelf ‘wat slordig’ noemt, maar waarin wel degelijk consistentie is te ontwaren. Crisisbeheersing kwam tussendoor ook nogal eens op zijn weg, zoals op het ministerie van LNV in de jaren van massale uitbraken van veeziektes. In diverse bestuursfuncties trad hij aan als typische outsider waardoor hij gemakkelijker ‘wezensvragen kon stellen’ om vervolgens te proberen nieuw elan in een organisatie te pompen. ‘Dat vergde  veel inlevingsvermogen in het functioneren van organisaties’ en ‘op de juiste momenten doorpakken om zaken goed te regelen’.