Duo-leiding

donderdag 02 februari 2012
Groei en professionalisering noopten brancheorganisatie OSB (schoonmaak) de rollen van voorzitter en directeur uit elkaar te trekken.
Nieuwe bezems: een manager en een oud-politicus

februari 2010 
in VM
Groei en professionalisering noopten brancheorganisatie OSB (schoonmaak) de rollen van voorzitter en directeur uit elkaar te trekken. Sinds een half jaar zitten op die posten mensen die hun sporen hebben verdiend. Met Marcel Gasseling van Vanderkruijs delen ze hun eerste ervaringen.
 
Vooral: samenwerken en uitwisselen
‘Een duidelijke taakverdeling is er niet’, stelt oud-politicus Hans Simons, nu OSB-voorzitter. ‘Door zoveel mogelijk samen op te trekken, versterken we elkaar’, betoogt de uit het bedrijfsleven afkomstige Rob Bongenaar, nu OSB-directeur. Dat ze eenzelfde managementstijl delen, vinden ze een belangrijk pluspunt. Dat geldt zeker ook met betrekking tot de twee terreinen waarop beiden voor hun functie werden geselecteerd: het maken van de verbinding met de maatschappelijke steakholders (voorzitter) en het ‘effectief laden’ van het merk OSB (directeur). Het resulteert in intensivering van de relatie met de vakbonden en in het pogen de eigen markt te vergroten door meer toegevoegde waarde. En, stelt het duo: ‘In de praktijk van alledag leren we over en weer.’