Carrière

Benoemingen

Nederlands Huisartsen Genootschap
Directeur bedrijfsvoering
Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft mevrouw Monique de Vries benoemd tot directeur bedrijfsvoering.
 
Mevrouw De Vries heeft brede ervaring als directeur met de portefeuille bedrijfsvoering, bij onder meer de Faculteit Farmacie en de Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht. Eerder vervulde mevrouw De Vries functies bij het AMC en bij de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Zij zal medio februari met haar nieuwe functie starten. Terug.

‘Talent krijgt meer waarde
als je het optimaal benut.’