‘Talent kent geen
leeftijdsbeperking.’

Bureau

Non-executive search

Professionalisering van het toezicht
Diverse ontwikkelingen in de samenleving hebben de afgelopen jaren geleid tot een roep om verdere professionalisering van het toezicht (governance). Vanderkruijs wordt dan ook vaak gevraagd Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen te begeleiden bij het evenwichtig samenstellen van deze raden op basis van team- en individuele competenties, passend bij de fase waarin de onderneming of organisatie zich bevindt en de uitdagingen waarvoor zij zich gesteld ziet. Onze dienstverlening gaat dan ook verder dan louter het werven en selecteren van toezichthouders en het maken van de juiste match. Een goede advisering, het vervullen van de rol van sparringpartner, een kritische opstelling en een langere termijnaanpak is cruciaal in het succesvol werven van nieuwe toezichthouders.Bij governance search hanteren wij een vergelijkbare methodiek en werkwijze als bij executive search.
 
Referentieonderzoek
Een zorgvuldige procedure is uitgangspunt bij iedere opdracht. Van Vanderkruijs mag u kennis van de markt en van de kandidaten verwachten die verder gaat dan gemiddeld. Vanderkruijs moet zich bij het beoordelen van een kandidaat baseren op openbare bronnen en de gegevens die door de kandidaat ter beschikking worden gesteld. Vanderkruijs verplicht zich deze bronnen te controleren voor zover dit tot de mogelijkheden behoort. Alle kandidaten die aan opdrachtgevers worden gepresenteerd bij de bespreking van de searchresultaten, is gevraagd een verklaring omtrent integriteit in te vullen en te ondertekenen. Hiermee voldoet Vanderkruijs in optimale vorm aan de informatie- en onderzoeksplicht in het kader van de aanvaarding van een search- en selectieopdracht.
 
Voor aanstelling van de beoogde kandidaat voert Vanderkruijs een referentieonderzoek uit. Dit doen wij in overleg met de opdrachtgever en de kandidaat. Wij richten ons hierbij op de laatste twee functies waar de kandidaat werkzaam is (geweest). Centrale thema’s zijn hierbij: functioneren, behaalde resultaten, managementstijl en werkrelaties, aangevuld met mogelijke aandachtspunten die door u benoemd zijn. De referenties ontvangt de opdrachtgever schriftelijk.
 
Indien gewenst kan tevens een pre-employment screening uitgevoerd worden door een (externe) gespecialiseerde partij.
 
Klik hier voor referentieopdrachten.