Professionalisering en transformatie van toezicht

De toezichthouder/commissaris die nu gezocht wordt verschilt op veel terreinen met die van een aantal jaren geleden. Vanuit een cultuur waarin de letter van de wet prevaleert, veelal afgedwongen door externe toezichthouders, zien wij een ontwikkeling naar informeel, stimulerend toezicht, waarin het bieden van tegendruk, aanspreken op gedrag en intervisie de nieuwe norm worden. Een beweging tevens aangejaagd door technologische ontwikkelingen, innovatie en het disruptieve effect van nieuwe toetreders in bestaande markten.

Inbedding van technologie en innovatie als aandachtsgebied voor het intern toezicht zijn in onze visie cruciaal. Dit leidt tot nieuwe kennis en competenties, veelal ook te vinden in de generatie van dertigers en veertigers die volop bestuurlijk actief zijn. Diversiteit qua competenties, ervaringen, achtergrond, gender en cultuur in algemene zin zien wij als vanzelfsprekend onderdeel van een moderne governance.

Wij zijn en voelen ons zelf ook onderdeel van deze en de nieuwe generatie en ondersteunen u graag bij het vinden het juiste talent voor uw raad van toezicht/commissarissen, ook ter bevordering van de genoemde diversiteit.