NWO

Voorzitter raad van toezicht

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft als missie het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

In opdracht van de minister van OCW en in nauw overleg met partners uit de Kenniscoalitie voert NWO het programma van de Nationale Wetenschapsagenda uit. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking – binnen de wetenschap, en met de maatschappij – investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert strategievorming en kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert meer dan 6.300 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen. Jaarlijks is hier een bedrag mee gemoeid van circa 1 miljard euro, gericht op alle wetenschappelijke disciplines en onderzoeksvelden. De middelen worden ingezet via nationale competitie op basis van kwaliteit en onafhankelijke beoordelings- en selectieprocedures.

NWO is op zoek naar een
 

voorzitter raad van toezicht


Klik hier voor de uitgebreide profielschets.

Procedure
Het Ministerie van OCW laat zich in deze procedure bijstaan door drs. Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse uiterlijk 26 oktober 2019 kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan nwo@vanderkruijs.com. U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach van Vanderkruijs op 020-7267270.

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer