Referenties

Maatschappelijke ondernemingen

Search opdrachten | onderwijs en onderzoek
Hieronder vindt u een selectie van onze opdrachten die wij in de afgelopen periode hebben mogen uitvoeren in het veld van onderwijs en onderzoek. Op verzoek kunnen wij u een uitgebreidere referentielijst doen toekomen.

ArtEZ hogeschool voor de kunsten
Lid College van Bestuur

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Voorzitter college van bestuur

De Haagse Hogeschool
Lid College van Bestuur

NWO
Leden Raad van Bestuur
Leden Raad van Toezicht

Universiteit Twente
Decaan faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

De Haagse Hogeschool
Faculteitsdirecteur IT & Design

Stichting Carmelcollege
Lid Raad van Toezicht

Vrije Universiteit Amsterdam
Voorzitter College van Bestuur

Gelderse Onderwijsgroep Quadraam 
Lid College van Bestuur

Design Academy Eindhoven
Creative Director

Universiteit Utrecht
Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen

NHL Stenden Hogeschool
Voorzitter College van Bestuur

Stichting PCOU/Willibrord Stichting
Voorzitter College van Bestuur

IHE Delft Institute for Water Education
Rector

Universiteit van Amsterdam
Directeur Bedrijfsvoering Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Windesheim
Lid College van Bestuur

Stichting Carmelcollege
Voorzitter College van Bestuur

Design Academy Eindhoven
Lid Raad van Toezicht

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Voorzitter en lid Raad van Toezicht

ROC West-Brabant
Leden Raad van Toezicht

LMC Voortgezet Onderwijs
Lid College van Bestuur

Saxion
Voorzitter Raad van Toezicht

Avans Hogeschool
Lid College van Bestuur

Gerrit Rietveld Academie
Voorzitter Raad van Toezicht

Landstede Groep
Lid College van Bestuur

Universiteit Twente
Rector Magnificus

Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)
Voorzitter bestuur

ROC Nijmegen
Onderwijsdirecteuren sector Economie
en sector Zorg, Welzijn & Sport

Universiteit Leiden
Vice-Rector Magnificus/Lid College van Bestuur

Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen
Voorzitter

NWO
Leden Raad van Bestuur

LMC Voortgezet Onderwijs
Voorzitter College van Bestuur

ROC Nijmegen
Sectordirecteur Techniek

Vrije Universiteit Amsterdam
Lid Raad van Toezicht

NWO
Domeindirecteur Sociale en Geesteswetenschappen

Universiteit Leiden
Lid Raad van Toezicht

OVO Zaanstad
Lid College van Bestuur

NWO
Voorzitter Raad van Bestuur

Windesheim
Voorzitter College van Bestuur

ROC West-Brabant
Lid Raad van Bestuur

Universiteit Leiden
Voorzitter Raad van Toezicht

Erasmus Universiteit Rotterdam
Secretaris College van Bestuur/Directeur Algemene Bestuursdienst

Avans Hogeschool
Directeur Academie Gezondheidszorg

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Instituutsdirecteur paramedische studies

Universiteit Utrecht
Directeur faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO)

Universiteit Leiden
Twee vice-decanen Faculteit der Geesteswetenschappen

Erasmus Universiteit Rotterdam
Voorzitter College van Bestuur

Hogeschool Leiden
Voorzitter College van Bestuur

Rijksuniversiteit Groningen
Hoofd Internationale Strategie & Relaties

Avans Hogeschool
Directeur Pabo

Vrije Universiteit Amsterdam
Lid College van Bestuur

Hanzehogeschool Groningen
Directeur Stafbureau Onderwijs & Onderzoek

ROC West-Brabant
Lid Raad van Bestuur

Vrije Universiteit Amsterdam
Rector Magnificus

Universiteit Utrecht
Directeur faculteit Diergeneeskunde

Vrije Universiteit Amsterdam
Decaan faculteit der Rechtsgeleerdheid

SURF
Algemeen Directeur

Tilburg University
Rector Magnificus

ROC Nijmegen
Lid College van Bestuur

Landstede Groep
Voorzitter College van Bestuur

ROC Midden Nederland
Voorzitter College van Bestuur

Wageningen University and Research Centre
Voorzitter Raad van Bestuur

Universiteit Utrecht
Voorzitter College van Bestuur
Vice-voorzitter College van Bestuur
Decaan Faculteit Geesteswetenschappen
Decaan Faculteit Recht Economie Bestuur en Organisatie
Decaan Faculteit Diergeneeskunde

Avans Hogeschool
Lid College van Bestuur

Fontys Hogescholen
Voorzitter College van Bestuur
Lid College van Bestuur

Technische Universiteit Delft
Lid College van Bestuur

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Instituutsdirecteur Werken en Leren
Instituutsdirecteur International Business and Communication

Stichting BOOR
Voorzitter en lid College van Bestuur
Leden Algemeen Bestuur

ROC Leeuwenborgh
Voorzitter College van Bestuur

Nuffic
Algemeen Directeur

Tilburg University
Voorzitter College van Bestuur

Radboud Universiteit Nijmegen
Voorzitter College van Bestuur
    
ROC Aventus
Voorzitter College van Bestuur
 
ROC Leiden
Lid College van Bestuur
 
ROC Midden Nederland
diverse collegedirecteuren
 
Roosevelt Academy, International Honors College of Universiteit Utrecht
Dean
 
Stenden Hogeschool
Voorzitter College van Bestuur
 
Hanzehogeschool Groningen
Lid College van Bestuur
 
Universiteit van Amsterdam
Decaan Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Open Universiteit
Rector Magnificus
Decaan Faculteit Management Wetenschappen
 
Vrije Universiteit
Decaan Faculteit Letteren
Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen
Decaan Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
 
Institute of Social Studies
Rector
 
Hogeschool de Kempel
Lid College van Bestuur

‘Het schaap met de vijf poten is niet altijd
dé oplossing.’