phion

leden raad van toezicht

Phion, orkest van Gelderland & Overijssel is ontstaan uit de samenvoeging van Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten en is sinds 1 september 2019 hèt orkest voor Oost-Nederland. Phion wil voor zo veel mogelijk mensen van betekenis zijn met live symfonische muziek en biedt daarom een breed palet aan muzikale belevenissen op hoog kwalitatief niveau. Phion biedt vertrouwde maar nadrukkelijk ook nieuwe geluiden en grensverleggende samenwerkingen binnen en buiten het eigen vakgebied. Zo begeleidt Phion producties van de Nederlandse Reisopera in de grote landelijke theaters en speelt het orkest een prominente rol in de regionale culturele infrastructuur. Het orkest is ook aanjager van de amateursector, begeleider van koren, zet zich in voor muziekeducatie, talentontwikkeling en cultuurparticipatie en is stevig verankerd in de samenleving in Oost-Nederland. Phion kiest voor een brede artistieke programmering, een goede aansluiting bij het publiek, focus op enkele doelgroepen en het vestigen van duurzame relaties. Phion is een vooruitstrevend orkest dat hoge kwaliteit biedt.

Twee leden raad van toezicht: 
Cultureel profiel & Bedrijfsleven profiel


Phion is, mede door de fusie, een groot symfonisch orkest met ongeveer 150 medewerkers (120 musici en 30 staf), onder leiding van algemeen directeur Jacco Post. Chef-dirigent is Otto Tausk. Vanuit de twee standplaatsen Arnhem en Enschede bestrijkt Phion een landsdeel met 3,2 miljoen inwoners, vijf stedelijke cultuurregio’s, acht speelsteden met grote podia, tientallen kleinere podia in middelgrote en kleine plaatsen en honderden basisscholen en educatiebemiddelaars. In combinatie met de flexibele formatie van het orkest zijn er veel programmerings- en afzetmogelijkheden. Voor meer informatie zie Phion.nl

Raad van toezicht

Phion heeft een raad van toezicht met maximaal zeven leden. Phion streeft naar een divers samengestelde raad van toezicht, met een mix van leeftijd, culturele achtergrond, ervaring en gender. Phion is ervan overtuigd dat juist een diverse samenstelling leidt tot interessante gesprekken in de raad van toezicht en verrassende ideeën.

Taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht als geheel:
 • Houden van integraal toezicht op het beleid van de directeur en de algemene gang van zaken van de organisatie;
 • Zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
 • Optreden als adviseur en klankbord voor de directeur;
 • Goedkeuren van strategische beslissingen van de directeur.
Elk lid van de raad van toezicht beschikt over:
 • affiniteit met symfonische muziek en met het orkest. Is nabij en benaderbaar voor de musici en staf;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand;
 • het vermogen en de attitude om:
  • de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan;
  • het beleid van de organisatie en het functioneren van de directeur te toetsen en zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur voorgelegde aangelegenheden;
  • advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • voldoende tijd en bij voorkeur een binding met de regio Oost-Nederland.


Twee nieuwe leden raad van toezicht

Ter begeleiding van de recente fusie was een stuurgroep gevormd uit de beide raden van toezicht, is een externe voorzitter aangetreden en is een aangepast rooster van aftreden gemaakt. Twee leden van de huidige raad van toezicht zullen deze nu conform deze afspraken verlaten. Phion zoekt ter completering van de raad twee nieuwe leden. Gelet op de al aanwezige ervaring in de raad van toezicht is er ruimte voor in ieder geval één startende toezichthouder.

Phion zoekt een lid met een cultureel profiel en een lid met een achtergrond in het bedrijfsleven.
 • Een lid is afkomstig uit de culturele wereld met kennis van of ervaring in de podiumkunsten. Is (bijvoorbeeld) zelf uitvoerend kunstenaar, musicus, regisseur of theaterdirecteur (geweest) en weet wat er komt kijken bij een concert/voorstelling/productie. Een achtergrond in de orkestwereld is geen vereiste maar wel een pré;
 • Een lid is afkomstig uit het bedrijfsleven en brengt kennis en ervaring mee van marketing, commercie, ondernemen, doelgroepenbeleid (ontwikkeling van nieuwe markten) en verkoop.
Verder geldt dat:
 • Bij voorkeur een van de leden binding heeft met de regio Oost-Nederland;
 • Bij voorkeur een van de leden vrouw is;
 • Bij voorkeur een van de leden in de leeftijdscategorie 30-45 jaar valt;
 • Bij voorkeur een van de leden een diversiteits/biculturele achtergrond heeft;
 • De leden bij voorkeur een relevant netwerk voor Phion meebrengen.

Procedure

Phion laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan phion@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Brechtje Reinders op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer