Referenties

Openbaar bestuur

Search opdrachten | overheid
Hieronder vindt u een selectie van onze opdrachten die wij in de afgelopen periode hebben mogen uitvoeren bij diverse overheden. Op verzoek kunnen wij u een uitgebreidere referentielijst doen toekomen.

Gemeente Almere
Directeur Sociale Stad & Participatie

Sociale Verzekeringsbank
Directeur Strategie en Externe Betrekkingen

Gemeente Tilburg
Directeur Vestigingsklimaat

Gemeente Westland
Gemeentesecretaris/ algemeen directeur

Gemeente Tilburg
Directeur Duurzame Stad

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen

Participatiebedrijf Zaanstad-Purmerend
Kwartiermaker/ beoogd directeur

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Themadirecteuren

Regio Twente
Secretaris/ Algemeen Directeur

Provincie Noord-Holland
Provinciesecretaris/ Algemeen Directeur

Gemeente Delft
Directeur Ruimte en Economie

Gemeente Utrecht
Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur

Vereniging Nederlandse Gemeenten
Directeur & HR Projectleider a.i.

Nationale ombudsman
Kinderombudsman

Gemeente 's-Hertogenbosch
Directeur Stadsontwikkeling

Gemeente Den Haag
Directeur dienst Publiekszaken

Gemeente Utrecht
Directeur Communicatie

Nationale ombudsman
Subsituut ombudsman

Provincie Noord-Holland
Directeur Beleid

Interprovinciaal Overleg
Algemeen Directeur

GGD Rotterdam-Rijnmond
Directeur Publieke Gezondheid 

Gemeente Rotterdam
Directeur Stedelijke Inrichting

Gemeente Amsterdam
Directeur Dienst Middelen en Control

GGD / GHOR Nederland
Directeur

Gemeente Amsterdam
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Provincie Noord-Brabant
Provinciesecretaris/Algemeen directeur

GGD Limburg-Noord
Directeur GGD/GOHR    

Gemeente Amsterdam
Gemeentelijke Ombudsman

Vereniging Nederlandse Gemeenten
Voorzitter Directieraad

Platform31
Algemeen Directeur

Gemeente Utrecht
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Waddenfonds
Directeur

Provincie Zeeland
Provinciesecretaris/Algemeen Directeur

Gemeente Rotterdam
Gemeentesecretaris

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
Raadsleden
 
Gemeente Eindhoven
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur                
 
Provincie Gelderland
Provinciesecretaris/Algemeen Directeur

Gemeente Nijmegen
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

GGD/GOHR Zeeland
Directeur Publieke Gezondheidszorg

Provincie Noord-Holland
Provinciesecretaris/Algemeen Directeur
 
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

‘In het hart van
de samenleving.’