Planbureau Fryslân

Directeur-bestuurder

Planbureau Fryslân
 
Stichting Planbureau Fryslân is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich richt op het bieden van overzicht en inzicht in de ontwikkelingen en de leefsituatie van inwoners van Fryslân. Het bureau brengt trends en ontwikkelingen in Fryslân in kaart, analyseert en ontsluit de kennis voor een breed publiek. Sinds maart 2023 is de naam van het Planbureau veranderd in Planbureau Fryslân, de missie echter is hetzelfde gebleven: “het versterken van beleids- en bestuurskracht van Fryslân en bijdragen aan het maatschappelijk debat over de toekomst van Fryslân”. Met de naamswijziging is ook de ontwikkeling naar een breed planbureau ingezet. Een planbureau dat het maatschappelijke en bestuurlijke debat maximaal kan ondersteunen, met goed onderbouwde kennis die samenhang aanbrengt tussen ontwikkelingen. Niet alleen op het sociale domein, wat eerder de focus was, maar ook op het fysieke en economisch domein. Om het debat maximaal te kunnen ondersteunen, beweegt Planbureau Fryslân, naast onderzoek en het beschikbaar stellen van kennis, zich meer en meer in kennisnetwerken.
 
Planbureau Fryslân wil bijdragen aan een toekomstbestendig Fryslân door middel van onafhankelijke, betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Integraal kijken en analyseren staan hierbij voorop. Belangrijke doelgroepen zijn bestuurders en volksvertegenwoordigers, beleidsmensen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en initiatiefnemers. Overheden, organisaties, bedrijven en burgers kunnen bij het Planbureau Fryslân nieuwe inzichten en kennis ophalen die hen helpt bij het afwegen van keuzes en het inschatten van nieuwe (beleids)kansen. Hiervoor wil het Planbureau o.a. scenario’s opstellen om genoemde doelgroepen toepasbare handvatten te geven. Wat inwoners in Fryslân ervaren, vinden en doen, is hierbij belangrijk en één van de informatiebronnen. Daarbij gaat het om de kwaliteit van leven, de mate waarin burgers in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en hoe ze veranderingen in hun leefsituatie ervaren. Hiertoe ontwikkelde het Planbureau o.a. de Brede Welvaartsscans waarin de scores voor Fryslân te vinden zijn en vergeleken kunnen worden met andere provincies. Binnen datzelfde concept wordt voor Regio Deals samengewerkt aan lerende evaluaties.
 
Het Planbureau is een stichting met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. Het is een betrokken en informele organisatie. Er werken circa 25 professionals: (senior) onderzoekers, projectleiders en ondersteuning. Het bureau werkt vanuit de kernwaarden betrouwbaar, onafhankelijk, prikkelend en samen. Planbureau Fryslân laat zich adviseren door een Adviesraad, gevormd door betrokkenen uit de brede Friese maatschappelijke omgeving. De Adviesraad adviseert over de keuzes in de onderzoeksagenda. De agenda wordt waar mogelijk afgestemd met de andere Planbureaus, landelijk en in het noorden. Verder is het Planbureaulid van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart.
 
Meer informatie over Planbureau Fryslân is te vinden op: www.planbureaufryslan.nl.
 
 
Functie
 
Na het vertrek van voormalig directeur-bestuurder per maart jongstleden, neemt een interim-bestuurder de functie van directeur-bestuurder waar. De Raad van Toezicht van Planbureau Fryslân is op zoek naar een kandidaat voor vaste invulling van deze positie. Onder leiding van de voormalig directeur-bestuurder heeft Planbureau Fryslân zich ontwikkeld tot een her- en erkend kennisinstituut in Fryslân. Deze visie ligt ten grondslag aan de verbreding van het Planbureau en ontwikkeling naar een integrale benadering en de focus op toepasselijk maken van kennis en onderzoek. Op deze wijze wil Planbureau Fryslân de eigen impact in het maatschappelijk debat en de bestaande kennisnetwerken vergroten.  
 
De gezochte directeur-bestuurder wordt statutair verantwoordelijk voor de algehele leiding van de organisatie en het op inspirerende wijze uitdragen en realiseren van de ingezette koers. Hierbij zijn bijzondere aandachtspunten het begeleiden en ontwikkelen van de organisatie in de transitie naar een breed planbureau, de externe positionering en profilering van Planbureau Fryslân en de doorontwikkeling van de inhoudelijke koers. Op het gebied van bedrijfsvoering ligt, naast doorontwikkeling van het HR beleid, het accent op het borgen van de financiële draagkracht in relatie tot de verbreding van het bureau. Naast de basissubsidie vanuit de Provincie Fryslân, onderzoekt het Planbureau welke extra geldstromen ze kan ontsluiten.  
 
 
Profiel

Planbureau Fryslân zoekt een verbindende bestuurder, die de buiten- en binnenwereld van de organisatie met elkaar verbindt en de ingezette koers realiseert. Tegelijkertijd een inspirerend extern boegbeeld van het bureau, iemand die scherpte en creativiteit brengt in het maatschappelijke debat, vanuit de eigen, intrinsieke motivatie voor de missie van het Planbureau. De gezochte directeur-bestuurder beweegt zich makkelijk in de bestuurlijke en academische wereld en weet de externe context te vertalen naar consequenties voor de organisatie en de bedrijfsvoering. De bestuurder voelt zich thuis in een kleine, professionele organisatie en typeert zich door informeel leiderschap gericht op ontwikkeling naar voren. Geeft de medewerkers binnen Planbureau Fryslan de ruimte en het vertrouwen en haalt daarmee het beste in hen naar boven. Transparant, open en eerlijk in communicatie en in staat om de organisatie richting te geven en verder te brengen.
Een en ander leidt aanvullend tot de volgende functie-eisen en competenties:
 
 Functie-eisen
 • Academisch opgeleid (een pré als je dit hebt gecombineerd met ervaring in wetenschappelijk onderzoek);
 • Onafhankelijk en niet politiek geprofileerd;
 • Ervaring als directeur-bestuurder of in een directierol met integrale verantwoordelijkheid;
 • Ervaring met alle aspecten van bedrijfsvoering: finance, HR, marketing, digitalisering, ICT;
 • Ervaring in en/of kennis van het publieke domein en nationale en lokale overheden, is daarmee een gesprekspartner op niveau voor bestuurders;
 • Ervaring en affiniteit met stakeholdermanagement en externe vertegenwoordiging;
 • Beschikt over een relevant netwerk in Noord-Nederland en landelijk;
 • Affiniteit met de Fryske cultuur en identiteit.
 
Persoonskenmerken
 • Heeft natuurlijk overwicht, flair en gezag en staat voor de organisatie;
 • Analytisch en strategisch sterk, stelt prioriteiten, scheidt hoofd- en bijzaken en weet complexe materie op een heldere wijze over te brengen;
 • Overzicht en in staat koers voor de lange termijn vast te houden;
 • Extern boegbeeld, opereert met behendigheid in het bestuurlijk krachtenveld;
 • Implementatie- en realisatiekracht, verbindt strategie en realisatie;
 • Gericht op samenwerking (intern en extern), vernieuwing en ontwikkeling;
 • Stevig, verbindend, straalt energie uit;
 • Toegankelijk en benaderbaar, sensitief en empathisch, heeft relativeringsvermogen;
 • Teamplayer, zelfreflectief, luistert, geeft ruimte en staat open voor anderen.
 
Arbeidsvoorwaarden


Het betreft een fulltime positie (36 uur). Planbureau Fryslân biedt een marktconform salaris, passend bij de maatschappelijke positie van het bureau.
 
Procedure

Planbureau Fryslân laat zich in deze procedure bijstaan door Willemijn Broerse-Rienks van Vanderkruijs/Boer&Croon, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Willemijn Broerse (inhoudelijke vragen) of Ivanka Jeffery (logistieke vragen) op 020- 3014307.
 
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data voor de gesprekken:
 • een eerste ronde van gesprekken op 29 september 2023 tussen 10:00 en 15:00 uur;
 • een tweede ronde van gesprekken op 11 oktober 2023 tussen 15:00 en 18:00 uur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer