Gemeente Hollands Kroon

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Wie zijn we en wat hebben we te doen? Met onze gemeente in de “Kop van Noord-Holland” staat de gemeente Hollands Kroon in de top vijf van gemeenten met het grootste landoppervlak en watergebied. We staan met elkaar voor grote uitdagingen. Voor onze organisatie, zelforganiserend, zonder hiërarchisch leidinggevenden onder het directieteam, zoeken we een stevige gemeentesecretaris/algemeen directeur om onze ambities en grote opgaven waar te maken. Onze visie luidt: “Met open houding midden in de samenleving”. Dit vraagt om een kandidaat die geïnspireerd raakt van grote landelijke opgaven, maar ook een krachtige leider die weet wat onze organisatie nodig heeft om deze uitdagingen aan te gaan en daarbij optimaal gebruik maakt van de kracht van de directie, programma- en gebiedsregisseurs en medewerkers. We nemen je graag mee op reis in onze gemeente: video Open voor groei. Voor alle feitelijke informatie kun je altijd kijken op onze website: www.hollandskroon.nl
Onze uitdagingen en opgaven
Vanuit onze visie stellen we maatschappelijke opgaven en inwoners, bedrijven en instellingen centraal. We verbinden deze door integraal samen te werken. De bestuurlijke uitdagingen in ons grote gebied zijn complex. Dit betekent dat we groeien naar een organisatie die het mogelijk maakt deze uitdagingen aan te gaan.
 • Bestuurlijke opgaven
Hollands Kroon is de agrarische hoofdstad van de toekomst waarbij we innovatie stimuleren. We zijn een van de grootste gemeenten in Nederland qua oppervlakte en nemen deel aan de P10. De ruimtelijke uitdagingen zijn veelzijdig. Bereikbaarheid van de (voorzieningen in de) gemeente, een grote woningbouwopgave en ontwikkelingen op het gebied van energie infrastructuur vragen om een duidelijke visie, koers en ambitie. We gaan daarbij met de regio aan de slag met de uitvoering van de kansen die het rapport “Elke Regio Telt!” ons biedt.
 • De Organisatie
  Wij zijn trots op de kracht van onze organisatie en de professionaliteit van onze medewerkers. We werken samen aan een organisatie waar autonomie, gezamenlijke doelen en verantwoordelijkheden hand in hand gaan. We zijn een zelf-organiserende organisatie en werken toe naar een organisatie waarin medewerkers in onze 44 teams samenwerken en elkaar ondersteunen om de doelen van het college en raad voor de samenleving te bereiken. Dit betekent een doorontwikkeling op:
  • bedrijfsvoering om te voldoen aan wettelijke eisen en richtlijnen, o.a. op het gebied van ICT, Financiën, Inkoop en HR; 
  • het stevig neerzetten van programmaregie en gebiedsregie binnen de organisatie, waarmee inhoudelijke sturing komt op de opgaven en opdrachten; met de directie geven de regisseurs samen leiding en sturing aan de organisatie als geheel;
  • de ondersteuningsstructuur, onze “groeilat”, die teams faciliteert en ondersteunt in al onze ambities;
  • het versterken van de samenwerking tussen teams, en
  • de besturingsfilosofie om de verbinding tussen bestuur en organisatie te versterken.
    
 • De Samenleving
  De inwoners, bedrijven en instellingen in onze gemeente staan centraal. Dit betekent een verdere ontwikkeling om hun wensen, verlangens en ambities te verbinden aan de grote landelijke en regionale opgaven waar dat past. Met een steeds complexere samenleving betekent dit een verdere ontwikkeling van de participatie en het ondersteunen van initiatieven vanuit onze inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook communicatie naar de omgeving. De relatie met de gemeenteraad is hierbij een belangrijk aandachtspunt.
   
 • Het Netwerk
  In de “Kop van Noord- Holland” werken we veel samen. Vanuit verschillende projecten wordt samengewerkt aan bijvoorbeeld “Elke regio telt”. De complexiteit van opgaven vraagt om steeds meer samenwerking, ook in Noord Holland Noord verband, waaraan we actief meewerken door deze verder te ontwikkelen of langs bestaande verbanden uit te bouwen.
Wie ben jij
Als gemeentesecretaris en algemeen directeur sta je met een open houding midden in de samenleving en onze organisatie. Als gemeentesecretaris ben je de eerste adviseur van het College van B&W en daarnaast algemeen directeur van een veranderende organisatie. Samen met de andere twee directieleden ben je eindverantwoordelijk voor de organisatie. Ook ben je WOR-bestuurder voor de Ondernemingsraad. Je schakelt makkelijk in deze rollen en weet daarbij onze kernwaarden te doorleven. Door zichtbaar te zijn en in contact te blijven weet je onze bevlogen medewerkers te inspireren in hun opgaven en rol daarin. Je past daarbij in onze nuchtere Noord Hollandse mentaliteit van “de kracht van doen”.
 
Jij bent een stevige leider en adviseur, die staat voor onze visie, doelen en ambities. Je geeft daarvoor kaders en richtlijnen, maar weet ook de verschillende belangen van de teams en programma’s af te wegen. Je treedt daadkrachtig op om uiteenlopende belangen bij elkaar te brengen, helpend in het realiseren van de afgesproken koers.
 
De omgeving inspireert jou en jij inspireert de omgeving. Je voelt je thuis in onze grote agrarische gemeente en snapt waarvoor we staan. Op deze manier leg je een natuurlijke verbinding tussen bestuur en de organisatie. Door jouw open houding en betrokkenheid werken samenleving, bestuur, organisatie en netwerk graag met je samen.
 
Daarnaast heb je:
 • academisch werk- en denkniveau met een duidelijke visie op gemeentelijke opgaven en bedrijfsvoering;
 • ruime ervaring op (verander)management en directieniveau bij decentrale overheid. Je bent in staat mensen mee te nemen en hebt veranderingen eerder tot een succes gemaakt van doelstelling tot realisatie;
 • breng je frisse energie, heb je een ondernemend karakter en heb je lef om keuzes te maken. Geef je richting en sturing, ben je nuchter, goed benaderbaar en toegankelijk in uitstraling en zichtbaarheid;
 • een sterk ontwikkeld gevoel voor en plezier in politiek-bestuurlijke processen en verhoudingen, bied je tegenwicht op respectvolle wijze;
 • door jouw ervaring verbind je makkelijk “buiten” met “binnen” en vice versa, waarbij samenwerking met bewoners en partners in al haar facetten een belangrijk thema is;
 • heb je persoonlijk gezag en overzicht, vervul je de rol op natuurlijke wijze;
 • ben je een conceptueel en strategisch leider met een creatieve insteek, innovatief en flexibel maar ook pragmatisch en no-nonsense in je aanpak. Je kunt goed schakelen tussen de verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Je kunt waar nodig ook temporiseren en kundig balanceren tussen bestuurlijke ambitie en ambtelijk realisatievermogen;
 • ben je een teamspeler ‘pur sang’ en ga je voor het samen behalen van resultaten, pak je door waar nodig en spreek je aan op gemaakte afspraken en verantwoordelijkheden zonder de verbinding te verliezen.
Competenties: 
 • Conceptueel denkvermogen
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Verbindend leiderschap
 • Relativeringsvermogen en humor
 • Klik-factor
 • Sterke communicatieve vaardigheden
Wat biedt Hollands Kroon
 • Salaris van maximaal € 9.614,- (schaal 16) bij een 36-urige werkweek
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je bruto jaarsalaris, dat je vrij kunt inzetten.
 • Woon- werkverkeer: € 0,15 per kilometer
 • Volop ontwikkelmogelijkheden vanuit onze My Learning Factory
 • Een laptop en telefoon
Meer informatie
Wil je meer informatie over de inhoud van deze functie, neem dan contact op met Melissa Roecoert (directeur) 06 292 87 132 – Rian van Dam (Burgemeester) of Robert Leever (Wethouder) via college@hollandskroon.nl of Anoeska Kruijer (directiesecretaris) via directie@hollandskroon.nl.
 
Procedure 
Gemeente Hollands Kroon laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs , partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com.
 
Planning 
De planning is erop gericht een benoeming door het College van Bestuur mogelijk te maken in juli 2024. U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt. 
 
Hoe nu verder
·Uiterlijke reactietermijn 5 juni 2024
·Selectie van de brieven
·Eerste gespreksronde met de selectiecommissie op 14 juni 2024 tussen 9.00-13.00 uur
·Ontwikkelassessment/ Leiderschapstest
·Tweede gespreksronde met adviescommissie op 19 juni 2024 tussen 09.00-13.00 uur
·Arbeidsvoorwaardengesprek en referenties: week 24 juni
·Voordracht tot benoeming: Week 24 juni.
 
Voor deze functie wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag gevraagd.