Hogeschool van Hall Larenstein

Lid college van bestuur

Bent u een ervaren bestuurder, die passie voor onderwijs en onderzoek combineert met een hart voor studenten en medewerkers? Bent u een netwerker die op alle niveaus schakelt? Of dit nu gaat om contacten binnen de hogeschool of externe contacten zoals overheden, bedrijven of andere kennis –en onderzoeksinstellingen? Bekijk dan onderstaande vacature!
De organisatie
Hogeschool van Hall Larenstein (HVHL) is een “University of Applied Sciences” en heeft twee locaties: Leeuwarden en Velp. Onze hogeschool telt circa 4600 studenten en circa 550 medewerkers. HVHL leidt studenten op tot hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals die bijdragen aan een duurzame wereld. Onze kernwaarden vormen de basis van onze identiteit en helpen ons onze doelen te verwezenlijken. We gaan voor de transitie, we lopen in de voorhoede, we streven naar excellentie en we doen het samen.
 
HVHL is de duurzaamste hogeschool van Nederland met een internationale focus. Als kennisinstituut combineert onze hogeschool onderwijs, verzorgd door gedreven experts, met toegepast onderzoek binnen de verschillende lectoraten. HVHL zit in een fase van doorontwikkeling en kent een hoog dynamische werkomgeving. Sinds een jaar kennen we locatie gestuurde aansturing in locaties Leeuwarden en Velp. De nadruk zal de komende jaren komen te liggen op de verdere implementatie van de doorontwikkeling van de ondersteunende diensten en services.
 
Door internationale competenties in het curriculum van de studieprogramma's op te nemen, sluit onze hogeschool zich aan bij de internationaliseringsambities zoals die zijn geformuleerd door de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen. HVHL is bovendien partner in het European University Alliance project INVEST, waar met vier Europese hogescholen inhoud wordt gegeven aan samenwerking op het gebied van duurzaam groen onderwijs.
 
HVHL kan vanuit haar positie in het groene domein én haar internationale netwerk een duurzame bijdrage leveren aan een betere wereld van morgen. Dit doen wij onder andere door onze ambities uit te spreken over onze bijdrage aan de Global Goals For Sustainable Development.
 
Het bestuur
Het college van bestuur (CvB) bestaat uit twee leden, een voorzitter en een lid, en is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de hogeschool. Dit team van bestuurders is verantwoordelijk voor de formulering en realisatie van de strategie en het beleid van de organisatie, de kwaliteit van het door de organisatie verleende onderwijs en onderzoek, dienstverlening en contractactiviteiten, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten. Het CvB legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
 
Profiel
We zoeken - ter opvolging van een bestaand lid - een nieuw lid van ons CvB, die samen met de voorzitter van het CvB met plezier en daadkracht leiding kan gaan geven aan de meest duurzame en inspirerende hogeschool van Nederland.
 
HVHL zoekt een verbinder, die gericht is op samenwerking, met een passie voor onderwijs, studenten en het groene domein en die mensgericht hiermee aan de slag wil. Een bestuurder met stevige ervaring in het (beroeps)onderwijs. Naast een heldere visie op onderwijs, onderzoek en organisatieontwikkeling is deze persoon iemand die op een constructieve en praktische manier haar of zijn bijdrage levert aan onze hogeschool.
 
Deze mensgerichte en vertrouwenwekkende bestuurder is een toegankelijk rolmodel binnen de organisatie en voelt zich thuis in het werkgebied waarin HVHL actief is. Een motivator met een energieke, authentieke, open persoonlijkheid en met een gezond relativeringsvermogen. Een bestuurder die intrinsiek is gemotiveerd om het beste onderwijs voor studenten neer te zetten en die in staat is om medewerkers, ketenpartners en het bedrijfsleven mee te krijgen in de maatschappelijke opgave van het groene beroepsonderwijs naar de toekomst.
 
Er is een nieuw instellingsplan vastgesteld en om dat nieuwe instellingsplan te realiseren is een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld. Van de nieuwe bestuurder wordt verwacht dat zij/hij samen met de voorzitter van het CvB het instellingsplan binnen en buiten de organisatie enthousiast uitdraagt en dat inhoud wordt gegeven aan de verwezenlijking van dat instellingsplan door middel van het nieuwe onderwijsconcept. 
 
Afhankelijk van de interesses en kwaliteiten van het nieuwe lid zal de portefeuilleverdeling opnieuw worden bekeken.
 
Gevraagde competenties
  • Ruime bestuurlijke ervaring bij een maatschappelijke organisatie en/of bij een onderwijsinstelling is een pre;
  • Sterk ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden zijn een noodzakelijkheid, naast een goed analytisch en conceptueel vermogen. Keuzes maken en zaken afronden zijn een tweede natuur;
  • Vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak. Hierbij is het ontwikkelen en uitdragen van de (beleids-) uitgangspunten van  HVHL een belangrijk onderwerp;
  • Bestuurt een organisatie vanuit een hoge mate van efficiency;
  • Inzicht in maatschappelijke, politiek-bestuurlijke, onderwijskundige en arbeidsmarktontwikkelingen in relatie tot de onderwerpen natuur en leefomgeving, gezondheid van mens en dier, voeding en voedselproductiviteit;
  • Kennis van en affiniteit met het thema duurzaamheid;
  • Vaardig in het leidinggeven aan professionals en gericht op samenwerking;
  • Academisch werk- en denkniveau is vanzelfsprekend.

 
Arbeidsvoorwaarden
De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform de WNT.
 
Benoemingstermijn
Het CvB-lid wordt benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar.
 
Procedure
HVHL laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 21 oktober een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267270.
 
HVHL heeft een gerede kandidaat op het oog, de functie wordt opengesteld om mogelijk nog geschiktere kandidaten ook de gelegenheid te bieden aan het selectieproces deel te nemen.
 
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data voor de gesprekken:

  • een eerste ronde van gesprekken op maandag 31 oktober;
  • een tweede ronde van gesprekken op een nog nader te bepalen moment.
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer