Maasstad Ziekenhuis

Bestuurder

Het Maasstad Ziekenhuis is hèt topklinische opleidingsziekenhuis in Rotterdam Zuid. Het ziekenhuis biedt een breed pakket aan medische zorg, met vrijwel elk basisspecialisme en een aantal topklinische en bijzondere functies voor complexe zorg. Het ziekenhuis heeft daarom een belangrijke functie op het gebied van acute zorg in de regio. Voor deze zorg komen ook patiënten van buiten de regio naar het Maasstad Ziekenhuis. Voorbeelden hiervan zijn het brandwondencentrum, de zorg voor dialysepatiënten en voor patiënten met reumatologische aandoeningen. Verder beschikt het ziekenhuis over een grote SEH met een goede samenwerking met de huisartsenpost, een Level III Intensive Care en is het een van de weinige algemene ziekenhuizen die patiënten perinatologische zorg en IVF-behandelingen kan bieden. 
Boven alles Rotterdams
Het Maasstad Ziekenhuis is een echt Rotterdams ziekenhuis. Medewerkers omschrijven zichzelf als denkers én doeners. Niet bang om hun mening te geven en altijd bereid dat extra stapje voor patiënten te zetten. Het Maasstad Ziekenhuis is een ambitieus ziekenhuis, met volop dynamiek en snelheid. Vernieuwend ook, of het nu gaat om nieuwe apparatuur, nieuwe methoden of nieuwe werkwijzen. Medewerkers zijn gericht op vooruitgang en resultaat. Ze bedenken zaken en gaan er mee aan de slag.
 
Kernwaarden en ambities
Het Maasstad ziekenhuis wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren, werkend vanuit de waarden: betrouwbaar, deskundig, verbindend, ambitieus en gastgericht.
 
Daarnaast kent het Maasstad Ziekenhuis de volgende ‘High Five ambities’: (1) Aandacht voor patiënten én aandacht voor medewerkers. (2) Een deskundig ziekenhuis zijn, dat opleidt, onderzoek doet en topklinische en acute zorg levert. (3) Kwalitatief goede zorg bieden en voortdurend én aantoonbaar verbeteren op dit gebied. (4) Een ziekenhuis zijn dat werkt aan verbinden, zowel in de regio met ziekenhuizen en andere zorg-organisaties, als landelijk als een van de zeven Santeon ziekenhuizen. (5) Een financieel gezond ziekenhuis zijn, flexibel en transparant, waarbij innovatie centraal staat.
 
Kwaliteit, deskundigheid en ontwikkeling
Groei en ontwikkeling zit in het Maasstad-DNA. Het ziekenhuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en vindt het belangrijk om zich als opleidingsziekenhuis te onderscheiden in de regio. In 2021 werd Maasstad voor het tweede jaar verkozen tot Top Employer in de categorie Cure & Care. Een internationale erkenning voor goed werkgeverschap, waar de organisatie trots op is.

Daarnaast heeft het Maasstad Ziekenhuis in juni 2015 als eerste algemeen ziekenhuis in Nederland het internationale kwaliteitskeurmerk JCI behaald. JCI benadert het onderwerp kwaliteit en veiligheid écht vanuit de patiënt. In januari 2022 heeft het Maasstad Ziekenhuis voor de derde keer de (her)accreditatie behaald. Net zoals in 2015 en 2018 heeft het ziekenhuis een topprestatie geleverd door in één keer dit prestigieuze keurmerk te behalen. Wereldwijd lukt dit minder dan 5% van de ziekenhuizen.
 
Samenwerkingen
Het Maasstad Ziekenhuis is een bruisende organisatie vol ambitie en draagt bij om de samenwerking in de regio met alle zorgpartners te stimuleren en samen de beste zorg te leveren aan zijn patiënten. Hierin wordt samengewerkt met alle ziekenhuizen in de SRZ (Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen) en de BeterKeten en met andere partijen zoals VVT, GGZ en de regionale huisartsen. Samen met het Ikazia ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van-Weel Bethesda ziekenhuis vormt het Maasstad Ziekenhuis de Coöperatie Zorg op Zuid. Het Van-Weel Bethesda ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis zijn samen eigenaar van het Spijkenisse Medisch Centrum.

Totaal is er de beschikking over 600 bedden en er werken circa 3.200 medewerkers die jaarlijks 500.000 patiënten verzorgen. De omzet bedroeg in 2020 circa € 425 miljoen.

Ook is het Maasstad Ziekenhuis lid van de Santeon groep. Binnen Santeon werken zeven ambitieuze topklinische ziekenhuizen open met elkaar samen met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Op uiteenlopende gebieden kijken ze bij elkaar in de keuken en bepalen samen welke aanpak het beste werkt. Iets wat de patiënt en de zorg regionaal en landelijk ten goede komt.
 
Voor meer informatie over de organisatie zie: www.maasstadziekenhuis.nl.  

 
Collegiale raad van bestuur
De raad van bestuur, is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de doelstellingen van het Maasstad Ziekenhuis. Het betreft een collegiaal bestuur, waarin de leden gezamenlijk en individueel verantwoordelijk zijn voor en belast zijn met het besturen van het ziekenhuis. Beide leden van de raad van bestuur rapporteren gezamenlijk aan de raad van toezicht.
 

Uitdagingen

De ontwikkelingen in het veranderende zorglandschap, zoalsde toenemende zorgvraag, technologische ontwikkelingen, krapte op de arbeidsmarkt en gelijkblijvende budgetten, hebben tot gevolg dat de zorg blijvend slimmer en efficiënter georganiseerd moet worden en dat er ook keuzes gemaakt worden. Hierin is het Maasstad Ziekenhuis goed op weg en neemt het een vooruitstrevende positie in, zowel regionaal  als landelijk.
 
Onder leiding van de huidige raad van bestuur heeft het ziekenhuis de afgelopen jaren een stevige basis gelegd voor de toekomst. In de strategie voor de komende jaren wordt voortgebouwd op de ingezette koers met de focus op het gericht keuzes maken voor het juiste zorgprofiel (Juiste Zorg op de Juiste Plek), het inrichten van zorgprofielen over de keten heen (waarde-gedreven zorg) en het efficiënter inrichten van processen om meer aandacht/tijd voor de zorg voor patiënten te creëren. De digitale strategie van het ziekenhuis sluit hierop aan.
 
Het Maasstad Ziekenhuis stelt zich tot doel om een substantieel deel van de zorg te voorkomen, te vervangen of te verplaatsen, zodat er ruimte is om te groeien op topklinische en acute zorg en de groeiende zorgvraag op te vangen. Hiertoe loopt het ziekenhuis voorop in de samenwerking in de regio, zowel op gebied van ziekenhuiszorg als ten aanzien van de eerstelijnszorg, thuiszorg, verpleeghuiszorg en welzijn.
 
De ambities rond waarde-gedreven zorg betekenen intern een wezenlijke verandering van sturing en organisatie rond zorgvolume naar sturing en organisatie rond patiëntwaarde; een transitie waar het Maasstad Ziekenhuis volop mee bezig is.
 
Het Maasstad Ziekenhuis is op zoek naar een kandidaat voor de positie van bestuurder, die samen met Wietske Vrijland een collegiaal bestuur gaat vormen in woord en daad. De uitdagingen in de zorg zijn complex en vragen een innovatieve, gestructureerde aanpak, waarbij het succes ligt in contextueel leiderschap: oog voor de behoeftes van patiënten en medewerkers in een veranderende zorgwereld, een open blik, scherpe analyse, informatie van ‘buiten’ naar ‘binnen’ brengen en handelen naar de context en de te behalen doelen. Door vanuit volledige gelijkwaardigheid te werken in co-bestuur is er meer flexibiliteit mogelijk in invulling van rollen en taken waarmee een stap naar vernieuwing en een toekomstgerichte besturing gezet wordt.
 
De nieuwe bestuurder is samen met de collega-bestuurder statutair eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie, voor het bepalen van de koers en de vertaling en realisatie hiervan, samen met de organisatie. De portefeuilleverdeling wordt tussen beide bestuurders gezamenlijk afgestemd. Beide bestuurders sturen zowel onderdelen van zorg als bedrijfsvoering aan.
 
Profiel
Het Maasstad Ziekenhuis zoekt een inspirerende en verbindende bestuurder die de ingezette strategische koers wil implementeren en versterken. Een leider die zelf de samenwerking zoekt en stimuleert dat medewerkers samen werken, zowel in het Maasstad als met (keten)partners. Daadkrachtig, met doorzettingsvermogen en in staat om de organisatie in beweging te brengen om de beoogde resultaten te behalen. Hierbij weet hij/zij het overzicht en de rust te behouden en een open en veilige sfeer en cultuur te stimuleren waarin professionals tot hun recht komen.
 
Van belang is dat de nieuwe bestuurder overtuigd is van de kracht van een collegiaal bestuur: complementair en gelijkwaardig met de collega-bestuurder. Voor deze vacature is het Maasstad Ziekenhuis daarom op zoek naar een energieke kandidaat gericht op innovatie en realisatie!
 
Functie-eisen
 • Inspirerend leiderschap met bewezen bestuurlijke kwaliteiten: ruime ervaring in een (eind)verantwoordelijke functie in een vergelijkbare complexe professionele organisatie
 • Integrale visie op en ruime ervaring met de bedrijfsvoering ter ondersteuning van het primaire zorgproces: gekend op het terrein van Zorgfinanciering, Financiën, Technologie & ICT, Vastgoed etc
 • Kennis en ervaring op het gebied van financiën, waarbij de rol van cfo kan worden ingevuld binnen de netwerken en in de samenwerking met de externe financiële partners
 • Voorloper in het gebruik van technologische innovatie om continue de zorg te verbeteren: deze kennis en ervaring kunnen ook buiten de zorgsector zijn opgedaan
 • Ervaring met transitie- en verandermanagement
 • Ziet de waarde van een intensieve omgang met de medezeggenschap in de organisatie en is in contact met de medewerkers
 • Aanjager in het vormgeven en onderhouden van regionale samenwerking en netwerken
 • Brede academische opleiding aangevuld met persoonlijke ontwikkeling op het gebied van leiderschap
 • Bereidheid om zich te verbinden met de metropoolregio Rotterdam en hierin een netwerk op te bouwen.
 
Persoonlijkheidskenmerken
 • Een verbindende persoonlijkheid gericht op samenwerking; weet de verbinding te maken met alle niveaus van de organisatie
 • Inspirator om transitieprocessen te leiden met strategische doelen voor ogen en met gevoel voor de unieke organisatiecultuur van het Maasstad Ziekenhuis
 • Netwerker, goed in het onderhouden van contacten en in staat om externe zorgpartners te verbinden aan het Maasstad Ziekenhuis
 • Heeft visie, is transparant en communicatief sterk
 • Regisseur van besluitvormingsprocessen: formuleert heldere doelstellingen en zorgt voor duidelijke besluitvorming en stuurt hierop
 • Organisatiesensitief in combinatie met een sterke stijlflexibiliteit
 • Besluitvaardig, stevig en realistisch  
 • In staat rust te brengen en mensen in hun kracht te zetten, heeft oog voor het (menselijke) proces
 • Beschikt over onderhandelingsvaardigheden en relativeringsvermogen
 • Ondernemend, met oog voor risico’s.
 
Procedure
Maasstad Ziekenhuis laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel en Janneke van der Kruijs van Vanderkruijs/Boer&Croon, partners in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com.

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel via 020-7267272.
 
Planning
Wij vragen geïnteresseerden rekening te houden met de volgende data:
 • Een ronde van selectiegesprekken op woensdag 15 juni tusen 17.00 uur en 22.00 uur;
 • Een informele kennismaking met Wietske Vrijland op een nog nader te bepalen tijdstip;
 • Een optioneel tweede verdiepend gesprek op woensdag 22 juni van 19.00 uur tot 20.00 uur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer