ProRail

Programmamanager implementatie ERTMS

ProRail vervangt de komende jaren het huidige treinbeveiligingssysteem ATB door ERTMS. De afkorting ERTMS staat voor European Rail Traffic Management System en is de Europese standaard voor treinbeveiliging- en besturing. ERTMS is hét digitale spoorplatform van de toekomst. De invoering ervan raakt de hele spoorsector. Voor ProRail de meest complexe en omvangrijkste klus ooit. De techniek en communicatie veranderen drastisch. Op het spoor en in de trein.
ERTMS, de grootste en belangrijkste systeemwijziging van de Spoorsector
ERTMS wordt gebouwd in treinen én in het spoor. Het is een digitaal systeem voor treinbeveiliging, waarbij informatie over snelheden en remafstanden via een digitaal systeem aan de machinist wordt doorgegeven. Alle informatie die zij/hij nodig heeft om de trein te besturen, staat op een scherm in de cabine van de trein. De seinen die al sinds 70 jaar het spoorbeeld in Nederland bepalen zijn niet meer nodig en verdwijnen.
 
ERTMS is nodig om het Nederlandse spoor klaar te maken voor de toekomst. Maar ook om te voldoen aan de Europese normen en aan te sluiten op de Europese standaard. Deze overstap van een analoog naar digitaal systeem vraagt veel van de sector en is in de kern een complexe IT-veranderopgave die de kernprocessen van de sector raakt en waardoor partijen anders en nauwer moeten gaan samenwerken. Partijen en mensen die bovendien in sommige gevallen tegengestelde belangen hebben. In 2030 moet ERTMS op de drukst bereden stukken spoor in Nederland actief zijn. En daarom bereidt de hele spoorsector zich daar nu al op voor.
 
In de eerste uitrol van ERTMS wordt een deel van het netwerk in Nederland omgebouwd. Er wordt begonnen met zeven belangrijke baanvakken in de druk bereden randstad, met internationale baanvakken en met de Noordelijke lijnen in de provincies Groningen en Friesland. Daarna vindt landelijke uitrol plaats. Naast het werk in de baan moeten er ruim 15.000 spoorprofessionals worden opgeleid en moeten er treinen worden omgebouwd. ERTMS heeft invloed op iedereen in de spoorsector. Van machinist tot manager en van directeur tot treindienstleider.
 
De landelijke samenwerking tussen vervoerders, verladers en materieel-eigenaren en mensen, treinen en infrastructuur is drie jaar onderweg in de realisatiefase. Bij NS, ProRail, Arriva en de goederensector is een groot aantal uitvoeringsprojecten gestart. Dit jaar worden de eerste grote contracten met de industrie gesloten; voor de infrastructuur van ProRail en voor de eerste grote dubbeldekker treinserie van NS.
 
Inframanager ProRail
Inframanager ProRail kenmerkt zich als een beheersorganisatie waar op risico en beheersing gestuurd wordt, met werkprocessen gebaseerd op grotendeels statische assets. Los van de daadwerkelijke implementatie van ERTMS moet de organisatie een transitie doormaken in de richting van een data-gedreven organisatie. Met de implementatie als basis vormt deze transitie de kern van de rol van de programmamanager implementatie ERTMS.
 
Om deze verandering te faciliteren en ERTMS daadwerkelijk te implementeren heeft ProRail een implementatie- en regieprogramma opgericht, genaamd Implementatie ERTMS ProRail (IEP). IEP zelf voert met een toegewijd team van 30 enthousiaste en gedreven collega’s onder leiding van de programmamanager implementatie regie over projecten die in diverse bedrijfseenheden binnen ProRail worden uitgevoerd om ERTMS ProRail-breed te implementeren. De grote verandering vindt echter plaats bij de reguliere bedrijfseenheden binnen ProRail en de sturing daarop vanuit de hiërarchische lijn.
 
Na de verkennende fase en voorbereiding maakt het implementatieprogramma bij ProRail met de start van de daadwerkelijke systeemontwikkeling en uitrol op het spoor nu de stap naar een uitvoerende organisatie. Met deze stap wordt ook de interactie met de bestaande ProRail processen en afdelingen steeds intensiever. De programmamanager dient de overgang van planvorming naar effectieve uitvoering mede vorm te geven en begeleidt de inbedding en aanpassing van de lijnorganisatie op en aan de nieuwe werkwijze.
 
Taken en verantwoordelijkheden
De programmamanager implementatie ERTMS
 • is verantwoordelijk voor de implementatie van ERTMS binnen ProRail en de  aanpak van het programma (omvang € 1,2 miljard);
 • is verantwoordelijk voor de implementatie van de nieuwe assets en legt de basis voor nieuwe werkprocessen, deskundigheid, samenwerking en verdergaande digitalisering van het spoorverkeer;
 • is verantwoordelijk voor de programma-brede beheersing (tijd, geld, scope en risico) in een complex stakeholderveld;
 • is verantwoordelijk voor de verandercomponent binnen dit implementatietraject (nieuwe werkprocessen, deskundigheid, samenwerking en verdergaande digitalisering van het spoorverkeer) en dus medeverantwoordelijk voor de verandering van ProRail in de richting van een data-gedreven organisatie;
 • is verantwoordelijk voor het “in de lijn brengen” van de veranderopgave en helpt BE directeuren bij het realiseren hiervan;
 • behaalt de beoogde doelen van het programma in verbindingen samenwerking met de afdelingen Assetmanagement, ICT, Verkeersleiding, Capaciteitsmanagement en Projecten en in nauwe samenwerking en afstemming met de ERTMS programmadirectie;
 • is verantwoordelijk voor de aansturing van de ERTMS infra-programmaorganisatie en voor de manier van regie voeren die past bij het ERTMS vraagstuk;
 • heeft een scherpe antenne voor de omgeving (actoren en factoren), neemt tijdig beslissingen en stuurt waar nodig (bij) in overleg met de opdrachtgever en stakeholders (leveranciers, vervoerders en centrale programmadirectie);
 • is het aanspreekpunt en gezicht voor in- en externe stakeholders, directies en inhoudelijke experts op de verschillende niveaus.
 
Functie-eisen
De programmamanager implementatie ERTMS
 • brengt niet op voorhand nog meer inhoudelijke kennis maar met name veranderkundige en transitiekracht;
 • heeft ervaring opgedaan, wellicht ook in andersoortige contexten dan infra, met de succesvolle implementatie van complexe transities naar eendigitalemanier vanwerken;
 • heeft ervaring meteen bedrijfsmatige wijze van besturen van (verander)programma’s binnen een politieke omgeving;
 • heeft een verbindende en adaptieve leiderschapsstijl waar mensen tot hun recht komen vanuit een open en eerlijke onderlinge verhouding. Geeft feedback, stimuleert en motiveert mensen om regie te voeren over hun eigen werk en ontwikkeling;
 • heeft daad- en executiekracht, doorzettingsvermogen, toont lef en is besluitvaardig;
 • is een mensenmens met sterke communicatieve vaardigheden en omgevingssensitiviteit, gebaseerd op verbindingen met oog voor de diverse belangen.
 
Arbeidsvoorwaarden
Honorering vindt plaats binnen de context van de Wet Normering Topinkomens.
 
Procedure
Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk 17 juni 2022 een motivatiebrief (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach op 020-7267272.
 
 

 

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer