Stedin

Directeur HR

Over Stedin
 
Stedin Groep concentreert zich op alle activiteiten die samenhangen met het aanleggen, beheren en onderhouden van energienetten (Bouwen, Benutten, Beheren). 

Stedin is netbeheerder in het grootste deel van Zuid-Holland, een deel van Noord-Holland en Friesland en de provincies Utrecht en Zeeland: overwegend stedelijke en industriële regio’s. 

Stedin zorgt ervoor dat ruim 2,3 miljoen huishoudens met 5,5 miljoen mensen en zakelijke klanten over energie beschikken om te wonen, werken en ondernemen. 

Stedin speelt een cruciale rol in de energietransitie en maakt daardoor een stormachtige groei door. 

Bij Stedin werkten eind 2023 5.520 medewerkers, de verwachting is dat dit eind 2024 6.326 medewerkers zullen zijn. 

Stedin Groep is een semipublieke organisatie: een naamloze vennootschap, waarvan de aandelen in handen zijnvan overheden, namelijk 61 gemeenten, 2 provincies en de Nederlandse staat. Stedinis gevestigd in Rotterdam.
Naar aanleiding van het vertrek van Janneke Gökemeijer, Directeur HR, is Stedin op zoek naar een nieuwe directeur verantwoordelijk voor het gehele HR domein.

De Directeur HR 
 • heeft een actuele visie op werken, werkgeverschap en organisatie-inrichting van de toekomst en inspireert hiermee de Raad van Bestuur en de Strategische Coalitie, bestaande uit 25 eindverantwoordelijke directeuren en senior managers;
 • richt zich met name op een effectief samenwerkend Strategische Coalitie, dat grip heeft op resultaat, medewerkers richting geeft en inspireert;
 • richt zich op een effectief samenwerkend HR managent team dat HR-strategieën ontwikkelt en implementeert, die bijdragen aan realisatie van de strategie en transitie;
 • houdt regie en boekt resultaat op de brede set doelen en projecten uit strategie en het HR-jaarplan;
 • adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd vanuit de verschillende HR-disciplines; 
 • is een stevige sparringpartner voor Raad van Bestuur en het senior management;
 • adviseert de Raad van Commissarissen in haar werkgeversrol door deelname aan de commissie selectie, remuneratie en benoemingen;
 • vervult een actieve rol in de totstandkoming van de CAO-netwerkbedrijven;
 • heeft zitting in het MT Strategie samen met de Raad van Bestuur en een drietal directeuren (Corp. Affairs, Corp. Communicatie en Strategie & Regulering);
 • geeft leiding aan een team van 175 HR medewerkers, met een eigen MT van drie managers. 
We verwachten dat de kandidaten voor de rol van Directeur HR beschikken over de volgende ervaring:
 • WO werk- en denkniveau en ruime ervaring als HR Directeur in organisaties met vergelijkbare omvang en dynamiek.
 • Een stevige visie op leren & ontwikkelen, organisatieontwikkeling en alternatieve organisatie- en samenwerkingsvormen, ruime ervaring met de transitie en implementatie daarvan in een grote, divers samengestelde organisatie. 
 • Brede ervaring met stakeholdermanagement; het verbinden en meenemen van een breed intern en extern stakeholderveld, welke een continue investering vraagt in een goede relatie met medezeggenschap en vakbonden.
 • Ervaring met coaching van senior management in hun leiderschapsrol.
Qua persoonlijkheid verwacht Stedin:
 • een stimulerende, verbindende en stevig leider, die een resultaatgerichte cultuur creëert;
 • besluitvaardigheid; makkelijk keuzes makend en sterke overtuigingskracht, met een goede balans tussen daadkracht en draagvlak, stelt kaders en prioriteiten en weet hoe je binnen een grote complexe organisatie beweegt.
Tijdpad
De selectiegesprekken  zullen plaats hebben eind augustus en begin september 2024. Geïnteresseerden wordt gevraagd de interesse kenbaar te maken met het sturen van een CV en een motivatiebrief voor 5 juli 2024.
 
De procedure
Stedin laat zich in deze procedure bijstaan door Edith Koetsier van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel CV) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Edith Koetsier op 020-7267270.