Voedselbank Amsterdam

Bestuurslid Klanten

Voedselbank Amsterdam heeft als belangrijkste doel om mensen van voedsel te voorzien die dat – tijdelijk – niet op eigen kracht kunnen. Wij doen dit door het inzamelen van voedsel dat anders verspild zou worden. Hiermee gaan wij ook voedselverspilling tegen.Vanuit de Houthavens voorzien wij 11 uitgiftepunten in Amsterdam van voedselpakketten. Daarnaast zijn wij ook verantwoordelijk voor het ontvangen en verdelen van voedsel voor achttien VoedselBanken in Noord-Holland en Flevoland. Anders gezegd, wij voorzien zo’n 10.000 mensen die onder de armoedegrens leven van voedsel.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en drie bestuursleden met ieder een eigen aandachtsgebied en ondersteunend team.
Voor het Bestuur van VBA is Voedselbank Amsterdam op zoek naar
 
een Bestuurslid Klanten voor 2 dagen per week
 
Taken en verantwoordelijkheden
 • Geeft leiding aan de coördinatoren van de uitgiftepunten, de projectleiders  en de coördinator van de intake en de sociale kruideniers.
 • Bepaalt en bewaakt kader vanuit het bestuur over het operationeel aansturen van de uitgifte met betrekking tot personele, financiële en logistieke processen.
 • Financieel: wijst budgetten toe aan Ups. Stuurt en faciliteert bij het opstellen en bewaken van het budget.
 • Huisvesting: ondersteunt bij realiseren van een juiste huisvesting en onderhandelt met stadsdeel in overleg met UP-coördinator, Signaleert knelpunten binnen de uitgiftenpunten en geeft opdracht tot verbetering ism UP-coördinatoren richting bestuur over het overkoepelende beleid. Heeft een beslissende rol bij problemen bij Ups.
 • Bewaakt processen en procedures en doet verbetervoorstellen om de eenduidigheid en kwaliteit binnen de Uitgiftepunten vorm te geven.
 • Beslist over aangeboden acties/promoties en rolt deze uit, binnen afgesproken kaders.
 
Overleg
 • Is voorzitter Coördinatorenoverleg VBA
 • Neemt deel aan overleg met bestuur  
 • Initieert en onderhoudt contacten met externe sleutelfiguren zoals Voedselbank Nederland en de gemeente.
 
Bevoegdheden
 
Functie criteria
 • HBO/ academisch niveau.
 • Heeft leiderschapskwaliteiten en organisatorische vaardigheden.
 • Heeft financieel en logistiek inzicht.
 • Coachende leiderschapsstijl
 • Heeft ervaring met personele aspecten bij voorkeur in een vrijwilligersorganisatie.
 • Grote mate van flexibiliteit.
 • Resultaatgericht en goed in samenwerken
 • Heeft een visie met betrekking tot de ontwikkeling van een professionele organisatie.
Om te reageren of voor meer informatie kan contact worden opgenomen Tineke de Haan via t.dehaan@voedselbank.org