pro persona

drie directeuren

Pro Persona is een organisatie met deskundigheid in het behandelen van hulpvragen op het gebied van specialistische geestelijke gezondheid. Wij bieden specialistische zorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. De voor de cliënt meest effectieve behandeling is gebaseerd op de voorhanden zijnde degelijke wetenschappelijke kennis. De behandeling wordt uitgevoerd door deskundige medewerkers, die op de hoogte zijn van de actuele stand van de wetenschap. Het behandel- of zorgplan wordt met de cliënt doorgenomen. De voortgang van de behandeling wordt regelmatig getoetst. Wij behandelen zoveel mogelijk thuis, ambulant en in deeltijd. Als het echt niet anders kan kunnen cliënten in onze klinische voorzieningen worden opgenomen. De behandeling is altijd zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.

Pro Persona heeft een herijking van de missie en visie gedaan. Externe en interne ontwikkelingen vragen om een missie en visie waarmee Pro Persona nog wendbaarder, innovatiever en flexibeler wordt. Hierbij staat centraal wat de maatschappij en de cliënt/cliëntreis van Pro Persona vraagt.

Momenteel zijn er drie vacante directieposities binnen Pro Persona - klik op de functienaam voor het volledige profiel en de reactiemogelijkheden:

Pro Persona laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen tot 20 oktober hun interesse kenbaar maken voor de drie vacante posities, de volledige profielschetsen zijn via bovenstaande links te lezen.

Voor aanvullende informatie kunnen geïnteresseerden na het lezen van de betreffende profielschetsen bellen met Michèle Polspoel of Mariella Engels op 020-7267272.

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer