Protestantse Theologische Universiteit

bestuurder

De Protestantse Theologische Universiteit is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie. De PThU staat voor gedegen en relevant theologisch onderwijs en onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk en wereldchristendom. Zij doet haar werk vanuit een sterke verbondenheid met de kerk en een fascinatie voor wat geloof met mensen doet. De PThU verzorgt onder meer de ambtsopleidingen tot predikant en predikant-geestelijk verzorger in de Protestantse Kerk in Nederland alsmede de nascholing van predikanten en kerkelijk werkers.
De raad van toezicht is op zoek naar een: 

BESTUURDER 

in tweehoofdig college van bestuur.

Om te borgen dat er ruimte blijft voor innovatie, creativiteit, het pakken van marktkansen en het aangaan van strategische allianties heeft de raad van toezicht ervoor gekozen, in overleg met alle geledingen, om de bestuurskracht van de PThU te versterken. Het college van bestuur wordt uitgebreid met een tweede bestuurder waarmee meer ruimte ontstaat tot een sterkere profilering van de PThU en tot het bedienen van nieuwe doelgroepen.

Klik hier voor een uitgebreide profielschets.

De PThU laat zich in deze procedure bijstaan door mr Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel cv) te sturen aan pthu@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Madelon van Rijn op 020-7267270.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer