Referenties

Publiek-privaat

Search opdrachten
Hieronder vindt u een selectie van onze opdrachten die wij in de afgelopen periode hebben mogen uitvoeren in het veld van zakelijke dienstverlening en in het publiek-private domein. Op verzoek kunnen wij u een uitgebreidere referentielijst doen toekomen.

De Persgroep Nederland
Lid Raad van Commissarissen

Gemeenschappelijke Regeling Participatiewet & Wet Sociale Werkvoorziening voor Eindhoven e.o.
Algemeen directeur

Menzis
Lid Raad van Commissarissen

Autoriteit Financiële Markten
Chief Operating Officer

Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen/VisitVeluwe
Directeur

Rabobank Apeldoorn e.o.
Voorzitter Raad van Commissarissen

De Baak
Directeur a.i.

Koninklijke Nederlandse Munt
Directeur Operations

Netbeheerder Cogas
Algemeen directeur

Autoriteit Financiële Markten
Vier Leden Raad van Toezicht

Dunea
Leden voor de raad van commissarissen
Algemeen Directeur

Oost NV
Voorzitter Raad van Commissarissen

Sportservice Nederland
Directeur

Stimulansz
Directeur-bestuurder

NV REWIN West-Brabant
Directeur 

Eno Zorgverzekeraar
Twee leden Raad van Commissarissen

Groningen Airport Eelde
Directeur
Lid Raad van Commissarissen

Netwerkbedrijf Alliander NV
Directeur Regulering

OIM Orthopedie
Algemeen Directeur

Rabobank West Betuwe
Vier leden Raad van Commissarissen

Brainport Development NV
Directievoorzitter

Rabobank Rijk van Nijmegen
Lid Raad van Commissarissen

Stichting e-Laad
Directeur
 
Nederlandse Algemene Keuringsdienst
Voorzitter
 
Brabantse Herstructureringsmaatschappij
President-commissaris
 
Economische Impuls Zeeland
Directeur

‘Talent krijgt meer waarde als je het optimaal benut.’