Rechtbank Amsterdam

Niet rechterlijk bestuurder

Ben jij de verbindende bestuurder die, met aandacht voor de rechtzoekende, richting geeft aan de verandering in de dynamische metropool Amsterdam?
De Rechtspraak beschermt rechten en vrijheden, komt op voor de democratische rechtsstaat, zorgt voor een goede toepassing van het recht en voor beslissingen door onafhankelijke, onpartijdige, integere en deskundige rechters. De Rechtspraak is rechtvaardig, toegankelijk, tijdig, transparant en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen.
Rechtbank Amsterdam
Samen met twee collega-bestuurders, die rechter zijn, vorm je het bestuur en geef je collegiaal richting aan de rechtbank. Als enige niet-rechterlijke bestuurder ben je verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoeringsportefeuille. Je bent verantwoordelijk voor Financiën & Control, waaronder coördinatie van het jaarplan en de interne begroting & verantwoordingscyclus (jaarrekening en jaarverslag), ICT, huisvesting en HRM.
Je neemt vanuit deze rol deel aan het landelijke strategisch bedrijfsvoeringsoverleg (SBO), hebt een actieve rol in verschillende landelijke overleggen en deelt informatie daarover in de organisatie. Je bent vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de stafdienst. Digitalisering in brede zin is de komende jaren een belangrijk onderwerp dat tot jouw portefeuille behoort.
 
Jaarlijks legt het bestuur aan de Raad voor de rechtspraak verantwoording af over de resultaten van het gerecht. Je bent en voelt je, samen met je collega-bestuurders, verantwoordelijk voor het functioneren van de rechterlijke ambtenaren en de gerechtsambtenaren, uitgezonderd de inhoud van de rechterlijke beslissingen en het daarmee samenhangende rechterlijke beleid.

Werken bij de rechtbank Amsterdam betekent werken in een unieke, dynamische en grootstedelijke omgeving. We zijn net verhuisd naar de nieuwe rechtbank. Het werk laat zich kenmerken door veel afwisseling, een breed werkterrein, interessante zaken, midden in de actualiteit. De rechtbank Amsterdam is als enige rechtbank in Nederland bevoegd om zittingen van de Internationale Rechtshulpkamer te behandelen. Ook coördineert de rechtbank Amsterdam de landelijke effectenleasekamer.  De Netherlands Commercial Court maakt onderdeel uit van de rechtbank Amsterdam. Mede in relatie tot de extra beveiligde rechtbank De Bunker heeft Amsterdam als enige rechtbank een eigen team Beveiliging, Bewaking & Vervoer (BB&V) in dienst.
 
Bij de rechtbank Amsterdam stellen we alles ten dienste van het rechtspreken om zo het beste te leveren voor rechtzoekenden, met medewerkers die werken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid. We willen een rechtbank zijn waar iedereen gezien en gehoord wordt. Dat betekent dat wij eraan hechten dat al onze medewerkers zich thuis voelen in de organisatie en iedereen zichzelf kan zijn. Diversiteit en inclusie helpen ons om hoge kwaliteit te leveren en een optimale werksfeer te bevorderen. Verschillen worden omarmd en zo versterken we elkaar. Talent als basis, diversiteit als kracht.
 
Ontwikkelingen die de komende jaren een rol spelen zijn: digitalisering, tijdige rechtspraak, de buurtrechter en werken volgens professionele standaarden.
We zien ook de meerwaarde van landelijke samenwerking en trekken op met de andere gerechten en de Raad voor de Rechtspraak waar dat kan. Zo kunnen we de uitdagingen waar de Rechtspraak voor staat in gezamenlijkheid oppakken. Daar moet iedereen zijn steentje aan bijdragen.
 
Vacature eisen
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring in een organisatie met hoogopgeleide professionals en affiniteit met de rechtspraak;
 • Ruime ervaring als eindverantwoordelijke op het gebied van bedrijfsvoering in de volle breedte;
 • Financieel sterk met bij voorkeur kennis van overheidsfinanciering;
 • Kennis en ervaring op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling;
 • Kennis en ervaring op het gebied van aansturen van ICT-veranderprojecten, zo mogelijk ook binnen de overheid, en gedegen kennis van ICT/IV om ook landelijk op dit gebied een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn;
 • Ervaring met veranderingsprocessen in een bestuurlijk complexe omgeving en met complexe vraagstukken met vele actoren en belangen;
 • Kan verbinding leggen tussen het juridisch inhoudelijke werk (het primaire proces) en de organisatie/bedrijfsvoering; begrijpt wat de kernwaarden van de rechtspraak voor professionals zijn en wat deze voor een adequate bedrijfsvoering betekenen en richt de bedrijfsvoering daarop in;
 • Koersvast en kan tijdig anticiperen bij veranderingen zonder de koers los te laten;
 • Complementair aan en passend bij de beide rechterlijke bestuurders;
 • Is zeer organisatiesensitief, verbindend, zelfbewust en kan relativeren;
 • Affiniteit met het werken in een grootstedelijke, Amsterdamse context.
De rechtbank Amsterdam staat voor: onbevreesd in contact met elkaar doen wat nodig is. We zoeken dus een bestuurder die visie met lef combineert. Een verbinder die scherp is op de inhoud en met aandacht voor de relatie. Gericht op samenwerking, empathisch en dienstbaar aan resultaat en processen.
Je bent in staat focus aan te brengen in een sterk veranderende omgeving waar veel tegelijk op ons afkomt. Een teamspeler die goed kan luisteren, zichtbaar in de hele organisatie, makkelijk benaderbaar en met feeling met de collega’s op de werkvloer. We vinden het belangrijk dat je kunt zijn wie je bent. Inclusie is ons uitgangpunt. Jij kunt en wilt daaraan bijdragen, bijvoorbeeld door je achtergrond, je (levens) ervaring, je kennis of iets anders.
 
Aanbod
Wat mag je van de Rechtspraak als werkgever verwachten? De Rechtspraak is een unieke organisatie. Letterlijk, want er is er maar één van. De rechtbank Amsterdam wil een werkgever zijn waar iedereen zich thuis voelt. We willen dat onze medewerkers zich goed voelen op hun werk. Gerespecteerd, gewaardeerd en passend bij de functie. Ook vinden we een goed werkklimaat en plezier in je werk erg belangrijk. Het werk is daarom op alle terreinen interessant, want iedereen die hier werkt draagt bij aan efficiënte rechtspraak van hoge kwaliteit: of je nu bode, rechter, administratieve kracht, bestuurder of communicatieadviseur bent.
 
Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Rijk.
 • De benoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit voor een periode van zes jaar met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging van 3 jaar
 • Het salaris bedraagt minimaal € 6.869,- en maximaal € 9.192,- bruto per maand (niveau 17 Bbra) op basis van een 36-urige aanstelling.
 • Onkostenvergoeding van momenteel € 1.997 per jaar.
Procedure
Rechtbank Amsterdam laat zich in deze procedure bijstaan door mr Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) uiterlijk donderdag 18 november te sturen aan vdk@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Mariella Engels op 020-7267272.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs als u deze bevestiging niet ontvangt.
 
De rechtbank Amsterdam vindt het belangrijk dat de samenstelling van de organisatie de diversiteit van Amsterdam weerspiegelt. Kandidaten met een bi-culturele achtergrond worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om (ook) te solliciteren
 
Planning
Geïnteresseerden dienen rekening te houden met de volgende data:
 • Een ronde van gesprekken met de Ondernemingsraad op dinsdag 11 januari;
 • Een eerste ronde van gesprekken met de Vertrouwenscommissie op maandag 17 januari;
 • Een tweede ronde van gesprekken met de Vertrouwenscommissie op woensdag 19 januari in de middag.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer